Referat af selskabets årsfest

Referat af Årsfesten 2022.10.10

Knap 50 medlemmer med pårørende var mødt op til Selskabets årsfest på Johannesgården. Det var dejligt at næsten hele bestyrelsen var mødt frem. Vi måtte desværre undvære hovedpersonen Paul Hüttel, der pga. sygdom ikke kunne være med og havde sendt afbud.

I velkomsten omtaltes afdøde Knud Sørensen, og hans begravelse som formanden og hans kone havde overværet i kapellet i Nykøbing Mors den 5. oktober.

Efter velkomstsangen motiverede Erik Harbo og Peder Porse prisen til Paul Hüttel. For at høre Pauls stemme blev der afspillet et lille stykke af den nyudgivne Den politiske Kandestøber, hvor Paul spillede Antonius. Peder kom ind på vigtigheden af, at Blicher blev formidlet gennem oplæsning og Pauls store arbejde på dette område gennem mange år.

Provst Per Vibskov talte om 150 året for Grundtvigs død. Lektor Ivan Z. Sørensen fortalte om sin nye bog der handler om Blixen og Islam.  Begge foredrag vil blive aftrykt i Blichernoter for nov. 2022. Erik Harbo sang Grundtvig s Kærmindesang om Peter Willemoes, Kommer hid i piger små med Bente Harbo ved flyglet.

Efter pausen og et glas vin talte Erik Harbo om Trækfugledigtene og læste udvalgte strofer.

Duoen Benedikte Damgaard og Emil Gryesten spillede Henriques Vuggevise og derefter Beethovens forårssonate. Det var overordentlig smukt. Efter arrangementet var der lidt smørrebrød og en øl til bestyrelsen og de praktiske hjælpere med pårørende.