Arrangementer Sommer 2015

Lørdag 30. maj. Store bogdag på Hald Hovedgård. Fra kl. 10 – 17. Bemærk ændret dato.
Luk op for http://www.haldhovedgaard.dk/ og se hvad der foregår

Tirsdag 22. september. Klassikerdag om Sophus Claussen med arrangement på Københavns Hovedbibliotek kl. 17.00. Se dagspressen for andre arrangementer

Søndag 11. oktober kl. 16.30 Blicher-Selskabets Årsfest i Teatermuseet i Hofteatret. Blichers 233 års fødselsdag

 

Golden Days. 4. -20. september 2015. Hello Heritage – festival om vores aktuelle kulturarv.

 

Blicherarrangementer Efterår 2014

I anledning af udgivelsen af:
Steen Steensen Blicher: De danske Træer
Sidestykke til Trækfuglene
udgives i 200-året for Digte 1 1814

 • Fredag den 14.11. 2014 kl. 16:00 Herningsholm
  Arrangeret i samarbejde med Museum Midtjylland og Fonden for Herningsholm. Medvirkende: Tinna Møbjerg, Niels Henrik Thorman, Søren Toftgaard Poulsen, Erik Harbo og Bente Harbo
 • Lørdag den 15.11. 2014 kl. 11.00 Stendalgård – Stendalvej 10, 8620 Kjellerup
  Arrangeret i samarbejde med Museum Silkeborg/Blicheregnen og Blicheregnens Museumsforening.
  Medvirkende: Bente Sørensen, Peder Porse, skovfoged Hans Nedergaard-Hansen, Erik Harbo og Bente Harbo. Efter arrangementet er der en spadseretur (alt afhængig af vejret) på en halv ti­mes tid omkring skovridergården.
 • Søndag den 16.11. 2014 kl. 15:00 Blichers Mindesamling, Malvinas Hus, Spentrup
  Arrangeret i samarbejde med Blichers Mindesamling.
  Medvirkende: Provst Klaus Frisman, læge Hans Erik Vinggaard, Erik Harbo og Bente Harbo, Birte og Bent Enevoldsen

dedansketraeer2

Årsfest, søndag 5. oktober 2014 kl. 16.30

Søndag 5. oktober 2014 kl. 16.30

Teatermuseet i Hofteatret Christiansborg Ridebane 18 (Dørene åbnes kl. 16.00)

1. afdeling

Professor Sven H. Rossel, Wien modtager Blicherprisen.

Prisen motiveres af cand.mag. Jesper Beinov, kulturredaktør på Berlingske. Prisoverrækkelse ved formanden Erik Harbo.

Prismodtageren fortæller om sit arbejde med at formidle dansk litteratur i udlandet under titlen: Om at undervise i St. St. Blicher i udlandet og andet godt.

Musik: Professor John Damgaard og Benedikte Damgaard spiller Mozart.

Pause. Vi byder på et glas hvidvin eller vand i forsalen.

I 2. afdeling vil der være et stort program med sang, musik og oplæsning med tilknytning til

Blichers digte.

Medvirkende bl.a. Paul Hüttel, professor John Damgaard og Benedikte Damgaard, Dorrit Færk Møller, Henrik Ljungberg og Erik Harbo.

Professor Sven H. Rossel, Wiens Universitet modtager Blicherprisen ved Blicher-Selskabets årsfest i Teatermuseet i Hofteatret søndag 5. oktober kl. 16.30.

Sven H. Rossel modtager prisen for sit arbejde for dansk litteratur i udlandet. Rossel, der er vokset op i Hjørring og i København er uddannet ved Københavns Universitet. Hans virke er især faldet ved udenlandske universiteter. Ud over Hamburg og Kiel tilbragte han 22 år i Seattle bl.a. som professor og leder af The Department of Scandinavian Studies.

Siden 1996 har han været professor og institutbestyrer ved Institut for Skandinavisk Sprog og Litteratur ved Universitetet i Wien, hvor han stadig underviser efter sin pensionering i 2012. Han har holdt foredrag over store dele af verden.

Gennem årene har Rossel udgivet en lang række bøger og artikler om litterære emner på dansk, engelsk og i de senere år på tysk. Det gælder ikke mindst H.C. Andersen, Blicher, Johs. V. Jensen og andre store danske forfattere. Han har også været med til at pege på en række delvis glemte forfattere gennem en række kronikker trykt i danske aviser, Berlingske, Jyllandsposten, Flensborg Avis m.fl. De udkom i bogform sidste år på Hovedland under titlen Litteratur på kryds og tværs. Strejftog fra B.S. Ingemann til James Joyce.

Blicherprisen bliver motiveret af cand.mag. Jesper Beinov, kulturredaktør på Berlingske

“Kroppen i Klassikerne”

Kroppen i klassikerne. Arrangementet er afholdt. Der var et pænt besøg.
Præsenteres af Samrådet for de Litterære Selskaber på Københavns Hovedbibliotek, Krystalgade 15, 1172 Kbh K, Mødesalen 2. sal, mandag den 3. marts 2014 kl 1400-1900

Forårsmøde og generalforsamling

Kompagnisalen torsdag 10. april 2014 kl 19:00 Forårsmødet er afholdt. Se beretning om årets gang i Blichernoter for marts 2014

I 200 året for Blichers digtdebut vil der være et fint program med oplæsning og sang og indlæg af en række af selskabets medlemmer.

Klassikerdagen

Gustav Wied 23. september 2014

Bogdag på Hald

Lørdag 9. august 2014

Årsfest i Teatermuseet

Søndag 5. oktober 2014

Præsentation af ny bog Vestlig Profil

Blicher-Selskabet udgiver på Gyldendal og i samar­bejde med jyske museer og museumsfor­eninger Vestlig Profil af den Cimbriske Halvøe                  Udgivelsesdato 24. oktober 2013

Bogen præsenteres torsdag 24. oktober kl. 15 på Dommerkontoret i Ringkøbing, Kongevejen 10

Fredag 25. oktober kl. 14 på Herningsholm, Herning

Lørdag 26. oktober kl. 14-16 på Thisted Museum Gl. Rådhus

Søndag 27. oktober kl. 15 i Blichers Mindestue – Malvinas Hus, Spentrup

13. oktober 2013 kl. 16.30 Årsfest

Invitation til Blicher-Selskabets årsfest

”Vestlig profil af den Cimbriske Halvøe”

Søndag den 13. oktober 2013 kl. 16.30

Teatermuseet i Hofteatret,  Christiansborg Ridebane 18 (Dørene åbnes kl. 16.00)

Aftenens titel er fra Blichers rejsedagbog fra 1838, Blicher-Selskabets udgivelse oktober 2013

I 1. afdeling giver Erik Harbo en orientering om selskabets nye udgivelse Vestlig Profil af den Cimbriske Halvøe

Formand for Samrådet for de litterære Selskaber forfatteren Søren Sørensen taler og læser ud fra samme tema.

Derefter spiller Elisabeth Westenholz Schuberts Impromtu, B-dur DV 935,komp. 1827

Efter pausen spiller Elisabeth Westenholz Mozart s Fantasi i d-moll komp. 1782 og skuespiller Paul Hüttel læser Blichers novelle Marie (en novelle med handling fra Vestkysten)

Nyere Indlæg--Ældre indlæg