Min Hjertelskede Ven

Min Hjertelskede VenMin Hjertelskede Ven. Årets boggave 2007. Dialog om Blichers breve til Ingemann ved Niels Kofoed og Erik Harbo samt brevene. Brevene har spillet en stor rolle i Blicherforskningen. Brevene opbevares på Sorø Akademi. For første gang udgives de med kommentarer og noter med henblik på tidshistorien. 95 sider ill. Udg. på Gyldendal 2007

Hent bestillingsliste eller bestil på info@blicherselskabet.dk