Generalforsamling 2023

Husk 19. april kl. 19:00 Generalforsamling og forårsmøde. Særlig invitationudsendes i marts. Noter datoen nu. Bl.a. oplæsning af Paul Hüttel.


Læs hele indlæget her!

Referat af selskabets årsfest

Referat af Årsfesten 2022.10.10 Knap 50 medlemmer med pårørende var mødt op til Selskabets årsfest på Johannesgården. Det var dejligt at næsten hele bestyrelsen var mødt frem. Vi måtte desværre undvære hovedpersonen Paul Hüttel, der pga. sygdom ikke kunne være med og havde sendt afbud. I velkomsten omtaltes afdøde Knud Sørensen, og hans begravelse som […]


Læs hele indlæget her!

Reterat af generalforsamling 2022

Blicher-selskabet afholdt sit forårsmøde med generalforsamling den 20. april på Johannesgården, Blegdamsvej. Efter velkomst og fællessang, valgtes Peder Porse som dirigent. Der var ingen bemærkninger til beretningen, der omtalte nedgangen i medlemstallet under coronaen, der måske også skyldtes mindre aktivitet. Til gengæld har vores Blichernoter været fyldige, og vi har kun modtaget lovord om udgivelsen […]


Læs hele indlæget her!

Invitation til Selskabets årsfest og generalforsamling

Lørdag den 16. okt. 2021 kl. 15:00 Johannesgården Blegdamsvej  1B, 2200 København (Dørene åbnes kl. 14:30) kl. 15.00 generalforsamling Generalforsamlingen skulle have været afholdt i april 2021, men blev udsat pga. corona-epidemien. Dagsorden: Valg af dirigent.                   a/ Formanden aflægger beretning. Beretningen er trykt i Blichernoter for august 2021 b/ Det reviderede regnskab fremlægges ved vores […]


Læs hele indlæget her!

Indbydelse til Blicherdage på Skærum Mølle

Oplev Blicher på Skærum Mølle lørdag den 18. og søndag den 19. september 2021 Blicher-Selskabet fylder 70 år Lørdag den 18. september Fra kl. 10.00 Indkvartering Kl. 12:00   Frokost – Orientering om Blicherdage Kl. 13:30-15:00  Foredrag, Anders Thyrring Andersen, kaffepause. Titel kommer! Kaffepause Kl. 15:30 Omkring film og optagelser af Præsten i Vejlbye i […]


Læs hele indlæget her!

Årsfest 16. oktober 2021

Invitation til  Selskabets årsfest  og generalforsamling Lørdag den 16. okt. 2021 kl. 15.00 Johannesgården Blegdamsvej  1B, 2200 København (Dørene åbnes kl. 14:30)Mere information følger


Læs hele indlæget her!

De danske digterruter

Blicheregnens Museum: fredag 18. juni kl. 14.00. Digter-ruten er en ny oplevelsesrute rundt i Danmark, hvor vi inviterer ud i naturen og ind i litteraturen.  Mange af vores store forfattere har ladet sig inspirere af naturen i deres forfatterskab, og med digter-ruten kan man fra 18. juni gå i forfatternes fodspor. Ruten dækker hele landet og […]


Læs hele indlæget her!

(Aflyst) Årsfest 11. oktober 2020 i Hofteatret i Teatermuseet

Søndag den 11. okt. 2020 Årsfest. Emne: Blicher og det slesvigske spørgsmål i anledning af genforeningen 1920


Læs hele indlæget her!

Aflyst Generalforsamling 2020

Onsdag den 15. april kl. 19:00 Blicher-Selskabets Generalforsamling 2020 i Kompagnisalen i Lærerstandens Brandforsikring, København På grund af Corona bliver generalforsamlingen foreløbig udskudt. Medlemmer får besked.


Læs hele indlæget her!

Referat af Blicher-Selskabets årsfest i Teatermuseet i Hofteatret

Selskabets årsfest havde tiltrukket 70 gæster, der nød at være i de historiske omgivelser. Emnet for eftermiddagens fest var Blicher og Norden og den relation blev udtømmende belyst fra forskellige vinkler. Med hovedvægt på Blicher fortalte selskabets næstformand chefkonsulent Peder Porse om den nyanlagte mindelund på Lysgård kirkegård, der er oprettet i anledning af 200-året […]


Læs hele indlæget her!

Ældre indlæg