Artikler

Digter og soldat af Erik Harbo

Digterne Steen Steensen Blicher, B.S. Ingemann og Carsten Hauch opholdt sig alle i København under englændernes bombardement i 1807. De har hver for sig fortalt om tilstandene i byen før, under og efter ulykken – det blideste udtryk, der kan anvendes i forbindelse med det første brandbombardement i Europas historie. Men også andre stemmer fra bortrejste digtere blander sig i koret.
Da Danmark i 1807 under Napoleonskrigene af englænderne fik forelagt kravet at Danmark skulle deponere sin flåde indtil krigen var forbi, blev svaret et nej fra kronpris Frederik (den senere Frederik VI). Englænderne var bange for, at Danmark skulle slutte sig til deres fjender franskmændene eller russerne. Dette nej blev grundlaget for stridighederne i 1807, der endte med Københavns bombardement og kapitulation.

Læs hele artiklen