Ak! Hvor forandret! og 17 andre noveller

 

Bogen er udkommet 18. sept. 2018 med 11 illustrationer af tegneren Henrik Monved. 300 sider.
Med udgivelsen fejrer vi digteren Blicher og derfor skal hans levede liv fremhæves som inspiration for hans noveller. Dette er vistnok ikke set før. Erik Harbo har skrevet en indledning om at se digteren igennem hans noveller.

Pris i Boghandelen 169 kr.
Hos Blicher-Selskabet 159 kr.
Som medlem opnår man stor rabat på bogen.

Erik Harbo – Rejselyst

Forord: Knud Sørensen. Udgivet af  Blicher-Selskabet og Olufsen Bøger

forside nyeste

Udgivelsesdato 13. nov.
130 sider rigt illustreret. Boghandlerpris 159 kr.  Pris hos selskabet 120 kr.
Blicher-Selskabet Havelodden 64, 4000 Roskilde mail erik.harbo@mail.dk
Olufsen Bøger Nørregade 53, 1165 Kbh K   info@cdklassisk.dk

Bestil et foredrag om Blicher hos Erik Harbo på  erik.harbo@mail.dk

Læs mere om bogen her:

Rejselyst PDF

Bestil bog til anmeldelse på erik.harbo@mail.dk
Følgende pdf’er giver oplysning om bogen   (se vedhæftede)

Blichers Jylland

forsidebj

Blichers Jylland er selskabets udgivelse for 2016.
Det er en rejse til 29 Blichersteder i Midtjylland.

Pris for medlemmer: 1 stk koster 120 kr.
Hent bestillingsliste eller bestil på info@blicherselskabet.dk

Trækfuglene


Nyt tilbud til vore medlemmer. Sammen med Johannes Larsen museet i Kerteminde har vi fået trykt en ny udgave af Trækfuglene med Johannes Larsens træsnit.
Den er næsten magen til udgaven fra 2001, der har været udsolgt gennem mange år.
Flot gavebog.
Pris 12
0 kr
Pris for medlemmer: 1 stk koster 120 kr.
Hent bestillingsliste eller bestil på info@blicherselskabet.dk

De danske Træer

De danske Traeer

Kan bestilles i boghandelen eller ved henvendelse til erik.harbo@mail.dk

Bogen udgives af Blicher-Selskabet på Gyldendal den 14. nov. i samarbejde med Blichermuseet på Herningsholm/Museum Midtjylland, Museum Silkeborg/Blicheregnen, Blicheregnens Museumsforening, Blichers Mindesamling, Spentrup, Thisted Museum og Viborg Stiftsmuseum.
Bogen har formatet 17×24 og er på 64 sider med fotos og tegninger af alle omtalte træer. Bogen er redigeret af Bente og Erik Harbo. Fotos: Erik Harbo.
Pris hos Blicher-Selskabet 120 kr.

Kort omtale:

Forhistorien er, at Blicher under sine mange ture i 1840’erne nedskrev 22 digte om danske træer på bagsiden af hans geodæti­ske kort over Danmark, den såkaldte Kladdebog. Bogen befinder sig på Universitetsbiblioteket i København, og indholdet blev offentliggjort af H. Trier i tidsskriftet Dania i 1898.
Blicher udgav digtene i Min Vinterbestilling 1842/43, der ud­kom i Randers og supplerede samlingen med syv digte. Denne hans 9. digtcyklus har levet et upåagtet liv, sidst udgivet i 1937. Når de blev glemt, skyldtes det bl.a., at de ikke kom med i P.L. Møllers udgave af Blichers digte i 1846/47.

Blicher-Selskabet udgiver nu digtene som en slags folkebog om de danske træer. Den henvender sig til alle læsere med interesse for Blicher og den danske natur. De 29 digte var fra Blichers side tænkt som en pendant til Trækfuglene, og Blicher-Sel­skabet har fundet det interessant at skabe en bog, der ikke blot gengiver Blichers digte, men også inddrager alle de paralleller til naturen, som det har været muligt at finde. I digtene drager han mange sammenligninger med mytologien og historien. I 1840’erne indgik planter og træer helt anderledes i almindelige menneskers liv. Naturen var både i stand til at frembringe træ til byggeri og redskaber og forsyne menneskene med daglige næringsstoffer. Mange planter indeholder også stoffer med medicinsk virkning. Alt dette omtales i bogen.
Stof og billeder er bl.a. hentet på steder, hvor Blicher færdedes, f.eks. i Thorning og Spentrup, og enkelte afbildede træer er så gamle, at Blicher kan have set dem, måske endda plantet dem.
Bogen har formatet 17×24 og er på 64 sider med fotos og tegninger af alle omtalte træer. Bogen er redigeret af Bente og Erik Harbo. Fotos: Erik Harbo.
Hent bestillingsliste eller bestil på info@blicherselskabet.dk

Vestlig Profil af den Cimbriske Halvøe

forside
Blichers rejse i 1837 langs den jyske vestkyst fra Hamburg til Skagen. Pris 120 kr. hos Blicher-Selskabet. Bestil på hjemmesiden eller hos boghandleren.
Hent bestillingsliste eller bestil på info@blicherselskabet.dk

Erik Harbo synger sange af Steen Steensen Blicher

Den 4. nyudgivne cd i serien A Voice, udgivet på CDKLASSISK, hvor Erik Harbo synger 30 sange af Blicher. Det drejer sig om nye og gamle optagelser bl.a. fra en lp udgivet i 1982, i 200-året for Blicher.  se www.erikharbo.dk
Hvis man ønsker at købe eksemplarer af cd’en: tryk på linket herunder og udfyld bestillingslisten.
Blicher-Selskabets årsgave 2012
Pris 75 kr.

Tidligere i serien er udkommet
Erik Harbo synger danske sange
Erik Harbo synger danske viser
Erik Harbo synger sange af Aakjær

 

Hent bestillingsliste eller bestil på info@blicherselskabet.dk

E Bindstouw


Genudgivelse af E Bindstouw med E Thorningfolk.
En komplet udgave af en forestilling, som gennem mange år blev spillet af e Thorningfolk, og udsendt som  kassettebånd i 1982. Nu på cd med en fremragende digital lyd.
Blicher-Selskabets årsgave 2012

Pris 50 kr.

Hent bestillingsliste eller bestil på info@blicherselskabet.dk

Sommerreise i Sverrig og Svithiod

Sommerreise i SverrigBlicher nedskrev i august 1836 sine erindringer om den herlige rejse til Sverige. Svithiod-digtene udkom i januar 1837. 20 smukke stærke indtryk af et land, der var nyt for ham og en befolkning, han følte kom ham i møde og som bidrog med deres frihedsidealer til at vække liberale tanker i Blichers sind. Først i 1841 er han klar med Sommerreise i Sverrig Aar 1836. I mellemtiden havde han ladet sig inspirere til Himmelbjergmøderne igennem de næste seks år fra 1839.

Bogen er på fremragende måde planlagt og redigeret af museumsleder Hans Kruse, Thorning, og det er ham, som har fået ideen med at bruge O.J. Rawerts 54 farvelagte tegninger.

Det flotte udstyr har Sven Reiner Johansen ansvaret for.  Rejsebeskrivelsen er kun genudgivet en gang før i forbindelse med Samlede Skrifter (1920-33)

Læs Blichers formidable beskrivelse af rejsen på den næsten nyåbnede Götakanal med Trollhättan, hans oplevelser i Uppsala, hans vidunderlige skildring af diligenceturen fra Helsingborg over Göteborg til Stockholm og ikke mindst de herlige dage i Stockholm, hvor han besøger de prægtige kongeslotte, kirker og parkerne Haga og Djurgården med deres mange minder om Bellman, en digter som Blicher satte meget højt. Udgivet i samarbejde med Gyldendal og støttet af en række fonde.

Pris 75

Hent bestillingsliste eller bestil på info@blicherselskabet.dk

De tre Helligaftener

De treDe tre Helligaftener Helligaftener. Træsnit: Povl Christensen. Årets boggave 2009. Forord: Martin A. Hansen udgivet af Blicher-Selskabet, Forening for Boghaandværk og Gyldendal. Genudgivelse af Povl Christensens berømte træsnitudgave fra 1950. Artikel af H.P. Rohde om kunstneren. Erik Harbo skriver om Martin A. Hansen. Uddrag af Martin A. Hansens dagbøger, hvor han fortæller om Blicher.

Pris kr. 120

Hent bestillingsliste eller bestil på info@blicherselskabet.dk

Ældre indlæg