Blicherdag på Skærum Mølle

Søndag den 4. nov 2018 kl. 10-16

Medvirkende:

 • Formand for Historisk Forening Herning IT-konsulent Finn Nielsen
  Om Herningsholm Museum
 • Lektor Torkil Funder
  Om Blicheregnens Museum
 • Professor Søren Baggesen
  “Blicher imellem oplysning og romantik”
 • Operasanger Erik Harbo
  “Marie og Sophie”

Pris for foredrag og frokost: 200 kr.

Tilmelding: Folkeuniversitetscenteret Skærum Mølle, Skærum Møllevej 4 DK-7570 Vemb tlf.: 97 48 13 22 mail: kontor@folkeuniversitetscenteret.dk

Blicherarrangement på Herningsholm

Lørdag den 27. oktober 2018 kl. 14.00-16.00

Bl.a. bogpræsentation ved Erik og Bente Harbo og deltagelse af forfatter og oversætter Karin Bang og Karsten Sand Iversen.

Medlem af Blicher-Selskabets bestyrelse Jesper Meyer Christensen er vært.

Fri adgang

Bogpræsentation

Fredag den 26. oktober 2018 kl. 16-18

Blicheregnens Museum og Museumsforeningen, Thorning:

Bogpræsentation Ak! hvor forandret! og 17 andre noveller. Bente og Erik Harbo. Vært: Marianne Hougaard og Bente Sørensen

Fri adgang

Hosekræmmeren – Opera

Blicher-Selskabets Årsfest i Teatermuseet

Søndag 14. oktober 2018 kl. 16:30: Årsfest i Teatermuseet i Hofteatret
Her medvirker bl.a. Studentersangerne, der vil opfriske en af Blichers berømte Himmelbjergsange. Desuden et stort program med oplæsning, foredrag ved lektor Johan Rosdal. Oplæsning ved Paul Hüttel og Erik Harbo

Blicherdag på Hald Hovedgård

Blicher-Selskabet i samarbejde med Hald Hovedgaard og Folkeuniversitetet Viborg
Vi fejrer Blicher som årets klassiker
2. oktober 2018 kl. 10-16

Vi har hermed den store glæde at indbyde til et seminar på Hald Hovedgaard i samarbejde med Hald og Folkeuniversitetet i Viborg. Vi har inviteret et par foredragsholdere med tilknytning til egnen. Overlæge Magne Juhl har flere gange glædet os ved at skrive i Blichernoter om sit store kendskab til Blicherfamilien og Viborg, og med universitetslektor Torben Arboe, Peter Skautrup Centret har vi besøg af en  specialist i Blichers dialekter.
Erik Harbo vil gå på opdagelse i Nordlyset, dette forunderlige skrift som Blicher redigerede i tre år og i hvilket han offentliggjorde 28 af sine bedste noveller.
Man til melder sig til Hald Hovedgård

Program

 • Kl. 10:00 Velkomst ved Erik Harbo/Peder Porse og Centerleder Peter Rannes
 • Kl. 10:15 Magne Juhl: Niels og Steen Steensen Blicher og læger samt jordemødre på Viborg-egnen
 • Kl. 11:15 Erik Harbo: Om Nordlyset 1827-29
 • Kl. 12:15 Frokost
 • Kl. 13:15 Foredrag ved universitetslektor Torben Arboe, Peter Skautrup Centret: Blicher og dialekten
 • Kl. 14:30 Kaffe med samtale om Blicher i Klassikeråret.
 • Kl. 15:00 E Bindstouw opført af Ruth Dein, Johannes Thomsen, Peder Porse og Erik Harbo

Musik: et par dialektdigte, ved klaveret Bente Harbo

Pris for seminar med foredrag og frokost 225 kr.
som indsættes på konto 9255 3483165160

Tilmelding og beløb sendes til Hald Hovedgaard  Ravnsbjergvej 76, DK-8800 Viborg Tlf. 86 63 84 10 joan@haldhovedgaard.dk

Indbydelse til Blicherdage på Jaruplund

Oplev Blicher på Jaruplund Højskole 6. til 9. september 2018

Foredrag, studiekredse, udflugter, oplæsning og musik.

Emner: Dels det litterære om Blicher og andre forfattere. Dels det aktuelle om landsdelen med grænselandsaspekter og kulturel identitet. Udflugter til Slesvig domkirke m.m. og til marsken og Noldemuseum.

Fra Blicher-Selskabet deltager Dorrit Færk Møller, Henrik Ljungberg, James Lerche, Paul Hüttel, Bente Harbo, Erik Harbo m.fl.

Fra højskolen deltager højskoleforstander Karsten Dressø, højskolelærer Lars Sørensen og sekretær Birte Christensen.
Kursus ledes fra Blicher-Selskabet af Erik Harbo og James Lerche.

Det er klogt at melde sig tidligt, da højskolen ikke har så mange pladser. Turen udbydes til andre end vores medlemmer. I må gerne reklamere for turen til gode venner og bekendte.

 • Torsdag 6. september: kl. 17.00 Indkvartering, middag og velkomst.
 • Fredag den 7. september: 2 foredrag, frokost, udflugt til Slesvig, middag og aftenforedrag med video.
 • Lørdag den 8. september 2 foredrag, frokost, udflugt til Noldemuseum og marsken, middag, aftenunderholdning m.m
 • Søndag den 9. september 2 foredrag, frokost. Kaffe og afslutning. Afrejse kl. 14:00

 

Der er gode muligheder for togtransport til Kliplev banegård, hvorfra man kan blive afhentet .

Pris: kr. 2950 pr. person i delt dobbeltværelse. Tillæg for enkeltværelse kr. 150

Pris uden indkvartering. Spørg på højskolen.

Hent tilmeldings-blanket (Microsoft Word dokument)

Blicher-Selskabets forårsmøde

Tirsdag den 10. april 2018 kl. 19:00 i Kompagnisalen  Kompagnistræde 39, København

Referat af Blicher-Selskabets forårsmøde tirsdag den 10. april 2018 kl. 19:00

i Kompagnisalen  Kompagnistræde 39, København

Efter velkomst og Kær est du fødeland med Bente Harbo ved flyglet indledtes generalforsamlingen med valg af næstformand Peder Porse som dirigent, og han kunne konstatere at generalforsamlingen var lovligt indkaldt.
Derpå fulgte a/ formandens beretning, der dog blev kort da, den var udsendt i forvejen og kunne læses i Blichernoter for marts 2018. Formanden glædede sig over at der var flere jyske medlemmer, der havde indfundet sig, herunder formanden for Blicheregnens museumsforening Bente Sørensen. Formanden supplerede med en tak til Historisk samfund i Randers for det udmærkede arrangement 17. februar 2017 arr. af det 100-årige samfund og Blicher-Selskabet og omtalte et lige så vellykket arrangement i 2018 De tre store i februar.

Kort omtaltes bogen bogen Rejselyst, der udkom i november måned og som indeholdt Blichers egen beskrivelse af sin sidste rejse Ørejsen. Desuden omtaltes Blichernoter for november, der bl.a.  rummede Poul Holm Bangsgaards glimrende beskrivelse af Kjeltringeballet på Ørre hede.

Formanden takkede for mange gode artikler i Blichernoter i løbet af året og den gode bistand, der er udøvet af Blichermuseerne med deres foreninger i Jylland, hvor vi altid er velkomne. Der var en speciel tak til museumsinspektørerne Tinna Møbjerg og Karen Margrethe Boe, der begge har trukket sig fra bestyrelsen, og den øvrige bestyrelse og det såkaldte pakkehold.

Under b/ fremlagde revisor Benny Pilgaard det reviderede regnskab som senere trykkes i Blichernoter. Hvis nogen ønsker at se hele regnskabet kan det rekvireres hos formanden.

Under c/ var der valg til bestyrelsen: På valg var Erik Harbo, James Lerche og Peder Porse, Anders Gjesing og Per Vibskov Nielsen. Alle var villige til genvalg. Siddende var Paul Hüttel og Dorrit Færk Møller. Tinna Møbjerg er nu blevet afløst af Jesper Meyer Christensen, Museum Midtjylland. Karen Margrethe Boe afløstes af Marianne Gjørtz Hougaard, Blicheregnens Museum

d/ Valg af suppleanter: Siddende var museumsinspektør Dorthe Kaldal. I stedet for cand. mag. Else Marie Laigaard valgtes stud. theol. Mads Jacob Iversen.

Under e/ genvalgtes Tove Kristiansen som ekstern revisor.
Under evt. orienterede formanden om årets klassiker Steen Steensen Blicher og de mange arrangementer samt den ny udgivelse af 18 noveller af Blicher.

Vore to nye bestyrelsesmedlemmer præsenterede sig selv: nemlig samlingschef Jesper Meyer Christensen, Museum Midtjylland. Han fortalte om sit job som samlingschef og om den gruppe der på frivillig basis hjælper til på museet. Han fortalte om udgivelsen af Historisk Forening for Hernings årbog, der i 2017 udelukkende handler om Herningsholm og indeholder en række interessante artikler. Bogen kan bestilles hos info@historiskforening.dk,  Marianne Gjørtz Hougaard er nyansat  på Silkeborg/Blicheregnen. Hun kom fra en stilling på Moesgård. Hun glæder sig til at fortsætte arbejdet i Thorning og Silkeborg.

Derefter var der en livlig diskussion om Blicherselskabet skulle på facebook? Forslaget var oprindeligt stillet af  Mads Jacob Iversen. Han fik ordet, men var i den nuværende situation ikke længere så opsat på ideen, efter facebooks nedgradering. Han mente, at facebooks dagligdag mere beskæftiger sig med at vise folks egne videoer og ideer.

Følgende tog ordet: Sten Holmgård Sørensen mente, at facebook kunne være god i arbejdet for at tiltrække nye og yngre medlemmer. Henrik Hagemann mente, at man med mindre grupper kunne etablere sig på facebook. Man var enig om at facebook var god til hurtig kommunikation mellem medlemmer og bestyrelsen. Formanden gjorde opmærksom på, at der var selskaber der havde nedlagt hjemmesider og kun brugte facebook.

Der blev stillet et forslag til i højere grad at bruge mails. Hertil svarede formanden at en mailliste med 350 navne skulle styres, og det kunne være et stort arbejde. Så længe vi har råd, vil vi gerne fortsætte med at bruge breve, men man måtte beklage den tilfældighed, der for øjeblikket rådede, med hensyn til uddeling af post og hvornår. Fordelen ved brevpost var at medlemmerne får et færdigtrykt blad, som kan læses og arkiveres, hvorimod blade udsendt som mail næsten aldrig bliver trykt og går tabt i samme øjeblik man sletter mailen.

Konklusionen var at bestyrelsen skulle arbejde videre med spørgsmålene.

 

Efter en forfriskning sang alle Hulde Engel.

Lektor Dorrit Færk Møller fortalte meget interessant om et nyt Blicher-undervisningsprojekt til gymnasiet. Der er indgået en aftale med Dansklærerforeningens forlag, og projektet er allerede omtalt i Blichernoter.

Teaterleder og skuespiller Christian Steffensen fortalte om sit Marie Grubbe projekt. Selskabets medlemmer tilbydes en bustur fra København til Sydhavsøerne. Se selskabets hjemmeside angående tilmelding. Christian Steffensen læste bl.a. Holbergs epistel om Marie Grubbe, men da tiden var knap blev de øvrige indslag (H.C. Andersen og I.P. Jacobsen) gemt til busturen.

Man sluttede med Jyden han er stærk og sej.   ( Ref. formanden)

 

 

De store fra Randers

De er med i Kulturkanonen fra 2006 med hhv. ”Præsten i Vejlby” og ”Lykke Per”, så det er ikke for meget at kalde dem ”store” – Blicher og Pontoppidan. Karin Michaëlis har i nogen grad været uden for opmærksomhed efter sin død i 1950, men hør, hvad Hardy Bach skriver om hende i ”Skriftens Vagabond” (2016): ”.. en komisk rablende stil, hulter til bulter, men overordentlig underholdende. En uskolet og anarkistisk skrivestil, der udgjorde et alternativ til 30ernes borgerlige realisme og pegede fremad mod avantgardisme, karnevalisme, postmodernisme og pop-art.”

Vi har tre store forfattere og samfundsdebattører, som vi i Randers har lov at bryste os lidt af.

Det gør vi den 17.02. i Helligåndshuset kl. 10 til 15

Dagen er blevet til i et samarbejde mellem Historisk Samfund og de tre litterære selskaber: Blicher, Pontoppidan og Karin Michaëlis Selskabet. Inger Lise Mørup leder slagets gang.

Det, vi særligt ønsker at belyse, er de tre forfatteres forhold til byen Randers

Efter en introduktion til tiden ved Palle Kirk, er det Blichers novelle, ” Sildig Opvågnen”, der må holde for i en gennemgang af Erik Harbo, som er formand for Blicher Selskabet. Men vi kommer også omkring ”Snedkervisen”, som Sven Foged har sat melodi til, og som Ejnar Gaardmand synger med Sven ved klaveret. En enkelt Per Spillemand-vise bliver det også nok til.

Hardy Bach har skrevet om Karin Michaëlis´ og kundskabens træ i ”Syv romantiske fortællinger” (2013), men han bygger mest sit indlæg på fotos fra sin bog ”Troldens Randers”. Også til dette indlæg giver Ejnar og Sven et par Karin Michaëlis-sange.

Pontoppidaneksperten Flemming Behrendt taler om Minder og perspektiverer til forfatterskabet. Flemming Behrendt er helt klart vores førende Pontoppidan-kender. Han lægger Pontoppidan-novellen ”Minder” under lup – en uhyggelig skildring af Randers som en by med lig i lasten, men – Pontoppidan lig – ser han andre steder i forfatterskabet med andre briller.

Johan Rosdahl fra LISE (Foreningen af LItterære SElskaber) vil sammenligne og sammenfatte oplæggene om de tre forfattere. I denne opsamling vil seminarets mulighed som ”prototype” eller eksempel på lokalt baseret litteraturformidling blive diskuteret.

Vi sluttermed en fællessang.

Men der skal også være tid til almindelig snak (om Randers og kulturlivet??) ved bordene over en frokostsandwich, kaffe, vand, te og kage. Det er inkluderet i prisen: 100 kr. for medlemmer af Historisk Samfund eller af et af de litterære selskaber, 150 for ikke-medlemmer.

Man sikrer sig billet ved at maile til Historisk Samfund og bede om, at den ligger ved indgangen            histranders@mail.dk, eller man kan få den i hånden på kontoret i Helligåndshuset tirsdage 15-17)

Vi føler os sikre på, at når Inger-Lise Mørup fløjter af, har vi haft en udbytterig dag i selskab med de store fra Randers.

København læser:

Åbningsarrangementet d. 24. februar 2017

Fra kl. 17.00 til 21.00 på Københavns Hovedbibliotek.   Se bibliotekets hjemmeside.

Kom og hør de litterære Selskabers store program. Også Blicher-Selskabet er repræsenteret med et

halvtimes program

Ældre indlæg