Blicher-Selskabets Årsfest

Invitation til Blicher-Selskabets årsfest

Søndag 9. oktober 2016 kl. 16.30

Teatermuseet i Hofteatret Christiansborg Ridebane 18 (Dørene åbnes kl. 16.00)
Blicher-Selskabet fejrer 150-året for Jeppe Aakjær (10. september 1866 – 22. april 1930.)

Aakjær fik meget stor betydning for Blicher-forskningen gennem sin udgivelse af St. St. Blichers Livs-Tragedie i Breve og Aktstykker i 1904, et værk der stadig er meget læseværdigt og giver os vigtige oplysninger om Blicher. Erik Harbo holder et kort foredrag om dette værk ud fra hans nyudkomne bog Sådan var Aakjær – også.

Teatermuseets pragtfulde Steinway flygel kommer også i sving, da vort mangeårige medlem professor John Damgaard og hans datter Benedikte spiller musik fra samtiden. Det bliver bl.a. Stravinskys indbydende Suite Italienne.

Formanden for Aakjærselskabet Henning Linderoth har lovet at overbringe en hilsen fra Selskabet, der netop nu har mange arrangementer i anledning af 150 året.

I pausen serveres et glas vin.

I 2. afdeling er der igen musik af bl.a. Fini Henriques. Der er oplæsning af Paul Hüttel, Jens Kristian Lings, Peder Porse m.fl. Vi skal synge en række sange af de to store jyske digtere og der bliver også lidt solosange. Ved flyglet Bente Harbo

Hvis De skulle have lyst til at deltage, og De ikke er medlem, kan de melde dem ind via denne hjemmeside. Når de er medlem er det gratis at deltage.

 

Referat af forårsmøde

Referat af generalforsamling 2016 Kompagnisalen – København

Der var mødt 30 op. Formanden bød velkommen og man indledte mødet med en fællessang.

Benny Pilgaard blev valgt til dirigent efter en kort præsentation (tidligere økonomidirektør, ny revisor i Blicher-Selskabet)

Formandens beretning er trykt i Blichernoter. Medlemstallet nogenlunde stabilt (ca. 330 husstande, 15 nye medlemmer siden nytår). Omtalte afdøde tidligere bestyrelsesmedlem Gordon Albøge, og hans bog Blicher og Samfundet. Der var præsentation af Blichers Jylland i Thorning og på Herningsholm, hvor formanden og Ida og Poul Bangsgaard var tilstede.

Der bliver klassikerdag 22.9. 2016. Emne evt. Jeppe Aakjær. BS deltog ikke i Golden Days, der er gået bort fra sporet.

Beretningen blev godkendt.

Benny Pilgaard fremlagde regnskabet som ligeledes blev godkendt. Formanden supplerede med oplysninger om Blicherfonden, som styres af bestyrelsen.

Formanden takkede de fonde der har støttet bogudgivelserne og roste museerne for deres aftagelse af bøger.

Valg til bestyrelsen: Anders Gjesing og Per Vibskov (suppleanter) blev indvalgt i bestyrelsen. Formanden takkede den afgående Henrik Ljungberg for mange års medlemskab og for hans mange artikler og bøger. Formanden takkede også Thorkild Holm især for hans indsats ved udgivelsen af Vestlig Profil. Henrik Ljungberg svarede, at han skriver på en bog om William Heinesen. Der var en hilsen fra Th. Holm.

Ny suppleant: Cand. mag. Else Marie Laigaard, Ebeltoft. En suppleantpost er ledig.

Birgit Bonde fratrådte som intern revisor, Tove Kristiansen nyvalgt.

Formanden takkede Birgit Bonde.

Eventuelt: Overvejelser om årsfest. Emne måske Jeppe Aakjær: 150 år.

Udnævnelse af skuespiller Erik Kühnau til æresmedlem. Formanden begrundede udnævnelsen med Erik Kühnaus mange oplæsninger og indlæsninger bl.a. af  Blichertekster. Han læste digtet Søren Kanne som afslutning på aftenen.

Formanden takkede bestyrelsen og dirigenten afsluttede generalforsamlingen.

 

Derefter fik museumsdir. Tinna Møbjerg (medlem af bestyrelsen) ordet og gav en gennemgang af arbejdet på Museum Midtjyllands fem afdelinger, med særligt fokus på Herningsholm. Hun er vokset op på egnen, uddannet som arkæolog, 2012 udnævnt som dir. for Museum Midtjylland. Hun fortalte om Herningsholms historie og udstillinger og om Herningsholmlauget, hvis 100 frivillige sørger for at holde museet åbent onsdag og lørdag.

Efter pausen, hvor der som sædvanlig blev serveret vin og kage, præsenterede Ida og Poul Bangsgaard den nye bog Blichers Jylland. Derefter læste Paul Hüttel og Erik Harbo udvalgte passager fra bogen inden den afsluttende fællessang og Erik Kühnaus oplæsning af Søren Kanne.

Blicher-Selskabets forårsmøde

Tirsdag den 12. april 2016 kl. 19.00  i Kompagnisalen Kompagnistræde 39, København

Kl. 19:00  Generalforsamling (dørene åbnes kl. 18.30)

Dagsorden:

Valg af dirigent

 • Formanden aflægger beretning. Beretningen er trykt i Blichernoter
 • Det reviderede regnskab fremlægges. Det godkendte regnskab trykkes senere i Blichernoter
 • Valg til bestyrelsen: På valg er Erik Harbo, James Lerche og Peder Porse.  Alle er villige til genvalg. Henrik Ljungberg og Thorkild Holm ønsker ikke genvalg. Bestyrelsen foreslår at Anders Gjesing og Per Vibskov Nielsen (suppleanter) vælges til bestyrelsen. Siddende er Paul Hüttel, Dorrit Færk Møller, Tinna Møbjerg og Karen Margrethe Boe
 • Valg af suppleanter: Nyvalg af 2 suppleanter
 • Valg af ekstern revisor: Birgit Bonde villig til genvalg
 • Eventuelt: Skuespiller Erik Kühnau udnævnes som æresmedlem.

Efter pausen

 • Museumsdirektør Tinna Møbjerg fortæller om Midtjyllands Museum og Herningsholm
 • Poul og Ida Bangsgaard præsenterer Blichers Jylland ­- En guide
 • Skuespiller Paul Hüttel m.fl. læser udvalgte litterære citater fra Blicher Jylland

Jyllands udflugt (UDSOLGT)

Med Blicher-Selskabet gennem Blichers Jylland  24. – 27. maj 2016

Turen er udsolgt. Ikke flere tilmeldinger.

Rejse 2016

Blicher-Selskabets Årsfest

Søndag 11. oktober kl. 16.30 Blichers 233 års fødselsdag årsfest i Teatermuseet
Tema: Vi fejrede vores klassiske kulturarv ved digterne Blicher, Ingemann, Heiberg og Andersen
Under medvirken af professor Nørregaard Frandsen – Niels Kofoed, B.S. Ingemann-Selskabet – Kirsten Dreyer, Heibergselskabet – Claus Tilling, H.C. Andersen-Samfundet, Erik Harbo, Blicher-Selskabet
Der var et stort sang og oplæsningsprogram ved bl.a. Paul Hüttel og operasangerne Uffe Henriksen og Trine Westergaard af de fire digteres værker og fællessange.

årsfest 2015

Store Bogdag på Hald

Kl. 1100: Carl Nielsen 150 år. Et program med Carl Nielsen fællessange ledet af operasanger Erik Harbo, ved klaveret Bente Harbo

Kl 14:00 i foredragssalen: St. St. Blicher: De danske Træer og Trækfuglene,
Blicher-Selskabets udgivelser
Et foredrag med oplæsning ved Bente og Erik Harbo

Generalforsamling

Blicher-Selskabets forårsmøde og generalforsamling
den 15. april 2015 kl. 19.00 til ca. 22.00
i Kompagnisalen  Kompagnistræde 39, København
Dørene åbnes kl. 18:30. Der er elevator. Se indbydelsen
De meget smukke lokaler i Kompagnistræde danner rammen om vores forårsmøde.
Fra Hovedbanegården tages bus 1A på Tietgensgade til Stormbroen.

Program efter generalforsamling:

 • Foredrag ved direktør for Herning Museum Tinna Møbjerg om Blichermuseet på Herningsholm.
 • Se den nye dvd om Blichers rejse fra Hamburg til Skagen beskrevet i bogen Vestlig Profil af den Cimbriske Halvøe. Erik Harbo, der er en øvet filmfotograf, har gennemrejst Blichers rute og filmet nyt og gammelt på turen
 • Derefter læser skuespiller Paul Hüttel et afsnit af Blichers novelle Marie

Der serveres et glas vin vi efter generalforsamlingen.

Ved forårsmødet forærer vi nogle eksemplarer af Blichers Sommerreise i Sverrig og Svithiod til de fremmødte.

Arrangementer Sommer 2015

Lørdag 30. maj. Store bogdag på Hald Hovedgård. Fra kl. 10 – 17. Bemærk ændret dato.
Luk op for http://www.haldhovedgaard.dk/ og se hvad der foregår

Tirsdag 22. september. Klassikerdag om Sophus Claussen med arrangement på Københavns Hovedbibliotek kl. 17.00. Se dagspressen for andre arrangementer

Søndag 11. oktober kl. 16.30 Blicher-Selskabets Årsfest i Teatermuseet i Hofteatret. Blichers 233 års fødselsdag

 

Golden Days. 4. -20. september 2015. Hello Heritage – festival om vores aktuelle kulturarv.

 

Blicherarrangementer Efterår 2014

I anledning af udgivelsen af:
Steen Steensen Blicher: De danske Træer
Sidestykke til Trækfuglene
udgives i 200-året for Digte 1 1814

 • Fredag den 14.11. 2014 kl. 16:00 Herningsholm
  Arrangeret i samarbejde med Museum Midtjylland og Fonden for Herningsholm. Medvirkende: Tinna Møbjerg, Niels Henrik Thorman, Søren Toftgaard Poulsen, Erik Harbo og Bente Harbo
 • Lørdag den 15.11. 2014 kl. 11.00 Stendalgård – Stendalvej 10, 8620 Kjellerup
  Arrangeret i samarbejde med Museum Silkeborg/Blicheregnen og Blicheregnens Museumsforening.
  Medvirkende: Bente Sørensen, Peder Porse, skovfoged Hans Nedergaard-Hansen, Erik Harbo og Bente Harbo. Efter arrangementet er der en spadseretur (alt afhængig af vejret) på en halv ti­mes tid omkring skovridergården.
 • Søndag den 16.11. 2014 kl. 15:00 Blichers Mindesamling, Malvinas Hus, Spentrup
  Arrangeret i samarbejde med Blichers Mindesamling.
  Medvirkende: Provst Klaus Frisman, læge Hans Erik Vinggaard, Erik Harbo og Bente Harbo, Birte og Bent Enevoldsen

dedansketraeer2

Årsfest, søndag 5. oktober 2014 kl. 16.30

Søndag 5. oktober 2014 kl. 16.30

Teatermuseet i Hofteatret Christiansborg Ridebane 18 (Dørene åbnes kl. 16.00)

1. afdeling

Professor Sven H. Rossel, Wien modtager Blicherprisen.

Prisen motiveres af cand.mag. Jesper Beinov, kulturredaktør på Berlingske. Prisoverrækkelse ved formanden Erik Harbo.

Prismodtageren fortæller om sit arbejde med at formidle dansk litteratur i udlandet under titlen: Om at undervise i St. St. Blicher i udlandet og andet godt.

Musik: Professor John Damgaard og Benedikte Damgaard spiller Mozart.

Pause. Vi byder på et glas hvidvin eller vand i forsalen.

I 2. afdeling vil der være et stort program med sang, musik og oplæsning med tilknytning til

Blichers digte.

Medvirkende bl.a. Paul Hüttel, professor John Damgaard og Benedikte Damgaard, Dorrit Færk Møller, Henrik Ljungberg og Erik Harbo.

Professor Sven H. Rossel, Wiens Universitet modtager Blicherprisen ved Blicher-Selskabets årsfest i Teatermuseet i Hofteatret søndag 5. oktober kl. 16.30.

Sven H. Rossel modtager prisen for sit arbejde for dansk litteratur i udlandet. Rossel, der er vokset op i Hjørring og i København er uddannet ved Københavns Universitet. Hans virke er især faldet ved udenlandske universiteter. Ud over Hamburg og Kiel tilbragte han 22 år i Seattle bl.a. som professor og leder af The Department of Scandinavian Studies.

Siden 1996 har han været professor og institutbestyrer ved Institut for Skandinavisk Sprog og Litteratur ved Universitetet i Wien, hvor han stadig underviser efter sin pensionering i 2012. Han har holdt foredrag over store dele af verden.

Gennem årene har Rossel udgivet en lang række bøger og artikler om litterære emner på dansk, engelsk og i de senere år på tysk. Det gælder ikke mindst H.C. Andersen, Blicher, Johs. V. Jensen og andre store danske forfattere. Han har også været med til at pege på en række delvis glemte forfattere gennem en række kronikker trykt i danske aviser, Berlingske, Jyllandsposten, Flensborg Avis m.fl. De udkom i bogform sidste år på Hovedland under titlen Litteratur på kryds og tværs. Strejftog fra B.S. Ingemann til James Joyce.

Blicherprisen bliver motiveret af cand.mag. Jesper Beinov, kulturredaktør på Berlingske

Nyere Indlæg--Ældre indlæg