Blicher-seminar i Randers

Randers Amts Historiske Samfund og Blicher-Selskabet indbyder til Blicher-seminar i Erik Menveds Plads 1, 8900 Randers C
Lørdag den 25. februar 2017   Kl. 10:00 – ca. 17:00

St. St. Blicher havde meget at gøre med Helligåndshuset i Randers i sine unge dage. Han var elev på Latinskolen fra 1796-99 og adjunkt fra 1810-11. Opholdet inspirerede ham bestemt senere i livet i forfatterskabet.
De 2 foreninger vil hermed gerne invitere til en dag med fordybelse i emnet Blicher.
Kl. 10:00 Velkomst, morgensang (Kær est du fødeland) og kort introduktion om Helligåndshuset ved Karen Straarup

Kl. 10:15 Blicher og Helligåndshuset ved Erik Harbo

Kl. 10.30 Et tragisk dødsfald og Blichers ligprædiken ved John Gaml, Gassum

Kl. 11:15 Kaffepause            .

Kl. 11:30 Fotos og billeder fra Blichers tid heriblandt de såkaldte Blicher-billeder. Ved arkivar Tina Knudsen Jensen, Randers Stadsarkiv.

Kl. 12:15 Blicherafskrifter. Med udgangspunkt i Holger Hjersings samling. Ved James Lerche

Kl. 12:45 Frokostpause. Sandwich inkluderet – drikkevarer kan købes

Kl. 13:30 Historisk samfunds udgivelser bl.a. om Blicher ved Karen Straarup
Kl 14:00 Blicher, en vielse og andet ved Anders Straarup
Kl. 14:15 St. St. Blicher og Aakjær ved Erik Harbo.  Om Jeppe Aakjærs arbejde med at udbrede kendskabet til Blicher i 150-året for Jeppe Aakjær ud fra bogen Sådan var Aakjær – også

Kl. 15:00 Kaffepause

Kl. 15:20 Blicher og Randers Amtsavis ved redaktør Knud Mogensen
Kl. 15:50 Vestlig Profil af den cimbriske Halvøe, DVD fremvisning

Kl. 16:30 Oplæsning og sang. Uddrag af Blichers ferienoveller: Høstferierne og Juleferierne der begge foregår på Ulstrup som Blicher kalder Ulvedal. Ved Bente og Erik Harbo

Ret til ændringer i programmet

Blicher-Selskabet laver en lille udstilling af Blicher-originaludgaver samt bøger til salg

Historisk Samfund fremlægger årbøger med Blicher-omtale til salg.

Priser
Foredrag, frokost og kaffe for medlemmer af de to selskaber                    100 kr. (uden drikkevarer)
”                ”               ”        for ikke-medlemmer                                150 kr. (uden drikkevarer)
Tilmelding nødvendig, senest 20. februar 2017
Historisk Samfund modtager tilmeldinger fra egne medlemmer og andre
Blicher-Selskabet modtager tilmeldinger fra Blicher-Selskabets medlemmer

Historisk Samfund, Randers, kontaktperson: Karen Straarup. kstraarup@wwi.dk, 2464 6126
Tilmelding til kontoret/ Birte Sonne  histranders@mail.dk eller tlf.  8643 0211

Blicher-Selskabet ved Operasanger Erik Harbo, formand  www.blicherselskabet.dk

Havelodden 64, 4000 Roskilde Tlf/fax 46 37 39 20 erik.harbo@mail.dk

Tilmelding: Indsend venligst kuponen med navn og adresse og antal deltagere, eller mail antal og navn til sekretær James Lerche, Klirevænget 27, 2880 Bagsværd, mail: gjlerche@gmail.com

senest 20. februar 2017 Betaling ved indgangen,