Blicher-Selskabets forårsmøde

Tirsdag den 10. april 2018 kl. 19:00 i Kompagnisalen  Kompagnistræde 39, København

(Vi beklager at vi i første omgang kom til at  skrive en forkert dag.)

Der er elevator i bygningen. Tag toget til Hovedbanegården og Bus 1A eller tog til Nørreport

Kl. 19:00  (dørene åbnes kl. 18:30) (kommer man for sent, ring på 23205119)

Program:

 • Velkomst ved formanden.
 • Fællessang: Kær est du fødeland Ved flyglet Bente Harbo
 • Kl. 19:10 Ordinær generalforsamling efter lovene
 • Dagsorden: Valg af dirigent.
 • a/ Formanden aflægger beretning. Beretningen er trykt i Blichernoter
 • b/ Det reviderede regnskab fremlægges ved revisor Benny Pilgaard. Det godkendte regnskab trykkes senere i Blichernoter
 • c/ Valg til bestyrelsen: På valg er Erik Harbo, James Lerche og Peder Porse, Anders Gjesing og Per Vibskov Nielsen. Alle er villige til genvalg.
 • Siddende er Paul Hüttel og Dorrit Færk Møller. Vi skal have indstillet to nye medlemmer. Tinna Møbjerg er blevet afløst af Jesper Meyer Christensen, Museum Midtjylland. Karen Margrethe Boe er gået af. I stedet skal vælges Marianne Gjørtz Hougaard, Blicheregnens Museum
 • d/ Valg af suppleanter: Siddende er museumsinspektør Dorthe Kaldal. Cand. mag. Else Marie Laigaard ønsker at træde ud, i stedet indstilles stud. theol. Mads Jacob Iversen
 • e/ Valg af ekstern revisor: Tove Kristiansen.
 • f/ Eventuelt: Orientering om Årets klassiker Steen Steensen Blicher og de mange arrangementer.
 • Vort nye bestyrelsesmedlem samlingschef Jesper Meyer Christensen, Museum Midtjylland, Herning præsenterer sig selv.

Efter generalforsamlingen byder vi på en forfriskning

 • Fællessang: Hulde Engel, Til Glæden
 • Dorrit Færk Møller fortæller om et nyt Blicher-undervisningsprojekt til gymnasiet.
 • Teaterleder og skuespiller Christian Steffensen fortæller om sit Marie Grubbe projekt. Selskabets medlemmer tilbydes en bustur fra København til Sydhavsøerne. Se bagsiden:
 • Christian Steffensen læser om Marie Grubbe (I.P. Jacobsen m. ).
 • Afslutning med fællessang: Jyden han er stærk og sej

NB. Tag en pose med! Vi medbringer en del ældre udgaver af og om Blicher, som vi gerne vil forære vore medlemmer