Generalforsamling 2020

Onsdag den 15. april kl. 19:00 Blicher-Selskabets Generalforsamling 2020 i Kompagnisalen i Lærerstandens Brandforsikring, København