Generalforsamling, Fredag den 19. april 2024 kl. 16:00

Johannesgården Blegdamsvej 1B, 2200 København (Dørene åbnes kl. 15:30)

Parkering rundt om kirken, indkørsel fra Nørre Alle.

Fællessang: Kær est du fødeland, ved klaveret Bente Harbo

Dagsorden: Valg af dirigent.                   

a/ Formanden aflægger beretning. Beretningen er trykt bag på indkaldelsen.

b/ Det reviderede regnskab. Regnskabet er trykt bag på indkaldelsen.

c/ Valg til bestyrelsen: James Lerche, Peder Porse, Per Vibskov og Ivan Z. Sørensen

Nyvalg af Torben Høegh Rask. Torben bor i Kolding og vil på et vist tidspunkt indtræde i jobbet som selskabets kommende kasserer, da James Lerche har ønsket at fratræde fra dette.

Siddende er Dorrit Færk Møller, Jesper Meyer Christensen, Marianne G. Hougaard, pastor Mads Jacob Iversen og Peter Ulvsgaard

d/ Valg af suppleanter: museumsinspektør Dorthe Kaldal

e/ Valg af ekstern revisor: Tove Kristiansen (ønsker ikke genvalg).

F. Eventuelt

Pause

Der serveres et glas vin eller vand.

1/ Efter pausen taler pastor Mads Jacob Iversen om Blicher og Kristendommen

2/ En samtale om selskabets fremtid med de deltagende bestyrelsesmedlemmer og publikum

Afslutning og fællessang: Jyden han er stærk og sej