Blicher-Selskabets forårsmøde

Tirsdag den 10. april 2018 kl. 19:00 i Kompagnisalen  Kompagnistræde 39, København

(Vi beklager at vi i første omgang kom til at  skrive en forkert dag.)

Der er elevator i bygningen. Tag toget til Hovedbanegården og Bus 1A eller tog til Nørreport

Kl. 19:00  (dørene åbnes kl. 18:30) (kommer man for sent, ring på 23205119)

Program:

 • Velkomst ved formanden.
 • Fællessang: Kær est du fødeland Ved flyglet Bente Harbo
 • Kl. 19:10 Ordinær generalforsamling efter lovene
 • Dagsorden: Valg af dirigent.
 • a/ Formanden aflægger beretning. Beretningen er trykt i Blichernoter
 • b/ Det reviderede regnskab fremlægges ved revisor Benny Pilgaard. Det godkendte regnskab trykkes senere i Blichernoter
 • c/ Valg til bestyrelsen: På valg er Erik Harbo, James Lerche og Peder Porse, Anders Gjesing og Per Vibskov Nielsen. Alle er villige til genvalg.
 • Siddende er Paul Hüttel og Dorrit Færk Møller. Vi skal have indstillet to nye medlemmer. Tinna Møbjerg er blevet afløst af Jesper Meyer Christensen, Museum Midtjylland. Karen Margrethe Boe er gået af. I stedet skal vælges Marianne Gjørtz Hougaard, Blicheregnens Museum
 • d/ Valg af suppleanter: Siddende er museumsinspektør Dorthe Kaldal. Cand. mag. Else Marie Laigaard ønsker at træde ud, i stedet indstilles stud. theol. Mads Jacob Iversen
 • e/ Valg af ekstern revisor: Tove Kristiansen.
 • f/ Eventuelt: Orientering om Årets klassiker Steen Steensen Blicher og de mange arrangementer.
 • Vort nye bestyrelsesmedlem samlingschef Jesper Meyer Christensen, Museum Midtjylland, Herning præsenterer sig selv.

Efter generalforsamlingen byder vi på en forfriskning

 • Fællessang: Hulde Engel, Til Glæden
 • Dorrit Færk Møller fortæller om et nyt Blicher-undervisningsprojekt til gymnasiet.
 • Teaterleder og skuespiller Christian Steffensen fortæller om sit Marie Grubbe projekt. Selskabets medlemmer tilbydes en bustur fra København til Sydhavsøerne. Se bagsiden:
 • Christian Steffensen læser om Marie Grubbe (I.P. Jacobsen m. ).
 • Afslutning med fællessang: Jyden han er stærk og sej

NB. Tag en pose med! Vi medbringer en del ældre udgaver af og om Blicher, som vi gerne vil forære vore medlemmer

 

Blicherdag på Hald Hovedgård

Blicher-Selskabet i samarbejde med Hald Hovedgaard og Folkeuniversitetet Viborg
Vi fejrer Blicher som årets klassiker
2. oktober 2018 kl. 10-16

Vi har hermed den store glæde at indbyde til et seminar på Hald Hovedgaard i samarbejde med Hald og Folkeuniversitetet i Viborg. Vi har inviteret et par foredragsholdere med tilknytning til egnen. Overlæge Magne Juhl har flere gange glædet os ved at skrive i Blichernoter om sit store kendskab til Blicherfamilien og Viborg, og med universitetslektor Torben Arboe, Peter Skautrup Centret har vi besøg af en  specialist i Blichers dialekter.
Erik Harbo vil gå på opdagelse i Nordlyset, dette forunderlige skrift som Blicher redigerede i tre år og i hvilket han offentliggjorde 28 af sine bedste noveller.
Man til melder sig til Hald Hovedgård

Program

 • Kl. 10:00 Velkomst ved Erik Harbo/Peder Porse og Centerleder Peter Rannes
 • Kl. 10:15 Magne Juhl: Niels og Steen Steensen Blicher og læger samt jordemødre på Viborg-egnen
 • Kl. 11:15 Erik Harbo: Om Nordlyset 1827-29
 • Kl. 12:15 Frokost
 • Kl. 13:15 Foredrag ved universitetslektor Torben Arboe, Peter Skautrup Centret: Blicher og dialekten
 • Kl. 14:30 Kaffe med samtale om Blicher i Klassikeråret.
 • Kl. 15:00 E Bindstouw opført af Ruth Dein, Johannes Thomsen, Peder Porse og Erik Harbo

Musik: et par dialektdigte, ved klaveret Bente Harbo

Pris for seminar med foredrag og frokost 225 kr.
som indsættes på konto 9255 3483165160

Tilmelding og beløb sendes til Hald Hovedgaard  Ravnsbjergvej 76, DK-8800 Viborg Tlf. 86 63 84 10 joan@haldhovedgaard.dk

Indbydelse til Blicherdage på Jaruplund

Oplev Blicher på Jaruplund Højskole 6. til 9. september 2018

Foredrag, studiekredse, udflugter, oplæsning og musik.

Emner: Dels det litterære om Blicher og andre forfattere. Dels det aktuelle om landsdelen med grænselandsaspekter og kulturel identitet. Udflugter til Slesvig domkirke m.m. og til marsken og Noldemuseum.

Fra Blicher-Selskabet deltager Dorrit Færk Møller, Henrik Ljungberg, James Lerche, Paul Hüttel, Bente Harbo, Erik Harbo m.fl.

Fra højskolen deltager højskoleforstander Karsten Dressø, højskolelærer Lars Sørensen og sekretær Birte Christensen.
Kursus ledes fra Blicher-Selskabet af Erik Harbo og James Lerche.

Det er klogt at melde sig tidligt, da højskolen ikke har så mange pladser. Turen udbydes til andre end vores medlemmer. I må gerne reklamere for turen til gode venner og bekendte.

 • Torsdag 6. september: kl. 17.00 Indkvartering, middag og velkomst.
 • Fredag den 7. september: 2 foredrag, frokost, udflugt til Slesvig, middag og aftenforedrag med video.
 • Lørdag den 8. september 2 foredrag, frokost, udflugt til Noldemuseum og marsken, middag, aftenunderholdning m.m
 • Søndag den 9. september 2 foredrag, frokost. Kaffe og afslutning. Afrejse kl. 14:00

 

Der er gode muligheder for togtransport til Kliplev banegård, hvorfra man kan blive afhentet .

Pris: kr. 2950 pr. person i delt dobbeltværelse. Tillæg for enkeltværelse kr. 150

Pris uden indkvartering. Spørg på højskolen.

Hent tilmeldings-blanket (Microsoft Word dokument)

Tilbud: På sporet af Marie Grubbe

Søndag d. 12 august  2018

En herlig sommerudflugt til: Sydsjælland – Falster – Bogø – Møn
Afgang Roskilde kl. 9:00 Hjemkomst Roskilde ca. kl. 17:00
Pris: kr. 325 – pr. person
Man melder sig pr. mail til denne adresse post@dendanskeskueplads.dk
Skriv navn og adresse – antal – telefonnummer og mail
eller pr. tlf. 6068 1873 Christian Steffensen
Beløbet indbetales på konto: 1471 – 4190 257 118 (Husk at angive navn)

Turen starter i Roskilde i Ny Østergade ved busholdepladsen, lige nord for sygehuset overfor banegården. (Det er muligt at parkere lige overfor, hent parkeringsbillet i tunnellen, gratis).

 • Vi indbydes sammen med andre litterære selskaber til denne bustur til kendte steder på Møn/Falster under ledelse af iscenesætter og skuespiller Christian Steffensen.
 • Efter turens første stop (Beldringe gods), kører vi om Ugledige til Allerslev kirke, hvor man for 10 år siden helt sensationelt fandt navnene på både Marie Grubbe og Søren Sørensen Møller (Marie Grubbes 3’die mand).
 • Derpå til Kippinge kirke på Falster, hvorfra Marie Grubbe indtil 1716 modtog fattighjælp. Vi kører mod Corselitze, hvor vi i godsets smukke park møder Blichers ”Marie Grubbe”.
 • Vi indtager den medbragte mad på Corselitzes hyggelige Skovbrugsmuseum. Herefter forbi den tidligere Næsgaard Agerbrugsskole (Chr. Olufsen) til det vidunderlige sted ved Grønsund på Nordfalster, hvor vi tæt på stranden bl.a. ser mindestenen for Marie Grubbes ”Borrehus”. Vi kører gennem Gundslev (Provst Blicher). Derpå via Bogø til Møn og Hårbølle Havn, hvor vi strækker benene og evt. drikker en kop kaffe. Inden vi forlader Møn og sætter retning mod Roskilde hører vi om den periode, hvor Marie Grubbe var færgekone på Falster.

Christian Steffensen vil undervejs underholde og fortælle om Marie Grubbe, ligesom han læser op fra den righoldige Marie Grubbe-litteratur: Holberg, Blicher, H.C. Andersen, I.P. Jacobsen, Juliane Preisler, Lone Hørslev m.fl.  Erik Harbo vil supplere med de beskrivelser der vedrører Blicher.

De store fra Randers

De er med i Kulturkanonen fra 2006 med hhv. ”Præsten i Vejlby” og ”Lykke Per”, så det er ikke for meget at kalde dem ”store” – Blicher og Pontoppidan. Karin Michaëlis har i nogen grad været uden for opmærksomhed efter sin død i 1950, men hør, hvad Hardy Bach skriver om hende i ”Skriftens Vagabond” (2016): ”.. en komisk rablende stil, hulter til bulter, men overordentlig underholdende. En uskolet og anarkistisk skrivestil, der udgjorde et alternativ til 30ernes borgerlige realisme og pegede fremad mod avantgardisme, karnevalisme, postmodernisme og pop-art.”

Vi har tre store forfattere og samfundsdebattører, som vi i Randers har lov at bryste os lidt af.

Det gør vi den 17.02. i Helligåndshuset kl. 10 til 15

Dagen er blevet til i et samarbejde mellem Historisk Samfund og de tre litterære selskaber: Blicher, Pontoppidan og Karin Michaëlis Selskabet. Inger Lise Mørup leder slagets gang.

Det, vi særligt ønsker at belyse, er de tre forfatteres forhold til byen Randers

Efter en introduktion til tiden ved Palle Kirk, er det Blichers novelle, ” Sildig Opvågnen”, der må holde for i en gennemgang af Erik Harbo, som er formand for Blicher Selskabet. Men vi kommer også omkring ”Snedkervisen”, som Sven Foged har sat melodi til, og som Ejnar Gaardmand synger med Sven ved klaveret. En enkelt Per Spillemand-vise bliver det også nok til.

Hardy Bach har skrevet om Karin Michaëlis´ og kundskabens træ i ”Syv romantiske fortællinger” (2013), men han bygger mest sit indlæg på fotos fra sin bog ”Troldens Randers”. Også til dette indlæg giver Ejnar og Sven et par Karin Michaëlis-sange.

Pontoppidaneksperten Flemming Behrendt taler om Minder og perspektiverer til forfatterskabet. Flemming Behrendt er helt klart vores førende Pontoppidan-kender. Han lægger Pontoppidan-novellen ”Minder” under lup – en uhyggelig skildring af Randers som en by med lig i lasten, men – Pontoppidan lig – ser han andre steder i forfatterskabet med andre briller.

Johan Rosdahl fra LISE (Foreningen af LItterære SElskaber) vil sammenligne og sammenfatte oplæggene om de tre forfattere. I denne opsamling vil seminarets mulighed som ”prototype” eller eksempel på lokalt baseret litteraturformidling blive diskuteret.

Vi sluttermed en fællessang.

Men der skal også være tid til almindelig snak (om Randers og kulturlivet??) ved bordene over en frokostsandwich, kaffe, vand, te og kage. Det er inkluderet i prisen: 100 kr. for medlemmer af Historisk Samfund eller af et af de litterære selskaber, 150 for ikke-medlemmer.

Man sikrer sig billet ved at maile til Historisk Samfund og bede om, at den ligger ved indgangen            histranders@mail.dk, eller man kan få den i hånden på kontoret i Helligåndshuset tirsdage 15-17)

Vi føler os sikre på, at når Inger-Lise Mørup fløjter af, har vi haft en udbytterig dag i selskab med de store fra Randers.

København læser:

Åbningsarrangementet d. 24. februar 2017

Fra kl. 17.00 til 21.00 på Københavns Hovedbibliotek.   Se bibliotekets hjemmeside.

Kom og hør de litterære Selskabers store program. Også Blicher-Selskabet er repræsenteret med et

halvtimes program

Blicher-Selskabets Årsfest 2017

175 år for Jyllandsrejse i sex Døgn

Medvirkende:

 • Operasanger Uffe Henriksen
 • Bratschist Per Nørby Hansen og pianist Elisabeth Kragh
 • Skuespiller Paul Hüttel
 • Operasanger Erik Harbo og pianist Bente Harbo

Velkomst og fællessang: Kær est du fødeland, Oluf Ring

Benedetto Marcello: Sonate for bratsch og klaver Per Nørby Hansen og Elisabeth Kragh

St. St. Blicher: Jyllandsrejse i sex Døgn: Uddrag
Indledning og omtale Erik Harbo
Fra 1. Døgn: Ensom jeg laae, A. Krygell Uffe Henriksen og Elisabeth Kragh
Fra 5. Døgn: Bombebøssen Uffe Henriksen, Paul Hüttel og Erik Harbo
Fra 6. Døgn: Nu stille her! Lad ikke mig ile forbi dig, Erik Harbo
Pause – Der skænkes et glas vin/vand
N.W. Gade: Fantasistykker op. 43. Andantino con moto Per Nørby Hansen og Elisabeth Kragh
Sangafdeling:
Peter Heise: Gold er den jord som lyngen bær, Jens Chr. Hostrup
Peter Heise: Ossians Sang til Aftenstjernen, St. St. Blicher Uffe Henriksen og Elisabeth Kragh

Uddrag af Høstferierne:
2. kap. Nye Ansigter Paul Hüttel
3. kap Pe Sywspring Erik Harbo
N. W. Gade: Fantasistykker op. 43. Ballade moderato Per Nørby Hansen og Elisabeth Kragh
Sangafdeling:
N.W. Gade: På Sjølunds fagre sletter, B.S. Ingemann
C.E.F. Weyse: Den mørke nat, Borgvægterens sang af Macbeth, Fr. Schiller
Carl Nielsen: Jeronimus sang af Maskarade 1906
Uffe Henriksen og Elisabeth Kragh
St. St. Blicher: En Aften-Underholdning paa Dagbjerg Dos Paul Hüttel
Afslutning og fællessang: Jyden han æ stærk å sej, H.C. Simonsen

Blicher-seminar i Randers

Randers Amts Historiske Samfund og Blicher-Selskabet indbyder til Blicher-seminar i Erik Menveds Plads 1, 8900 Randers C
Lørdag den 25. februar 2017   Kl. 10:00 – ca. 17:00

St. St. Blicher havde meget at gøre med Helligåndshuset i Randers i sine unge dage. Han var elev på Latinskolen fra 1796-99 og adjunkt fra 1810-11. Opholdet inspirerede ham bestemt senere i livet i forfatterskabet.
De 2 foreninger vil hermed gerne invitere til en dag med fordybelse i emnet Blicher.
Kl. 10:00 Velkomst, morgensang (Kær est du fødeland) og kort introduktion om Helligåndshuset ved Karen Straarup

Kl. 10:15 Blicher og Helligåndshuset ved Erik Harbo

Kl. 10.30 Et tragisk dødsfald og Blichers ligprædiken ved John Gaml, Gassum

Kl. 11:15 Kaffepause            .

Kl. 11:30 Fotos og billeder fra Blichers tid heriblandt de såkaldte Blicher-billeder. Ved arkivar Tina Knudsen Jensen, Randers Stadsarkiv.

Kl. 12:15 Blicherafskrifter. Med udgangspunkt i Holger Hjersings samling. Ved James Lerche

Kl. 12:45 Frokostpause. Sandwich inkluderet – drikkevarer kan købes

Kl. 13:30 Historisk samfunds udgivelser bl.a. om Blicher ved Karen Straarup
Kl 14:00 Blicher, en vielse og andet ved Anders Straarup
Kl. 14:15 St. St. Blicher og Aakjær ved Erik Harbo.  Om Jeppe Aakjærs arbejde med at udbrede kendskabet til Blicher i 150-året for Jeppe Aakjær ud fra bogen Sådan var Aakjær – også

Kl. 15:00 Kaffepause

Kl. 15:20 Blicher og Randers Amtsavis ved redaktør Knud Mogensen
Kl. 15:50 Vestlig Profil af den cimbriske Halvøe, DVD fremvisning

Kl. 16:30 Oplæsning og sang. Uddrag af Blichers ferienoveller: Høstferierne og Juleferierne der begge foregår på Ulstrup som Blicher kalder Ulvedal. Ved Bente og Erik Harbo

Ret til ændringer i programmet

Blicher-Selskabet laver en lille udstilling af Blicher-originaludgaver samt bøger til salg

Historisk Samfund fremlægger årbøger med Blicher-omtale til salg.

Priser
Foredrag, frokost og kaffe for medlemmer af de to selskaber                    100 kr. (uden drikkevarer)
”                ”               ”        for ikke-medlemmer                                150 kr. (uden drikkevarer)
Tilmelding nødvendig, senest 20. februar 2017
Historisk Samfund modtager tilmeldinger fra egne medlemmer og andre
Blicher-Selskabet modtager tilmeldinger fra Blicher-Selskabets medlemmer

Historisk Samfund, Randers, kontaktperson: Karen Straarup. kstraarup@wwi.dk, 2464 6126
Tilmelding til kontoret/ Birte Sonne  histranders@mail.dk eller tlf.  8643 0211

Blicher-Selskabet ved Operasanger Erik Harbo, formand  www.blicherselskabet.dk

Havelodden 64, 4000 Roskilde Tlf/fax 46 37 39 20 erik.harbo@mail.dk

Tilmelding: Indsend venligst kuponen med navn og adresse og antal deltagere, eller mail antal og navn til sekretær James Lerche, Klirevænget 27, 2880 Bagsværd, mail: gjlerche@gmail.com

senest 20. februar 2017 Betaling ved indgangen,

 

Blicher-Selskabets forårsmøde

Tirsdag den 5. april 2017 kl. 19.00 i Kompagnisalen Kompagnistræde 39, København

 • Kl. 19:00  Generalforsamling (dørene åbnes kl. 18.30)
 • Ordinær generalforsamling efter lovene
 • Efter generalforsamlingen byder vi på et glas.

Derefter følger et spændende program som vi er ved at forberede.

Der er elevator i bygningen. Tag toget til Hovedbanegården og Bus A1

 

Blicher-Selskabets Årsfest

Invitation til Blicher-Selskabets årsfest

Søndag 9. oktober 2016 kl. 16.30

Teatermuseet i Hofteatret Christiansborg Ridebane 18 (Dørene åbnes kl. 16.00)
Blicher-Selskabet fejrer 150-året for Jeppe Aakjær (10. september 1866 – 22. april 1930.)

Aakjær fik meget stor betydning for Blicher-forskningen gennem sin udgivelse af St. St. Blichers Livs-Tragedie i Breve og Aktstykker i 1904, et værk der stadig er meget læseværdigt og giver os vigtige oplysninger om Blicher. Erik Harbo holder et kort foredrag om dette værk ud fra hans nyudkomne bog Sådan var Aakjær – også.

Teatermuseets pragtfulde Steinway flygel kommer også i sving, da vort mangeårige medlem professor John Damgaard og hans datter Benedikte spiller musik fra samtiden. Det bliver bl.a. Stravinskys indbydende Suite Italienne.

Formanden for Aakjærselskabet Henning Linderoth har lovet at overbringe en hilsen fra Selskabet, der netop nu har mange arrangementer i anledning af 150 året.

I pausen serveres et glas vin.

I 2. afdeling er der igen musik af bl.a. Fini Henriques. Der er oplæsning af Paul Hüttel, Jens Kristian Lings, Peder Porse m.fl. Vi skal synge en række sange af de to store jyske digtere og der bliver også lidt solosange. Ved flyglet Bente Harbo

Hvis De skulle have lyst til at deltage, og De ikke er medlem, kan de melde dem ind via denne hjemmeside. Når de er medlem er det gratis at deltage.

 

Ældre indlæg