Blicher-Selskabets Årsfest

Søndag 11. oktober kl. 16.30 Blichers 233 års fødselsdag årsfest i Teatermuseet
Tema: Vi fejrede vores klassiske kulturarv ved digterne Blicher, Ingemann, Heiberg og Andersen
Under medvirken af professor Nørregaard Frandsen – Niels Kofoed, B.S. Ingemann-Selskabet – Kirsten Dreyer, Heibergselskabet – Claus Tilling, H.C. Andersen-Samfundet, Erik Harbo, Blicher-Selskabet
Der var et stort sang og oplæsningsprogram ved bl.a. Paul Hüttel og operasangerne Uffe Henriksen og Trine Westergaard af de fire digteres værker og fællessange.

årsfest 2015