De danske Træer

De danske Traeer

Kan bestilles i boghandelen eller ved henvendelse til erik.harbo@mail.dk

Bogen udgives af Blicher-Selskabet på Gyldendal den 14. nov. i samarbejde med Blichermuseet på Herningsholm/Museum Midtjylland, Museum Silkeborg/Blicheregnen, Blicheregnens Museumsforening, Blichers Mindesamling, Spentrup, Thisted Museum og Viborg Stiftsmuseum.
Bogen har formatet 17×24 og er på 64 sider med fotos og tegninger af alle omtalte træer. Bogen er redigeret af Bente og Erik Harbo. Fotos: Erik Harbo.

Kort omtale:

Forhistorien er, at Blicher under sine mange ture i 1840’erne nedskrev 22 digte om danske træer på bagsiden af hans geodæti­ske kort over Danmark, den såkaldte Kladdebog. Bogen befinder sig på Universitetsbiblioteket i København, og indholdet blev offentliggjort af H. Trier i tidsskriftet Dania i 1898.
Blicher udgav digtene i Min Vinterbestilling 1842/43, der ud­kom i Randers og supplerede samlingen med syv digte. Denne hans 9. digtcyklus har levet et upåagtet liv, sidst udgivet i 1937. Når de blev glemt, skyldtes det bl.a., at de ikke kom med i P.L. Møllers udgave af Blichers digte i 1846/47.

Blicher-Selskabet udgiver nu digtene som en slags folkebog om de danske træer. Den henvender sig til alle læsere med interesse for Blicher og den danske natur. De 29 digte var fra Blichers side tænkt som en pendant til Trækfuglene, og Blicher-Sel­skabet har fundet det interessant at skabe en bog, der ikke blot gengiver Blichers digte, men også inddrager alle de paralleller til naturen, som det har været muligt at finde. I digtene drager han mange sammenligninger med mytologien og historien. I 1840’erne indgik planter og træer helt anderledes i almindelige menneskers liv. Naturen var både i stand til at frembringe træ til byggeri og redskaber og forsyne menneskene med daglige næringsstoffer. Mange planter indeholder også stoffer med medicinsk virkning. Alt dette omtales i bogen.
Stof og billeder er bl.a. hentet på steder, hvor Blicher færdedes, f.eks. i Thorning og Spentrup, og enkelte afbildede træer er så gamle, at Blicher kan have set dem, måske endda plantet dem.
Bogen har formatet 17×24 og er på 64 sider med fotos og tegninger af alle omtalte træer. Bogen er redigeret af Bente og Erik Harbo. Fotos: Erik Harbo.
Hent bestillingsliste eller bestil på info@blicherselskabet.dk