Generalforsamling 2023

Husk 19. april kl. 19:00 Generalforsamling og forårsmøde. Særlig invitation
udsendes i marts. Noter datoen nu. Bl.a. oplæsning af Paul Hüttel.