Blicher-seminar: Blicher 200 år i Thorning!

Seminar på Blicheregnen lørdag 9. marts kl. 9.30. Vi fejrer, at St. St. Blicher for 200 år siden flyttede til Thorning.
Blicher er født tæt på Thorning i Vium, i 1782, og han er kommet på egnen hele sin barndom, men i 1819 vender han tilbage igen og skriver sin mest berømte novelle, En Landsbydegns Dagbog, på præstegården i Thorning, hvor museet nu ligger. Blichers noveller og digte bærer præg af hans opvækst og oplevelser på egnen, og historierne er en vigtig del af egnens selvforståelse.

Blicher var præst, samfundsborger, jæger og digter, og i anledning af 200-året sætter vi endnu mere fokus på alle Blichers facetter. Museum og museumsforening afholder sammen et seminar for at fejre Blicher og sætte fokus på Blicher i nutiden, vi inddrager samfundsrelevante emner og får meningsdannere til at deltage i foredrag og diskussioner.

Hvad skal vi med Blicher i dag?

Blicher skriver om evigtgyldige emner, som er lige så aktuelle i dag, som da han skrev sine noveller og indlæg i samfundsdebatten. Det er store emner som vores forhold til naturen, kærlighed, dødstraf, arrangerede ægteskaber, mord og forholdet til andre trossamfund, han bringer op. På seminaret vælger vi at fokusere på Blicher som digter, som samfundsborger og som naturelsker på Blicherdagen på Blicheregnen.
Blicher er præst i Thorning frem til 1825, og hverken han selv eller de toneangivende læsere i København var klar over, at En Landsbydegns Dagbog var et gennembrud for prosaen i Danmark, men den betød, at folk begyndte at læse prosa i stedet for poesi. Det er også en af grundene til, at Blicher i 2018 varårets klassiker.

Blicher-seminar

Blicher-seminaret afholdes 9. marts 2019 kl. 9.00-16.00 med forskellige oplægsholdere fra politikere til forskere. Et detaljeret program følger, men allerede nu kan vi løfte sløret for, at tidl. udenrigsminister Per Stig Møller og litteraturprofessor Henrik Skov Nielsen deltager i løbet af dagen.
Program:
Kl. 9.00 – 9.30: Kaffe og rundstykker i kaffestuen
Kl. 9.30 – 9.45: Velkomst, hvad skal vi med Blicher? Ved museumsinspektør og afdelingsleder Marianne G. Hougaard
Kl. 9.45 – 10.30: Digteren Blicher ved litteraturprofessor ved Aarhus Universitet Henrik Skov Nielsen
Kl. 10.45 – 11.30: Hvordan introduceres Blicher i dag? Ved cand.mag. og gymnasielærer Dorrit Færk Møller
Kl. 11.45 – 12.30: Frokost i kaffestuen
Kl. 12.40 – 13.10: Blicher og musikken ved Blicher-selskabet, Erik og Bente Harbo
Kl. 13.15 – 13.45: Blicher for de uoplyste – en litterær åbenbaring ved cand. theol. Mads J. Iversen
Kl. 13.45 – 14.00: Kaffepause
Kl. 14.00 – 15.00: Blicher som digter og samfundsdebattør ved tidligere udenrigsminister Per Stig Møller
Kl. 15.15 – 15.45: Blicher og troen ved sognepræst Jørgen Løvstad, Thorning kirke
Kl. 15.45: Tak for i dag ved museumsinspektør og afdelingsleder Marianne G. Hougaard

Pris for seminaret: 225 kr. inkl. morgenmad, frokost, 1 stk. drikkevarer og kaffe m. kage. Tilmelding på info@blicheregnensmuseum.dk senest 6. marts.
Seminaret støttes af Lida & Oskar Nielsens Fond.