Invitation til Selskabets årsfest og generalforsamling


Lørdag den 16. okt. 2021 kl. 15:00

Johannesgården Blegdamsvej  1B, 2200 København (Dørene åbnes kl. 14:30)

kl. 15.00 generalforsamling

Generalforsamlingen skulle have været afholdt i april 2021, men blev udsat pga. corona-epidemien.

Dagsorden: Valg af dirigent.                  

a/ Formanden aflægger beretning. Beretningen er trykt i Blichernoter for august 2021

b/ Det reviderede regnskab fremlægges ved vores revisor Benny Pilgaard. Det godkendte regnskab er trykt i Blichernoter for marts 2021

c/ Valg til bestyrelsen: Dorrit Færk Møller, Paul Hüttel, Jesper Meyer Christensen, Marianne G. Hougaard.

Siddende er Erik Harbo, James Lerche, Peder Porse, Per Vibskov og Ivan Z. Sørensen

d/ Valg af suppleanter: museumsinspektør Dorthe Kaldal, pastor Mads Jacob Iversen

e/ Valg af ekstern revisor: Tove Kristiansen (villig til genvalg).

Selskabet er vært ved eftermiddagskaffe

Kl. 16:30 årsfest

Medvirkende

Forhenværende minister og nuværende folketingsmedlem Bertel Haarder

Skuespiller Paul Hüttel 

Operasanger Thomas Kragh Poulsen

Formand for Blicher-Selskabet Erik Harbo

Ved flyglet: Elisabeth Kragh

Program: 

Fællessang: Kær est du fødeland

Festtale ved Bertel Haarder: 100-året for Genforeningen

Fællessang: Det lyder som et eventyr

Sangafdeling fra Moderen: Skuespil i anledning af 100-året for Genforeningen

Thomas Kragh Poulsen og Elisabeth Kragh

Fællessang: Som en rejselysten flåde

Blichers Himmelbjergfester Erik Harbo

Oplæsning: Soven og drømmen 1842 Paul Hüttel

Fællessang: Danmark! Fostermoder kære! hør vor frydesang! Blichers Himmelbjergsang

Sangafdeling   Thomas Kragh Poulsen og Elisabeth Kragh

Oplæsning: Paul Hüttel

Fællessang: Jyden han er stærk og sej

Afslutning

Deltagelse er gratis, man er velkommen til at invitere gæster med (2)