Årsfest i Blicher-Selskabet

Referat af Blicher-Selskabets årsfest 2023 i Regensen Søndag d. 26/11 2023

Vi samledes ca. 80 i Regensens Store Sal kl. 15:30.  Inden havde den næsten fuldtallige bestyrelse stillet op og musikere og sanger øvet sig.

Selskabets formand Peder Porse bød velkommen og omtalte, hvorfor vi var på Regensen og ikke i Hofteatret (der er under restaurering). Men han var glad for stedet og for at vi havde fået lov til at være på Regensen, hvor Blicher også havde boet, omend i kort tid.

Derefter var der prisoverrækkelse til den tidligere formand gennem 34 år operasanger Erik Harbo. Porse motiverede og omtalte prismodtagerens arbejde gennem årene. Derefter talte Paul Hüttel om, hvordan han var kommet i gang med at læse Blicher ved en opfordring fra sin kollega på Det Kongelige Teater i 1991 og om samarbejdet i bestyrelsen gennem årene, bl.a. med at informere skoleungdommen om Blicher (ikke altid lige nemt). Nuværende bestyrelsesmedlem lektor Dorrit Færk Møller holdt en smuk tale og udtrykte en varm tak for den hjælp formanden havde givet hende gennem mange år, hvor hun omtale ham ”som den meget vidende formand” og gav eksempler på dette.

Derefter tog formanden igen ordet og udnævnte Bente Harbo til æresmedlem sammen med hendes mand. Prismodtageren brød ud i sang og begyndte med at lovprise sin kone Bente for hendes store hjælp gennem de mange år. Dele af hans tak kan læses i programmet for årsfesten, der også ligger på selskabets hjemmeside.

Derefter spillede professor John Damgaard og hans datter Benedikte Damgaard en sonatine af Schubert, og det lød dejligt i det fine gamle lokale, der er velegnet til musik. Benedikte, der nu spiller i Det Kongelige Kapel, har en vidunderlig violintone, hvordan hun end bærer sig ad, så man forstår godt, at hun har opnået denne fine position og attraktive stilling.

Efter pausen var der først oplæsning ved Paul Hüttel, og vi fik 3. del af De tre Helligaftener: Juleaften, som Paul så ofte har læst og præludiet af Trækfuglene.

Derpå spillede duoen igen en sonatine af Schubert og ikke et øje var tørt.

Erik Harbo introducerede operasanger Uffe Henriksen efter at have takket de to musikere og mindet om, at han havde gået på Musikkonservatoriet med John Damgaard.

Uffe Henriksen sang de gamle vægtervers, der netop skal hører i centrum af København ved Rundetårn, og det fortsatte med Carl Nielsens Maskarade med Jeronimus’ sang Fordum var der fred på gaden akkompagneret af Bente Harbo, der også spillede til aftenens fællessange. Derpå sang Uffe Henriksen Den gamle lærkes efterårssang (af Blicher) med melodi af Erik Harbo.

Erik Harbo sluttede med at fortælle om selskabets tur til Sverige i 2011 I Blichers fodspor, arrangeret af afdøde museumsleder Hans Kruse og hans kone Dorte Kaldal (suppleant i bestyrelsen) og det mindedes man ved at synge en duet fra Gluntarne, der foregår i Uppsala, som Blicher også besøgte, Herre min Gud, vad den månen lyser.

Formanden takkede nu alle medvirkende og Regensens klokker og portner og med Jyden han æ stærk å sej kunne alle går hjem i den kølige aften, hvor der var 0 grader, men ingen sne.

Bente Harbo tilføjer: Også for mig blev det til en enestående aften- en stjernestund. Omgivelserne: Den gamle Regens, gennemsyret af historie og kultur, de mange glade gæster, den fornemme hæder der blev mig til del, de evig gyldige Blicherord og ­-sætninger og så musikken! Jeg fornemmede næsten vægteren der gik sin runde ad St. Kannikestræde. Det hele løftet op i en anden dimension ved Schuberts musik, pragtfuld, poetisk og evig.

Stor tak til alle, der gjorde årsfest 2023 til noget helt særligt. Tak fordi jeg måtte blive en del af Blicheruniverset. Erik Harbo