Blicher-Selskabets forårsmøde

Blicher-Selskabets forårsmøde

Torsdag den 11. april 2019 kl. 19:00

i Kompagnisalen  Kompagnistræde 39, København

Kl. 19:00  (dørene åbnes kl. 18:30)

Velkomst ved formanden.

Fællessang: Kær est du fødeland Ved flyglet Bente Harbo

Kl. 19:10 Ordinær generalforsamling efter lovene

Dagsorden: Valg af dirigent.

a/ Formanden aflægger beretning. Beretningen er trykt i Blichernoter

b/ Det reviderede regnskab fremlægges ved James Lerche, da vores revisor Benny Pilgaard er bortrejst. Det godkendte regnskab trykkes senere i Blichernoter

c/ Valg til bestyrelsen: Erik Harbo, James Lerche, Peder Porse og Per Vibskov Nielsen. Alle er villige til genvalg

Siddende er Dorrit Færk Møller, Paul Hüttel, Jesper Meyer Christensen, Marianne Gjørtz Hougaard.

d/ Valg af suppleanter: Siddende er museumsinspektør Dorthe Kaldal, cand. theol. Mads Jacob Iversen

e/ Valg af ekstern revisor: Tove Kristiansen.

f/ Eventuelt: Ændringer i selskabet?

Efter generalforsamlingen byder vi på en forfriskning

Forevisning af video af Hosekræmmeren 1963 inst. Sam Besekow, personer: Martin Hansen, Jørn Jeppesen, Susse Wold, Erik Paaske, Asta Esper Andersen, Einer Reim, Ellen Malberg og Henry Jessen

Afslutning med fællessang: Jyden han er stærk og sej

 

Kære Medlem: Hvis du endnu ikke har betalt kontingent for 2019 er der tid til det inden den 11. april. Blicher-Selskabets konto er Danske bank 1551 4090780 el. girobank 409-0780

James Lerche, Høje Gladsaxe 11, 2.tv 2860 Søborg tlf. 25533266, gjlerche@gmail.com