Årsberetning 2019

Denne årsberetning der skulle have været brugt ved selskabets aflyste generalforsamling den 14. april, vil senere blive trykt i Blichernoter.

2019 blev helt klart et år med meget færre arrangementer end 2018, hvor Blicher var årets klassiker og hvor vi deltog i  11 arrangementer næsten alle afholdt af Blicher-Selskabet.

Årets begyndte med et meget velbesøgt stort seminar i Thorning i anledning af 200-året for Blichers tiltrædelse i sit nye embede i Thorning i 1819. Det foregik den 9. marts og man har tidligere kunnet læse et referat af dette møde i Blichernoter.

Blicher-Selskabets forårsmøde og generalforsamling torsdag den 11. april 2019 kl. 19:00 forløb nogenlunde som den plejede. Kontingentet blev forhøjet til 200 kr. og nyvalgt blev lektor Ivan Z. Sørensen.

Det lykkedes desværre ikke at vise filmen Hosekræmmeren i DRs optagelse, men til gengæld kunne medlemmerne gå hjem og hente den på DRs program Bonanza. Erik Harbo causerede i stedet og vi sang et par Blichersange. Der er et referat af mødet i Blichernoter september 2019, der ligger på hjemmesiden.

Søndag den 13. oktober 2019: Årsfest i Hofteatret i Teatermuseet. I Blichernoter for nov. er der et referat af arrangementet der havde tiltrukket 70 gæster, der nød at være i de historiske omgivelser. Emnet for eftermiddagens fest var Blicher og Norden og den relation blev udtømmende belyst fra forskellige vinkler. Med hovedvægt på Blicher fortalte selskabets næstformand chefkonsulent Peder Porse om den nyanlagte mindelund på Lysgård kirkegård, der er oprettet i anledning af 200-året for Blichers udnævnelse til sognepræst i Lysgård og Thorning. – Derefter fortalte Erik Harbo om Blichers interesse for Sverige og Norge, en interesse der afspejledes i temaerne for hans Himmelbjergfester i sange og taler. Blichers interesse for Skandinavien resulterede også i hans bog Sommerreise i Sverrig 1836 og digtsamlingen Svithiod. Selskabets nye bestyrelsesmedlem lektor Ivan Z. Sørensen tog tråden op og parallelliserede Blichers Sverigesrejse med H.C. Andersens, og det var morsomt at høre, hvor forskelligartet udbytte de to digterkolleger havde haft af deres besøg i vores naboland. Blichers ønske om en Norgesrejse blev aldrig til noget.

Efter pausen fulgte et stort program med musik, oplæsning og sang. Blichers åndsfælle i musikken (professor John Damgaards ord) Franz Schubert  fik liv i to gange to impromptus (nr. 1,2,3 og 4) i John Damgaards suveræne fortolkning, og de to operasangere fra Det Kongelige Teater, sopranen Gitta-Maria Sjöberg og bassen Uffe Henriksen akkompagneret af John Damgaard førte os på en lystrejse gennem danske, svenske og norske folkeviser og lieder. Det blev kædet sammen af Erik Harbo, der også læste fire af Blichers Svithiod digte.

Og så kunne gæsterne efter den traditionelle Jyden han er stærk og sej begive sig ud i oktoberaftenen, der nu havde forvandlet sig til et veritabelt skybrud.                                                             

Efterfølgende skrev John Damgaard:

”En fin årsfest. Jo mere jeg tænker over det, desto mere føler jeg en overensstemmelse/samhørighed mellem Blicher og Schubert…..deres verdenssyn/menneske-syn baseret på naturen! Jeg kan næsten se dem på tur ud over heden sammen. Kan du forestille dig, hvilke sange (om lyng, blåbær, tatere etc.) der ville være kommet ud af det, hvis de havde gået sammen? Meget mere sammenhæng end mellem Blicher og Mozart!”

Lørdag den 26. oktober  Blicher-fest på Blicheregnen  Blicher 200 år måtte desværre aflyses pga. manglende tilslutning.  

Til gengæld var der mange den 20. oktober kl. 10, hvor en mindehave for Blicher på Lysgaard Kirkegaard blev indviet. Peder Porse holdt tale ved indvielsen. Se referat af dette i Blichernoter nov. 2019.

Fredag- mandag 15.-18. november: afholdtes et arrangement på refugiet i Løgumkloster under titlen  Blicher på Refugium.  Seminaret var tilrettelagt af Bodil Dibbern, medlem af RefugieVenners bestyrelse. Og der var pæn tilslutning.

Medvirkende var operasanger Erik Harbo, formand for Blicherselskabet; Marianne G. Hougaard, museumsinspektør på Blicher-egnens Museum; litteraturprofessor Henrik Skov Nielsen, højskoleforstander Poul Holm Bangsgaard, fortæller Margit Lindesø og universitetslektor Jørgen Aabenhus.

Fredag aften fortalte Marianne G. Hougaard om ”Blichers liv og levned”, om lørdagen talte Erik Harbo om ”Vestlig profil af den cimbriske halvø” og viste sin film om emnet fra 2015. Om eftermiddagen talte Henrik Skov Nielsen om ”Digteren Blicher” og om aftenen var det Poul Holm Bangsgaards tur til at fortælle om sin bog ”Blichers Jylland”. Søndag var der gudstjeneste i Løgumkloster kirke  og om eftermiddagen var det fortællersken Margit Lindesø der underholdt. Om aftenen fortalte læste og sang Bente og Erik Harbo om ”Trækfuglene og andre digte”. Det hele sluttede mandag med Jørgen Aabenhus’ foredrag  ”Fra en landsbydegns dagbog”.

I løbet af året  har Blichernoter haft et væld af artikler om Blicher og mange andre digtere. Slå op på hjemmesiden og læs de tre udgaver fra marts, september og november.

Årets boggave var Blichers Selvbiografi, der blev tilsendt alle medlemmer i november.