Referat af Blicher-Selskabets årsfest i Teatermuseet i Hofteatret

Selskabets årsfest havde tiltrukket 70 gæster, der nød at være i de historiske omgivelser. Emnet for eftermiddagens fest var Blicher og Norden og den relation blev udtømmende belyst fra forskellige vinkler. Med hovedvægt på Blicher fortalte selskabets næstformand chefkonsulent Peder Porse om den nyanlagte mindelund på Lysgård kirkegård, der er oprettet i anledning af 200-året for Blichers udnævnelse til sognepræst i Lysgård og Thorning. – Derefter fortalte Erik Harbo om Blichers interesse for Sverige og Norge, en interesse der afspejledes i temaerne for hans Himmelbjergfester i sange og taler. Blichers in-teresse for Skandinavien resulterede også i hans bog Sommerreise i Sverrig 1836 og digtsamlingen Svithiod. Selskabets nye bestyrelsesmedlem lektor Ivan Z. Sørensen tog tråden op og paralleliserede Blichers Sverigesrejse med H.C. Andersens, og det var morsomt at høre, hvor forskelligartet udbytte de to digterkolleger havde haft af deres besøg i vores naboland. Blichers ønske om en Norgesrejse blev aldrig til noget.

Efter pausen, hvor der blev serveret et glas hvidvin eller vand af de søde damer i forhallen, fulgte et stort program med musik, oplæsning og sang. Blichers åndsfælle i musikken (professor John Damgaards ord) Frans Schubert  fik liv i to gange to impromptus (nr. 1,2,3 og 4) i John Damgaards suveræne fortolkning, og de to operasangere fra Det Kongelige Teater, sopranen Gitta-Maria Sjöberg og bassen Uffe Henriksen akkompagneret af John Damgaard førte os på en lystrejse gennem danske, svenske og norske folkeviser og lieder. Det blev kædet sammen af Erik Harbo, der også læste fire af Blichers Svithiod digte.

Afslutningsvis takkede formanden de medvirkende kunstnere og foredragsholdere samt Hofteatret for husly, velfungerende teknik m.m.

Og så kunne gæsterne efter den traditionelle Jyden han er stærk og sej begive sig ud i oktoberaftenen, der nu havde forvandlet sig til et veritabelt skybrud.                     Referat Bente Harbo

Efterfølgende skrev John Damgaard:

”En fin årsfest. Jo mere jeg tænker over det, desto mere føler jeg en overensstemmelse/samhørighed mellem Blicher og Schubert…..deres verdenssyn/menneske-syn baseret på naturen! Jeg kan næsten se dem på tur ud over heden sammen. Kan du forestille dig, hvilke sange (om lyng, blåbær, tatere etc.) der ville være kommet ud af det, hvis de havde gået sammen? Meget mere sammenhæng end mellem Blicher og Mozart!