Modtagere af Blicherprisen siden 1955

1955 Professor Hans Brix

1956 Museumsforstander H. P. Hansen

1957 Maleren Johannes Larsen

1959 Gårdejer J. Finderup Jacobsen

1961 Forfatter Hans Poulsen

1962 Grafikeren Povl Christensen

1963 Lektor Johs. Nørvig

1964 Professor Peter Skautrup

1965 Skuespiller Kai Holm

1967 Skuespiller Ingeborg Brams

1968 Pastor H. P. Christensen

1969 Bogtrykker Louis Rasmussen

1972 Forfatter Erik Aalbæk Jensen

1974 Forfatter Jacob Paludan

1976 Professor Axel Steensberg

1978 Antikvarboghandler Poul Skadhauge

1980 Bogtrykker Poul Kristensen

1981 Museumsleder Aksel Nielsen

1982 Programredaktør Felix Nørgaard

1983 Forfatter Peter Seeberg

1984 Skuespiller Martin Hansen

1985 Forfatter Klaus Rifbjerg

1986 Professor Søren Baggesen

1988 Forfatter Tage Skou‑Hansen

1989 Museumsdirektør Ulla Thyrring

1991 Komponist Svend S. Schultz

1992 Bogudgiver, murermester Oskar Nielsen

1993 Forfatterne til St. St. Blicher: En Bibliografi

1994 Forfatter Knud Sørensen

1995 Instruktør og forfatter Sam Besekow

1996 Oversætter Paula Hostrup‑Jessen

1997 Forfatter Knud Erik Pedersen

1998 Forfatter Anne Marie Løn

2000 Forfatter Henning Mortensen

2002 Lektor Viggo Thirup

2003 Forfatter Benny Andersen

2005 Forfatter Vagn Predbjørn Jensen

2005 Forfatter og præst Johannes Møllehave

2007 Forfatter Jens Smærup Sørensen

2009 Universitetslektor Anders Thyrring Andersen

2011 Forfatter Ida Jessen

2014 Professor Sven H. Rossel

2022 Skuespiller Paul Hüttel

2023 Operasanger Erik Harbo