Generalforsamling 2023

Onsdag den 19. april kl. 19:00

Johannesgården Blegdamsvej 1B, 2200 København (Dørene åbnes kl. 18:30)

kl. 19.00 generalforsamling

Fællessang: Kær est du fødeland, ved klaveret Bente Harbo

Dagsorden: Valg af dirigent.                   

a/ Formanden aflægger beretning. Beretningen er trykt i Blichernoter for marts 2023

b/ Det reviderede regnskab fremlægges ved vores revisor Benny Pilgaard. Det godkendte      regnskab er trykt i Blichernoter for marts 2023 eller til september.

c/ Valg til bestyrelsen: Dorrit Færk Møller, Jesper Meyer Christensen, Marianne G. Hougaard, pastor Mads Jacob Iversen

Siddende er Erik Harbo, James Lerche, Peder Porse, Per Vibskov og Ivan Z. Sørensen

d/ Valg af suppleanter: museumsinspektør Dorthe Kaldal, nyvalg af pastor Peter Ulvsgaard, Spentrup

e/ Valg af ekstern revisor: Tove Kristiansen (villig til genvalg).

F. Eventuelt

Pause

Der serveres et glas vin eller vand.

Efter Pausen causerer Erik Harbo om bogudgivelsen Blicher-Selskabet gennem 70 år. 

Provst Per Vibskov taler over et frit emne.

Oplæsning ved Paul Hüttel bl.a. læses Andejagten fra Ak! hvor forandret!

Afslutning og fællessang: Jyden han er stærk og sej

Der vil være fremlagt en del bøger til gratis afhentning fra Selskabets store lager af ældre og brugte bøger om og af Blicher. Bl.a. 5-binds udgaven af Blichernoveller fra Rosenkilde og Bagger 1982 så tag en pose med til bøgerne.