Kontakt

Vores hjemmeside giver mange oplysninger om selskabet. Et husstandsmedlemskab  koster 200 kr. om året. Vi arrangerer minimum to møder i København. Desuden samarbejder vi med de jyske Blichermuseer (Herning, Thorning og Spentrup) om forskellige arrangementer og seminarer og med andre litterære selskaber.
Man modtager ved indmeldelsen en velkomstgave og man modtager hvert år en udgivelse fra selskabet (bog, dvd, el.l.) Desuden kan man ganske billigt købe selskabets smukke udgivelser gennem de sidste mange år. Se udgivelser.

Blicher-selskabet kan kontaktes på:
Mail: info@blicherselskabet.dk
eller telefonisk på:
(+45) 46 37 39 20, Mobil (+45) 23 20 51 19

CVR: 15320435

Konto: Danske Bank 1551- 4090780   el. girobank 409-0780

Du kan også vælge at skrive til:
Blicher-Selskabet v/ Erik Harbo
Havelodden 64
4000 Roskilde