Tilbud: På sporet af Marie Grubbe

Søndag d. 12 august  2018

En herlig sommerudflugt til: Sydsjælland – Falster – Bogø – Møn
Afgang Roskilde kl. 9:00 Hjemkomst Roskilde ca. kl. 17:00
Pris: kr. 325 – pr. person
Man melder sig pr. mail til denne adresse post@dendanskeskueplads.dk
Skriv navn og adresse – antal – telefonnummer og mail
eller pr. tlf. 6068 1873 Christian Steffensen
Beløbet indbetales på konto: 1471 – 4190 257 118 (Husk at angive navn)

Turen starter i Roskilde i Ny Østergade ved busholdepladsen, lige nord for sygehuset overfor banegården. (Det er muligt at parkere lige overfor, hent parkeringsbillet i tunnellen, gratis).

  • Vi indbydes sammen med andre litterære selskaber til denne bustur til kendte steder på Møn/Falster under ledelse af iscenesætter og skuespiller Christian Steffensen.
  • Efter turens første stop (Beldringe gods), kører vi om Ugledige til Allerslev kirke, hvor man for 10 år siden helt sensationelt fandt navnene på både Marie Grubbe og Søren Sørensen Møller (Marie Grubbes 3’die mand).
  • Derpå til Kippinge kirke på Falster, hvorfra Marie Grubbe indtil 1716 modtog fattighjælp. Vi kører mod Corselitze, hvor vi i godsets smukke park møder Blichers ”Marie Grubbe”.
  • Vi indtager den medbragte mad på Corselitzes hyggelige Skovbrugsmuseum. Herefter forbi den tidligere Næsgaard Agerbrugsskole (Chr. Olufsen) til det vidunderlige sted ved Grønsund på Nordfalster, hvor vi tæt på stranden bl.a. ser mindestenen for Marie Grubbes ”Borrehus”. Vi kører gennem Gundslev (Provst Blicher). Derpå via Bogø til Møn og Hårbølle Havn, hvor vi strækker benene og evt. drikker en kop kaffe. Inden vi forlader Møn og sætter retning mod Roskilde hører vi om den periode, hvor Marie Grubbe var færgekone på Falster.

Christian Steffensen vil undervejs underholde og fortælle om Marie Grubbe, ligesom han læser op fra den righoldige Marie Grubbe-litteratur: Holberg, Blicher, H.C. Andersen, I.P. Jacobsen, Juliane Preisler, Lone Hørslev m.fl.  Erik Harbo vil supplere med de beskrivelser der vedrører Blicher.