Reterat af generalforsamling 2022

Blicher-selskabet afholdt sit forårsmøde med generalforsamling den 20. april på Johannesgården, Blegdamsvej.

Efter velkomst og fællessang, valgtes Peder Porse som dirigent. Der var ingen bemærkninger til beretningen, der omtalte nedgangen i medlemstallet under coronaen, der måske også skyldtes mindre aktivitet. Til gengæld har vores Blichernoter været fyldige, og vi har kun modtaget lovord om udgivelsen af Årets boggave var kunstbogen Søren Kanne. Det var ikke nogen billig produktion, men skal man udgive noget der med kunst at gøre skal der også være en ordentlig indbinding og bogen skal sys.  Vi håber at vore medlemmer vil bruge bogen som gave. Vi er glade for hvis vores medlemmer vil skrive til noter. Faktisk endes noter til de fleste af vores avisredaktioner, men der er ikke mange af disse der reagerer. Hvis nogen har kommentarer eller artikler til Blichernoter, må I gerne fremkomme med dem.

Regnskabet blev vedtaget. Der er en pæn kassebeholdning. Der var genvalg til bestyrelsen. Formanden ønskede gerne flere medlemmer og anmodede medlemmerne om at hjælpe med dette.

Vedtægtsændringen blev vedtaget. Vedtægterne er aftrykt på hjemmesiden. Formanden mindedes det afdøde bestyrelsesmedlem Marie Stoklund.

Formanden takkede bestyrelsen og Blichermuseerne for det gode samarbejde. Der var også en tak til Skærum Mølle og Gudrun Aspel, i forbindelse med årets Blicherseminar.

Vedtægtsændringen: Paragraf 1lyder nu: Selskabets navn er Blicher-Selskabet og det er et landsdækkende selskab, hvis hjemsted er, hvor den siddende formand bor.

Den tidligere formand for Blicheregnens Museumsforening Bente Sørensen blev unnævnt til æresmedlem. Bente har udført et kolossalt arbejde for denne for­ening i et godt samarbejde med Blicher-Selskabet, så derfor er det en stor glæde for os at udnævne Bente til æresmedlem af Selskabet. Den nye formand er Gregers Thomsen.

Aftenen sluttede med et broget program. Først fortalte museumsinspektør Marianne Hougaard fortæller om Digterruterne, her specielt Blicher og Thorning.

Der næst lektor Dorrit Færk Møller om forslag til undervisning i Blicher anno 2022. Med udgangspunkt i Mette Molte­sens og Dorrit Færk Møllers bog Mesterfortællinger, der udkom sidste år på Dansklærerforeningens Forlag, støttet med et stort beløb fra Blicher-Selskabet. Bogen er blevet en undervisningssucces.

Til sidst fandt Erik Harbo eks. i Blichers digte og noveller fra digterruten og Paul Hüttel læste med vanlig omhu disse eksempler op bl.a. Oldsagn paa Alheden.  Helle Søren Kanne visen blev afsunget.