Blicher-Selskabets forårsmøde

Tirsdag den 12. april 2016 kl. 19.00  i Kompagnisalen Kompagnistræde 39, København

Kl. 19:00  Generalforsamling (dørene åbnes kl. 18.30)

Dagsorden:

Valg af dirigent

  • Formanden aflægger beretning. Beretningen er trykt i Blichernoter
  • Det reviderede regnskab fremlægges. Det godkendte regnskab trykkes senere i Blichernoter
  • Valg til bestyrelsen: På valg er Erik Harbo, James Lerche og Peder Porse.  Alle er villige til genvalg. Henrik Ljungberg og Thorkild Holm ønsker ikke genvalg. Bestyrelsen foreslår at Anders Gjesing og Per Vibskov Nielsen (suppleanter) vælges til bestyrelsen. Siddende er Paul Hüttel, Dorrit Færk Møller, Tinna Møbjerg og Karen Margrethe Boe
  • Valg af suppleanter: Nyvalg af 2 suppleanter
  • Valg af ekstern revisor: Birgit Bonde villig til genvalg
  • Eventuelt: Skuespiller Erik Kühnau udnævnes som æresmedlem.

Efter pausen

  • Museumsdirektør Tinna Møbjerg fortæller om Midtjyllands Museum og Herningsholm
  • Poul og Ida Bangsgaard præsenterer Blichers Jylland ­- En guide
  • Skuespiller Paul Hüttel m.fl. læser udvalgte litterære citater fra Blicher Jylland