Kontakt

Blicher-selskabet kan kontaktes på:
Mail: info@blicherselskabet.dk
eller telefonisk på:
(+45) 46 37 39 20
Du kan også vælge at skrive til:
Blicher-Selskabet v/ Erik Harbo
Havelodden 64
4000 Roskilde