Selskabets historie

Blicher-Selskabet kan nu fejre 60 års fødselsdag

60 år med det formål at fremme og uddybe interessen for Steen Steensen Blichers liv og værker.

Felix Nørgaard, selskabets første formand fortalte ved selskabets 40-års jubilæum om stiftelsen, at direktør Thomas P. Hejle mødte op på hans kontor i Radiohuset og sagde: “Hør mester – jeg har gået og tænkt på, om det var en ide at stifte et Blicher-Selskab?”. Nu har Hejle nok haft en formodning om, at tanken ikke var mig helt fremmed. Jeg sprang op af stolen og udbrød: “Naturligvis skal vi have et Blicher-Selskab”. Efter et par formøder og udarbejdelsen af vedtægter udsendtes en invitation til 27 adresser underskrevet af programredaktør Felix Nørgaard, direktør for Dansk Skolescene Th.P. Hejle og skuespillerne Kai Holm, Albert Luther og Thorkild Roose til at give møde på Blichers fødselsdag den 11. okt. 1951.

Tilstede var ovennævnte med undtagelse af Albert Luther, lektor Johs. Nørvig, redaktør Anker Kirkebye og stadsarkivar Svend Aakjær, og de dannede den første bestyrelse, der dagen efter suppleredes med overborgmester H.P. Sørensen, landsretssagfører Jon Palle Buhl og professor Hans Brix.

På generalforsamlingen redegjorde Felix Nørgaard for de grunde, der var til at oprette et Blicher-Selskab; han gennemgik kort Blicher-forskningen indtil 1950 og pegede på en række opgaver, som burde løses.

Felix Nørgaard blev valgt som formand, Svend Aakjær næstformand, Thomas P. Hejle kasserer og Jon Palle Buhl sekretær. Nørgaard blev selskabets formand gennem 38 år. Mødet fulgtes op af aviserne, Erik Stender tegnede i Ekstrabladet i grafikeren Povl Christensens stil bestyrelsen som en kopi af røverne fra Blichers “De tre Helligaftener” . Ja selv Radioavisen omtalte mødet, så mange kendte og ukendte Blicher-elskere meldte sig ind. Af breve fra tiden forstår man at selskabet opfyldte et behov.

Fra begyndelsen var formålet at fremme og uddybe interessen for Steen Steensen Blichers liv og værker, og selskabet skulle tjene sit formål ved afholdelse af aftener med kunstnerisk tolkning af digterens værker, ved afholdelse af foredrag og lejlighedsvis udgivelse af publikationer.

Det var begyndelsen.

1951-1961

I den første 10-års periode var hovedvægten lagt på medlemsaftener med kunstnerisk underholdning. I foråret 52 lagde man ud med en velbesøgt oplæsningsaften og i 53 holdtes en E Bindstouw‑aften. Man trak på de “fine gamle navne” inden for oplæsningskunsten Th.P. Hejle, Th. Roose, Albert Luther, Svend Aakjær, Johs. Nørvig og de yngre Kaj Holm og Ingeborg Brams, alle store kendere af den jyske dialekt, skuespillere der sammen med sangere og musikere skulle være med til lægge farve på selskabets musik- og oplæsningsarrangementer i de kommende år. I 1960 talte Klaus Rifbjerg og Palle Kjærulff‑Schmidt om deres TV‑ tilrettelæggelse af “Præsten i Vejlby”. Ved en jysk aften i Odd Fellow Palæets store sal fejredes Blicher‑Selskabets 10 års fødselsdag med i alt 950 gæster, der fik et fornemt program med tidens førende kunstnere med tekster af Blicher og andre jyske digtere.

Blicherprisen blev en realitet i 1955. Den tildeltes i perioden fem af den ældre årgang:

 • 1955: professor Hans Brix,
 • 1956: museumsforstander H.P. Hansen, Herning,
 • 1957: maleren Johannes Larsen,
 • 1959: J. Finderup Jacobsen, Thorning, og
 • 1961: forfatteren Hans Povlsen.

Publikationer

Blicher-Selskabet udgav eller indkøbte mange bøger som blev foræret medlemmerne. I disse år skabte grafikeren Povl Christensen mange værker i samarbejde med Louis Rasmussen, Ringkøbing

 •  1954 “Marie”, St.St. Blicher, med træsnit af Povl Christensen
 • 1955 “Hosekræmmeren”, St. St. Blicher med forord af Hans Brix ill. af Sikker Hansen Blicher-Selskabet, trykt hos Simon Gullander. 200 eksemplarer som gave til Blicher‑Selskabet
 • 1957 “From the Danish Peninsula” digte af Blicher og “Præsten i Vejlby” på engelsk med træsnit af Erling Juhl
 • 1959 “Blicher i breve”, Johs. Nørvig, Blicher‑Selskabet, trykt hos Louis Rasmussen, Ringkøbing

Herudover fik man stillet til rådighed som gave fra Louis Rasmussen følgende bind:

 • 1962 “Den svundne drøm” ungdomsdigte i udvalg ved Johs. Nørvig, træsnit: Povl Christensen Tilbudt medlemmerne til favørpris: 1952 Hans Povlsen: “St. St. Blicher”, træsnit: Povl Christensen, G.E.C. Gads Forlag
 • 1954 “Trækfuglene” med Johannes Larsens træsnit, Den danske Radeerforening
 • 1954 “E Bindstouw” m. overs. og kommentar v. Peter Skautrup. Universitetsforlaget i Aarhus
 • 1956 “Steen Steensen Blichers tro” H.P. Christensen, G.E.C. Gads Forlag
 • 1960 Erling Kristensen “I ledtog med livet” Gave til medl.

1962-1971

Ved et tilskud fra Tipsmidlerne og Jorcks fond lykkedes det at stifte Blicherfonden af 1962, formue 24.000. Det var Jon Palle Buhl og Felix Nørgaard, der stod i spisen for dette arbejde. Efter oprettelsen af fonden gik det nu lettere med at skaffe midler til Blicherprisen og nye udgivelser. Man arbejdede fortsat på at forhøje fondsbeløbet og det var svært. Fra en af datidens største og rigeste fonde indløb formandens lakoniske svar: “Denne sag har slet ikke min sympati”!

I løbet af årene var der stor diskussion om Blicher-mindestuen i Spentrup præstegård, der var blev nedlagt. Blicherfondens formue voksede til 41.000 kr. i 1971.

Medlemsmøder

Efter Hejles, Brix´ og Rooses død var det svært at fortsætte med den kunstneriske “jyske” underholdning. Nye kunstnere kom dog til, herunder Sam Besekow, Martin Hansen, Kirsten Rolffes, Asta Esper Andersen, Henry Jessen, Elith Pio og Anna Ratleff.

Man havde en vellykket aften i 1962 i Aalborghallen og i 1964 ved en fest i Aarhus Universitets aula (500 tilhørere). Ved et møde i 1968 fortalte Peter Seeberg om sin tilrettelæggelse af “En Landsbydegns Dagbog” for TV. I 1969 i 150 år for Blichers kaldelse til præst for Lysgaard/Thorning menigheder foranstaltedes en mindejagt på Kongenshus med besøg i E Bindstouw i Lysgaard og en højtidelighed i Thorning kirke.

Blicherprisen tildeltes 1963: lektor Johs. Nørvig, 1964: professor Peter Skautrup, 1965: Kai Holm, 1967: skuespiller Ingeborg Brams, 1968: pastor H. P. Christensen, Spentrup og 1969: bogtrykker Louis Rasmussen, Ringkøbing,

Publikationer

 • 1962 “Studier i E Bindstouw”, redigeret af Anders Bjerrum, Gordon Albøge og Christine Heiede. Tilbudt medlemmerne til favørpris
 • 1963 “Povl Christensen og St. St. Blicher”, H.P Rohde, Blicher-Selskabet. Gave til medl.
 • 1965 “Den blicherske novelle”, Søren Baggesen, Blicher-Selskabet, Gyldendal. (Ikke tilsendt medlemmerne)
 • 1965 “Vestlig Profil af den cimbriske Halvøe”, Louis Rasmussen. Gave til medl.
 • 1968 Tilbud til medl. på “Eneste Barn” fra Louis Rasmussen. Indkøbt 100 eks.
 • 1969 “Strejflys over Blichers Liv og Digtning”. Foredrag af Felix Nørgaard. Gave til medl.

 

1972-1981

I denne periode åbnede to Blichermuseer i Jylland, eller museer med tilknytning til Blicher. Den 25. august 1979 åbnede Blicheregnens Museum i Thorning. Det var en fem år gammel ide, der hermed blev realiseret. Bag ideen stod først og fremmest Aksel Nielsen, der overbeviste Kjellerup kommune med sit smittende engagement. Han blev den første leder indtil sin død i 1986.

Året efter i 1980 åbnede Blichermuseet på Herningsholm under stor festivitas og i overværelse af dronning Ingrid.

En jysk Blicher-kreds søgte at danne et jysk Blicher-Selskab, men det endte med et samarbejde med BS. I anledning af 200-året for Blicher i 1982 nedsattes en komite (Felix Nørgaard, Peter Seeberg, Aksel Nielsen, Ulla Thyrring og Marianne Bro Jørgensen).

Tre af selskabets stiftere døde: Svend Aakjær, Albert Luther og Johs. Nørvig. Udvidelse af Blicher-onden til 118.000.

Medlemsmøder

Man begyndte at afholde årsmøde i Teatermuseet (Hofteateret) og i 1973 kunne medlemmerne opleve uropførelsen af Svend S. Schultz’ opera “Hosekræmmeren” i uddrag med komponisten med klaveret og en række solister fra Radiokoret. Man indledte et samarbejde med Københavns Strygekvartet. I 1975 holdt lektor Viggo Thirup et lysbilledforedrag “I Blichers fodspor” og samme efterår talte Klaus Rifbjerg og Jonas Cornell om deres TV-udgaven af “En Landsbydegns Dagbog”. I 1976 fejrede man Selskabets 25-års jubilæum i Domus Technica med uddrag af “E Bindstouw” og “Trækfuglene”. Ind imellem var der beklagelser over at medlemmerne ikke mødte op.

Blicherprisen tildeltes 1972: forfatteren Erik Aalbæk Jensen, 1974: forfatteren Jacob Paludan, 1976: professor Aksel Steensberg, 1978: antikvarboghandler Poul Skadhauge, 1980: bogtrykker Poul Kristensen*, 1981 Museumsleder Aksel Nielsen*.

*I forbindelse med nogle af prisoverrækkelserne var der også arrangementer i Jylland.

Publikationer

 • 1973 “Viborg Amt” (udgivet af Historisk Samfund, Viborg) Gave til medl.
 • Ny folder (forside med træsnit af Povl Christensen)
 • 1975 “Under Blichers Himmel”, Fortolkere af Blichers digtning, Felix Nørgaard, ill., privattryk hos Poul Kristensen. Gave til medl.
 • “I Blichers fodspor” Viggo Thirup, Poul Kristensen. Tilbud til medl.
 • 1976 “Blicher illustratorer”, H.P. Rohde, Blicher-Selskabet, trykt hos Poul Kristensen. Gave til medl.
 • “En Landsbydegns Dagbog” i engelsk oversættelse, Poul Kristensens forlag. Tilbud til medl.
 • 1977 “Den korte Livets Sommer” (Blichercitater), Felix Nørgaard. Gave til medl.
 • Tre fortællinger i “E Bindstouw” læst af Kai Holm, Herning Museum. Tilbud på kassettebånd
 • 1978 “Topographie over Vium Præstekald”, Niels Blicher, ved Elna Jensen. Gave til medl. 1981 “Digte til Steen Steensen Blicher, samlede på litteraturens mark”, ved Johs. E. Tang Kristensen. Poul Kristensen. Gave til medl.
 • 1981: “Blichers Landsbydegn og TV” foredrag af Borup Jensen. Gave til medl.

1982-1991

Blichers 200 årsdag den 11. okt. 82 var den vigtigste begivenhed i denne periode. En folder på flere sider fortalte om de mange arrangementer.

Ved et arrangement i Spentrup den 11.10 var der indvielse af det nyrestaurerede Malvinas Hus og der blev nedlagt kranse på Blichers grav .

Efter 38 års formandsvirksomhed afgik F. Nørgaard 1989 som formand for selskabet. Han takkede sine bestyrelser og især Jon Palle Buhl, Marie Stoklund, Gordon Albøge og Gabriel Rohde. Han omtalte den støtte han havde haft i bogtrykkerne Louis Rasmussen og Poul Kristensen og de mange kunstnere, der havde medvirket ved arrangementer.

Ny formand blev operasanger Erik Harbo. I 1990 indgik man aftale med Biblioteksskolen om at udgive en Blicher-bibliografi. Aftale om en Blicher-video i samarbejde med Orla Harregaard og Knud Sørensen (75.000 kr. fra Kulturfonden). Drøftelser om at afholde et Blicherseminarer. Selskabets revisor gennem 29 år Carl Dunn afgik ved døden i 1982. I denne periode døde også professor Peter Skautrup 1983, skuespiller Kai Holm 1986 og museumsleder Aksel Nielsen 1986.

Medlemsmøder

Periodens årsmøder fandt næsten alle sted i Teatermuseet ofte med deltagelse af Københavns Strygekvartet, og en række nye kunstnere tog over og læste og sang Blicher: bl.a. Erik Mørk, Paul Hüttel, Pouel Kern, Joen Bille, Lotte Horne, Erik Harbo, Frits Helmuth, Lise Ringheim, Julie Wieth, Sam Besekow, Bodil Gøbel, Elsebeth Lund, Edith Guillaume, Kirsten Olesen og John Hahn Petersen. Den 11. okt. 82 fejredes 200 året for Blicher med deltagelse af forfattere som Hans Hartvig Seedorff, Peter Seeberg og mange kendte kunstnere. I 1990 holdt Niels Birger Wamberg foredrag om Blicher og kritikken. Heiberg Selskabets medlemmer var indbudt.

I 1991 fejrede Blicher-Selskabets 40 års jubilæum. Felix Nørgaard udnævntes til æresmedlem.

Blicherprisen tildeltes 1982: programchef Felix Nørgaard, 1983: Peter Seeberg*, 1984: skuespiller Martin Hansen, 1985: Klaus Rifbjerg, 1986: professor Søren Baggesen, 1988: forfatter Tage Skou Hansen, 1989: museumsdirektør Ulla Thyrring*. 1991: komponist Sv. S. Schultz.

*I forbindelse med nogle af prisoverrækkelserne var der også et arrangement i Jylland.

Preben Juhl Kjær ophørte i 1992 som selskabets statsanerkendte revisor. I stedet valgtes statsautoriseret rev. Jens Jørgensen. Tidligere programchef i Danmarks Radio Felix Nørgaard, Blicher-Selskabets medstifter og formand gennem 38 år døde den 25. maj 1997.

Publikationer

 • 1982 “Udvalgte Værker” i 4 bind, St. St. Blicher, Blicher-Selskabet, Gyldendal, trykt hos Poul Kristensen. Tilbud til medl.
 • “E Bindstouw ” med Folk fra Thorning og LP med Erik Harbo, der synger Blicher-sange. Tilbud til medl.
 • 1984 Kommentarer til Steen Steensen Blichers “E Bindstouw” Jon Høgh, Poul Kristensens Forlag og “Steen Steensen Blicher – en socialdemokrat”, Per Larsen. Tilbud til medl.
 • 1985 “Trækfuglene” ill. Leif Ragn Jensen, Blicheregnens museum. Tilbud til medl.
 • 1987 “St. Blicher og Heden”, Mylius Erichsen, Årsgave til medl.
 • Ny medlemsfolder, red. af Erik Harbo
 • 1988 “De tre Helligaftener” og “Trækfugledigte”, indlæst af Martin Hansen. Årsgave til medl.
 • 1989 “En Blichersangbog”, Kaj Juhl Jørgensen, Viborg Stiftsmuseum. Årsgave til medl.
 • 1990 “Blicher-studier”, Ib Ostenfeld. Poul Kristensens Forlag, Årsgave til medl.
 • 1991 “Blichers Liv og Gerning” E. Tang Kristensen og M.A.S. Lund, Blicher-Selskabet, red. Erik Harbo, forord Knud Sørensen, ill. trykt hos Poul Kristensen. Årsgave til medl.
 • “- et tilbageblik -” Blicher-Selskabet 1951-1991 ved Gordon Albøge, selskabets historie i pjeceform. Årsgave til medl.

1992-2001

I denne periode blev vægten også lagt på en række Blicherseminarer for vore medlemmer. Desuden udkom endelig i 1993 “St.St. Blicher – En bibliografi”, et savnet redskab i forskningen.

Selskabets største projekt til 350.000 kr. “En Blicher video” 1993, blev og er stadig en meget stor succes, vist på DR og foræret og solgt i et stort antal eksemplarer. I 1996-98 foretog man et fremstød i England og USA med en plancheudstilling og en udgivelse af 7 noveller “The Diary of a Parish Clerk” oversat af Paula Hostrup Jessen.

150-året for Blichers død prægede året 1998. 26. marts var der et mindearrangement i Spentrup. Vandreudstillingen Steen Stensen Blicher “Fuglen og Fangen” (to sæt på hver ti plancher) åbnede den 26. marts på Randers Bibliotek og på Blicheregnens Museum. Udstillingen blev produceret af Erik Harbo og James Lerche. Tekster af Knud Sørensen og Erik Harbo. Den er siden vist overalt i landet. Blicher-Selskabet afholdt stilekonkurrence i 1997 “Når Blicher er bedst” i samarbejde med Dansklærerforeningen. Priserne var skænket af Lida og Oskar Nielsens Fond. Priserne overrakt af kulturministerens afløser Henrik Svane. Førsteprisen blev vundet af Ida Harboe Knudsen, Fjerritslev Gymnasium. Jyllandsposten trykte stilen om En Landsbydegns Dagbog som kronik. Samarbejde med Selskabet til fremme af Levende Kultur i Skolen om en række oplæsningsarrangementer bl.a. Blicheraften i Christianskirken på Christianshavn med skuespiller Paul Hüttel. I 1992 vellykket tur til Jylland i samarbejde med Berlingske omegnsblade med besøg på de vigtigste Blichersteder.

Medlemsmøder

Medlemsmøder holdtes i denne periode i Forfatterforeningens hus og i Kompagnisalen. Årsfesterne holdtes i Teatermuseet, når dette ikke var lukket. Samarbejdet med Københavns Strygekvartet var ikke muligt længere, da kvartetten ophørte pga. dødsfald. Andre kunstnere kom til: Puk Schaufuss, Paul Hüttel, Tage Axelson, Kirsten Olesen, Kjeld Nørgaard, Nis Bank-Mikkelsen, Søren Rode, Waage Sandø, Erik Kühnau, Peter Elbæk, Elsabeth Westenholz, Maiken Bjerno, Tobias Durholm m.fl. Blicher-Selskabets årsfest 1999 blev holdt i Teatermuseet. Årsfestens program var udformet som en moderne Himmelbjergfest i 160–året for den første Himmelbjergfest og i 150-året for Grundloven. Der mødte over 200 op i Hofteatret.

Seminarer

Blicher-Seminar afholdt i samarbejde med HOFs Kunst- og Kulturhøjskole i 1992, 1994, 1995, 1996 og Folkeuniversitetscentret Skærum Mølle 1994, 1996, 1997, 1999, 2000 og på Hald Hovedgaard (Viborg) 2000

Foredragsholdere: forfatter Knud Sørensen, lektor Henrik Ljungberg, lektor Gordon Albøge, instruktør Sam Besekow, forfatter Peter Seeberg, seminarielektor Viggo Thirup, skoleleder Bent Alsinger, operasanger Erik Harbo, forfatter Johannes Møllehave, universitetslektor Simon Lægaard, direktør Hans Edvard Nørregård-Nielsen, professor Søren Baggesen, cand. psych. Gudrun Aspel, journalist Henrik Denman, lektor Helle Frisman, forfatter Jon Høgh, forfatter Knud Erik Pedersen, universitetslektor Hans Vammen, arkivar Paul G. Ørberg og professor Torben Brostrøm m.fl.

Blicherprisen tildeltes 1992: Bogudgiver, murermester Oskar Nielsen, Esbjerg, 1993: Forfatterne til udgivelsen “St.St. Blicher – En bibliografi” Annemarie Gjedde Jørgensen, Charlotte Hvid, Anni Johansen, Connie Juul Jeppesen og Mette W. Jønson, 1994: forfatter Knud Sørensen, 1995: sceneinstruktør Sam Besekow, 1996: oversætter Paula Hostrup Jessen, 1997: forfatter Knud Pedersen,1998: forfatter Anne Marie Løn, 2000: forfatter Henning Mortensen

Publikationer

 • 1992 “Steen Steensen Blichers Liv fortalt af ham selv” og “Trækfuglene”, Oskar Nielsen (gave til selskabet) og “Afskedsprædiken i Thorning Kirke”, Blicher-Selskabet, Årsgaver til medl.
 • 1993 “Steen Steensen Blicher – Forfatteren Knud Sørensen fortæller” Video. Årsgave til medl.
 • 1993 “Steen Steensen Blicher – En bibliografi” Blicher Selskabet og Danmarks Biblioteksskole
 • 1994: “Diana” i udvalg, Steen Steensen Blicher Oskar Nielsen, (gave til selskabet) Årsgave til medl.
 • 1995 Søren Baggesen: “Den blicherske novelle”, forord Erik Harbo, Blicher-Selskabet og Odense Universitetsforlag. Årsgave til medl.
 • 1996 “Fire perioder og andre noveller”, Oskar Nielsen. Årsgaver til medl.
 • “A Diary of a Parish Clerk and other Stories”, Overs. Paula Hostrup Jessen. Introduktion Margareth Drabble, forord Erik Harbo, ill. Povl Christensen, BS og Athlone i London, 1996
 • Blicher plancheudstilling på engelsk
 • 1997 “Brudstykker af en Landsbydegns Dagbog” læst af Thorkild Roose, MC, gave til medl.
 • 1998 “Fuglen og Fangen” Blicher planche-udstilling, vist over hele Danmark
 • 1998 “Fjorten Dage i Jylland” med fotos af Kirsten Klein, forord Knud Sørensen, Blicher-Selskabet og Gyldendal. Årsgave til medl.
 • 1999 Erik Harbo: “St. St. Blicher og Himmelbjerget”, Blicher-Selskabet og Fisker & Schou. Ill. Årsgave til medl.
 • 2000 Jesper Langballe: ”Niels Blicher”, Reitzels Forlag. Årsgave til medl.
 • 2001 ”Trækfuglene” med Johs. Larsens træsnit. Poul Kristensens Forlag, Johannes Larsen-museet og Blicher-Selskabet. Årsgave til medl.

2002-2011

Seminarer, årsfester m.m og medlemsmøder
Forårsmøde med generalforsamling
afholdtes nu i Lærerstandens gode lokaler Kompagnisalen. Årsfesterne holdtes forsat i Teatermuseet indtil 2007. I 2008, 2009 og 2010 flyttede man til Frederiksberg Slots nyrestaurerede Ridehus. Her kunne tilbydes moderne tekniske midler i forbindelse med afholdelse af møder. Fra 2011 er vi tilbage i Teatermuseet, Hofteatret i København. Også i denne periode blev vægten lagt på en række Blicherseminarer for vore medlemmer. Desuden udkom en lang række væsentlige bøger.

2002

Blicher-Seminar afholdt i København
Generalforsamling 10.4 i Kompagnisalen. Formanden orienterede om Jubilæumsåret og den gode modtagelse af Trækfuglene.
Foredrag ved Frederik Dessau. Erik Kühnau læste novellen Marie.
Klassikerdagen
den 24. sept. på Københavns Hovedbibliotek. Årets klassikernavn var fru Gyllembourg. Her deltog mellem 100 og 120 i et arrangement, der begyndte sidst på eftermiddagen med et foredrag af Kirsten Dreyer. Derefter var der indlæg fra de fem deltagende litterære selskaber og en kort spørgerunde og diskussion. Efter en pause læste skuespiller Christian Steffensen forskellige tekster af guldalderdigterne udvalgt af selskaberne. Efter afbud fra Studentersangerne sang Erik Harbo til eget guitarakkompagnement sange af de omtalte digtere.
Folkeuniversitetscentret Skærum Mølle 28.9.2002 Blicher forvandlet. Filmseminar Blicher og medierne. Der blev vist sekvenser fra de kendteste Blicherfilm og filmlektor Jens Pedersen gav på fremragende vis sammen med Erik Harbo nøglen til forståelse af, hvad der drev instruktørerne i deres arbejde, når Blicher skulle “forvandles”. Der vistes Præsten i Vejlbye fra 1931. Årsfest: Årsfesten fandt sted i Hofteatret 13. okt. 2002. Ca. 165 medlemmer med gæster. Blicherprisen blev givet til lektor Viggo Thirup, Herning og motiveredes af museumsdirektør Ulla Thyrring, Herning, der især heftede sig ved det store arbejde Thirup havde gjort for Museet på Herningsholm, og af formanden Erik Harbo. Der oplæsning, sang og musik ved Paul Hüttel, Christine Marstrand og Kaja Bundgaard. En fin buffet i Folketingets restaurant.
I forbindelse med Søren Kanne bogen afholdtes et arr. i Grenaa med deltagelse af  borgmester Gert Schou og  Børge Kjær, Lokalarkivet der havde leveret mange oplysninger. Grenaa Museum viste en udstilling med Søren Kanne effekter og Grenaa Bibliotek viste Blicher-Selskabets udstilling Fuglen og Fangen.
Klassikerdagen 24. september på Københavns Hovedbibliotek: Fru Gyllembourg
I løbet af året stor diskussion om den nye salmebog, med indlæg fra Blicher-Selskabet.
Årsgave til medl.Viggo Thirup: ”Søren Kanne, En dansk helt”, ill. Poul Kristensens Forlag og Blicher-Selskabet

2003

Jaruplund Højskole 3.6. april seminar: Blicher i Slesvig Holstein. Det var første gang at selskabet gæstede skolen. Dieter Küsser holdt foredrag den første aften. Erik Harbo talte om Vestlig Profil, og Helle Frisman talte om novellen Telse. Erik Harbo holdt foredrag om Himmelbjergfesterne. Der var udflugt til Slevig Domkirke, udflugt til Noldemuseet, Mikkelsberg, Husum og Ditmarsken.
Generalforsamling 9. april i Kompagnisalen. Rikard Dahl Nielsen trak sig på grund af alder som revisor. Nyvalgt blev Arne Rohmann, Roskilde.
Merete Møller Olsen holdt foredrag om Dansens rytme i Blichers noveller
Jesper Lund Jacobsen og Torben Guldberg underholdt med en afdeling sange fra Trækfuglene.
I august afholdtes der en Bogdag på Hald, Erik Harbo repræsenterede selskabet.
Årsfesten 12. oktober modtog Benny Andersen Blicher-Prisen, motiveret på strålende vis af Johannes Møllehave. Oplæsning ved Paul Hüttel. Elisabeth Westenholtz spillede Carl Nielsen, Schubert og Beethoven. Benny Andersen spillede en lille parafrase over den svenske melodi til ”Den største sorg” fra Hosekræmmeren.
I oktober var der en filmaften i Grenaa omkring den gamle stumfilm Præsten i Vejlby fra 1922, med arkivar Børge Kjær og Erik Harbo.
Filmseminar i november på Filmmuseet i København i samarbejde med Claus P. Hornemann, 2003
Der var Blicherdage på Ry Højskole og på Asmild Kloster Landbrugsskole.
Årsgave til medl.Gordon Albøge: ”Blicher og Samfundet”, Blicher-Selskabet og Syddansk Universitetsforlag.

2004

Generalforsamling 14. april: Albøge trak sig fra bestyrelsen. Nyvalgt Lektor Henrik
Ljungberg.
Samme aften var der indlæg og diskussion om Blicher og Højskolesangbogen i forbindelse med udgivelsen af 18. udgave i 2006. Ved Erik Harbo og organist Bente Harbo. Skuespiller Erik Kühnau læste Hosekræmmeren.
Skærum Mølle 4. til 6. september. Blicherseminar: Foredrag og studiekredse om en række Blicher-emner. Medvirkende: forfatter Knud Sørensen, lektor Henrik Ljungberg, professor Søren Baggesen, navneforsker Gordon Albøge, lektor Helle Frisman og skuespiller Erik Kühnau. Seminaret blev ledet af selskabets formand operasanger Erik Harbo.
14. aug. Bogdagen på Hald Hovedgaard
2004 ”Trækfuglene”, cd med 15 sange komponeret og sunget af Jesper Lund Jakobsen og Torben Guldberg m.fl., Årsgave til medl

2005

Generalforsamling 13. april 2005 i Kompagnisalen
Marie Stoklund og Poul Kristensen trådte ud af bestyrelsen. Nyvalgt lektor Merete Møller Olesen og skuespiller Paul Hüttel.
Lektor Henrik Ljungberg talte om H.C. Andersen og Blicher. Program ”Blicher og Andersen passage” ved skuespiller Paul Hüttel og operasanger Erik Harbo, ved flyglet Bente Harbo.
Den Fynske Opera spillede Svend S. Schultz’s opera Hosekræmmeren i april måned.
Ved et arrangement i Odense 22.6. tildeltes forfatter Vagn Predbjørn Jensen Blicherprisen.
Vi afholdt et tre dages seminar på Folkeuniversitetscentret Skærum Mølle fra 2.- 5 september (referat af dette i BN dec. 04).
Årsfesten fandt først sted den 16. januar pga. ombygning.
Først holdt Asger Schnack (Asger Braun) et godt og engageret foredrag om ”at læse Trækfuglene”. Torben Guldberg læste Blichers novelle Skinsyge. Jesper Lund Jakobsen og Torben Guld­berg sangene fra deres cd.
Blicher-Selskabet deltog i Bogfo­rum, da Modersmålsselskabet gratis (tak for det) havde tilbudt os plads på deres stand.
Der var 25 års jubilæum på Bliche­r-egnens Museum i Thorning. Re­ception og historisk middag.
Purhus Lo­kalarkiv havde også 25-års jubilæum.
Årsgave til medl. Hans Hansen: ”Blichers Barndom og Ungdom” og ”Studier over St. St. Blicher”, genudgivelse. Blicher-Selskabet og Syddansk Universitetsforlag.

2006

Seminar i Sorø på Akademiet. Søndag den 28. maj. Foredragsholdere: Niels Kofoed, Erik Harbo, ,Nina Christensen, koncert med Chr. Christiansen og John Damgaard.
Generalforsamling mandag den 3. april 2006 i Kompagnisalen
Valg af revisor Svend Aage Korning. Marie Stoklund udnævntes til æresmedlem.
Lektor Merete Møller Olesen talte om Blichers kvindeskikkelser i novellerne. Erik Harbo talte om Blicher og Mozart med enkelte musikeksempler. Ved flyglet Bente Harbo.
Seminar: Blicherdage i Sydslevig torsdag den 6. april kl. 17.00 til 9. april kl. 14.00
Foredrag af forstander Dieter Küssner, lektor Karin Johannsen-Bojsen, Knud Sørensen: Om romanerne En tid og En befrielse, Erik Harbo: Blicherforedrag, Ulla Thyrring: Om forfatterinden Henriette Nielsen. Studiekredse ved lektor Helle Frisman, lektor Henrik Ljungberg,
Udflugt til Dannevirke og til Slesvig Domkirke og Gottorp Slot.
Oplæsning (Erik Kühnau). Sangaften: Jeppe Aakjær i 100 året for Rugens sange ved Bente og Erik Harbo.
Blichermuseet på Herningsholm fejrede 25 års jubilæum. Mere end 800 mennesker var mødt op. Byens borgmester, formanden for Blichermuseet på Herningsholm P.F.Tøttrup og tidligere museumsdirektør Ulla Thyrring talte. Hilsen fra Blicher-Selskabet. Underholdningen bl.a. Bnete og Erik Harbo.
Bogdag på Hald 15. august. Aksel Refsgaard og Erik Harbo deltog.
Klassikerdag 27. september: H.C. Andersen. Arrangement bl.a. på Det Kongelige Bibliotek. Her talte formanden for Samrådet for de Litterære Selskaber Søren Sørensen, professor Klaus P. Mortensen. Formanden for H.C. Andersen Samfundet Claus Tilling introducerede samfundets Andersen oplæsningskonkurrence, og vinderen Christian Hjort læste Det er ganske vist. Prins Gustav Ensemblet unerholdt med romancer af H.C. Andersen.
Årsfesten i Teatermuseet den 9. oktober. Blicherprisen gik til Johannes Møllehave. Der var stuvende fuldt i museet. Oplæsning ved Erik Kühnau og Paul Hüttel i et program om Blicher, Andersen og Møllehave tilrettelagt af Erik Harbo.
Filmseminar på Folkeuniversitetscentret Skærum Mølle den 29. oktober 2005. Emne var Blichers novelle Hosekræmmeren på film, tv, teater, radio og som opera. Medvirkende instruktør Solveig Weinkouff, Lektor Jens Pedersen og operasanger Erik Harbo.
Årsgave til medl 2006  Blicher-Blicher. Hele noveller og mange uddrag af Blichernoveller, red. selskabets bestyrelse, ill. Blicher-Selskabet og Gyldendal.

2007

Generalforsamling onsdag den 11. april 2007 i Kompagnisalen
Foredrag ved magister i litteraturvidenskab Poul Holm Bangsgaard: Blichers noveller – fortælleren og syndefaldet. Oplæsning ved skuespiller Paul Hüttel: Uddrag af Blicher-Blicher
Præsentation af Der Himmelberg. Det tyske oversætterpar Universitetsprofessor og leder af Forskningsarkiv ved Universitet Brenner Walter og bibliotekar Inger Methlagel blev præsenteret. De har i mere end 25 år arbejdet med Blicher.
Heinzes Boghandel Roskilde, torsdag 26. april Erik Harbo: Nyt syn på Blicher
Søndag 2. september Københavns Bymuseum kl. 13. -15.30 Københavns Bombardement set gennem digternes briller: St.St. Blicher – B.S. Ingemann – C. Hauch m.fl. Foredrag, oplæsning, musik og sang.
I samarbejde med Ingemann-Selskabet og Københavns Bymuseum.
Årsgave til medl. 2007 ”Min Hjertelskede ven”, Venskabet mellem Ingemann og Blicher. En dialog ved Erik Harbo og Niels Kofoed. samt 23 breve fra Blicher.  Gyldendal
2007 ”Der Himmelberg”, 12 noveller i tysk oversættelse ved Inger og Walter Methlagl ill. Povl Christensen. Blicher-Selskabet i samarbejde med Libelle

2008

Generalforsamling onsdag den 9. april 2008 kl. i Kompagnisalen.
Tak til Aksel Refsgaard der trak sig efter mere end 10 år i bestyrelsen. Valg af Peder Porse. Valg af ny revisor Birgit Bonde, Roskilde.
Afbud fra forfatteren Mette Winge: Hvorfor skal Blicher stå på biblioteket. Remplaceret af Erik Harbo som oplæg til diskussion om ”Skal Blicher stå på biblioteket.”
Blicher-sange i sangens år og oplæsning m.m. ved skuespiller Paul Hüttel, Aksel Refsgaard og Erik Harbo. Ved flyglet: Bente Harbo
Æresmedlem blev Birthe Enevoldsen, daglige leder af Malvinas Hus i Spentrup (25. års jubilæum)
Der blev udgivet to bøger. I februar Der Himmelberg, forlag Libelle.
Omtale hjemmeside til undervisningsbrug i Herning. Et samarbejde og en fællesansøgning fra de to Blichermuseer i Thorning og Herning gav penge til denne sag.
Udflugt til Falster i samarbejde med B.S.Ingemann-Selskabet. Besøg på gården Holgershåb, Gundslev forsamlingshus. Rundvisning i Gundslev kirke. Museet Fuglsang. til Torkildstrup præstegård med kaffe i haven og havekoncert med Drengekoret.
Ved årsfesten på Frederiksberg (Ridehuset) modtog forfatteren Jens Smærup Sørensen Blicherprisen.
Årsgave til medl.2008 Erik Harbo: “Frøkenen fra Hald”, ill. Historien om Charlotte Amalie Schinkel og “Eneste Barn” ill. af Jette Jørgensen, art. af Steen Vedel, Blicher-Selskabet og Gyldendal.
Medudgiver af “Blichernoveller” ill. Mette Dreyer, Gyldendal.

2009

9. februar arrangerede Det litterære Sam­råd et møde i Bakkehuset med ind­læg af Søren Sørensen, Erik Harbo og Stig Holsting om Paludan Müller, der fyldte 100 år.
På van­dring med Blicher, En stor hjemmeside til undervisnings­brug fra Blicheregnens Museum i Thorning (ved Hans Kruse) og Herning Museum (ved designer Finn Nielsen) blev sat i gang i jan. 2009. Med­lemmer af Blicher-Selskabets bestyrelsen har skrevet en række artikler. Paul Hüttel, Erik og Bente Harbo deltog i underholdningen.
Generalforsamling onsdag den 15. april 2009 i Kompagnisalen.
Foredrag ved direktør ved Det danske studenterhus i Paris og oversætter af 19 Blichernoveller til fransk Karl Ejby Poulsen om sit arbejde med at oversætte Blicher.
Forfatter og skuespiller Torben Guldberg fortæller om sin bog Teser om eksistensen af       kærlighed og læser udvalgte steder.
Arrangement med Historisk Samfund for Viborgegnen i anledning af udgivelsen af Frøkenen fra Hald på Niels Bugges kro. Historisk middag efter opskrifter fra Eneste barns mor Edel Helene Margrethe Moldrups kogebog fra 1770-erne holdt Erik Harbo et kort foredrag om bogen og Eneste barns efterkommer Steen Vedel fortalte om slægten Braëm. Dorthe Kaldal, der har udskrevet den gamle kogebog havde givet forslag til de mange retter.
Bogdag på Hald Hovedgaard 8. august. Foredrag om Martin A. Hansen og grafikeren Povl Christensen i forbindelse med lanceringen af årets bog De tre Helligaftener ved Erik Harbo.
Nordisk konference på Biskops Arnö arrangeret af De Litterära Sällskapens Sa­marbetsnämnd i Sverige (DELS) i sam­arbejde med Foreningen Norden Leve de nordiska klassiker­na. 21. – 23. august 2009 Erik Harbo deltog som foredragsholder.
25. august 2009 holdt Blicheregnens Museum i Thorning  30-års jubilæum. Det blev en festlig begivenhed, hvor alle sejl var sat til med deltagelse af Museumsforeningen, museets personale og bestyrelse. Billedhuggeren Jens Erik Kjeldsen ny skulptur ”Jyden” blev afsløret. Middag i forsamlingshuset på Dorthe Kaldal initiativ.
Samme aften åbnede en udstilling af 21 originale træsnit af Povl Christensen. Originalerne til de træsnit der er brugt i bogen De tre Helligaftener. Billederne tilhører Blichersamlingen i Malvinas hus i Spentrup og er oprindelig en foræring fra kunstneren til pastor H. C. Christensen i Spentrup.
Udstillingen kunne 2010 ses i Roskilde Kunstforening.
Klassikerdagen tirsdag 22. september 2009, hvor Martin A. Hansen blev fejret deltog selskabet i et arrangement på Københavns Hovedbibliotek. Digteren fyldte 100 år den 20. august og lektor Henrik Ljungberg deltog som repræsentant for selskabet ved mindefesten i Strøby.
14. november 2009 arrangerede Det litterære Sam­råd en festaften for Oehlenschläger i Møstings Hus med deltagelse af bl.a. formanden for samrådet forfatteren Søren Sørensen, Niels Kofoed og Erik Harbo (sang og guitar)
Årsfesten 11. okt. 2009 kl. 15 fandt også i år sted på Frederiks­berg Slot på Blichers 227. fødsels­dag.  Blicherprisen blev givet til forfatteren Anders Thyrring Andersen for hans store arbejde med at udgive Martin A. Hansens dagbøger til­bage i 1999. Bag motiveringen stod dir. Johs. Riis, Gyldendal, Henrik Ljungberg og Helle Frisman. Paul Hüttel læste fra De tre Helligaftener og Erik Kühnau læste Martin A. Hansens novelle Strudsen.
Årsgave til medl.2009 “De tre Helligaftener”, med træsnit af Povl Christensen, art. af H.P. Rohde og Erik Harbo, forord og dagbogsoptegnelser af Martin A. Hansen, Blicher-Selskabet, Forening for Boghaandværk og Gyldendal.

2010

Generalforsamling onsdag den 14. april i Kompagnisalen
Vedtægtsændringer vedtaget.
Lektor Merete Møller Olesen og museumsdirektør Ulla Thyrring udtrådte af bestyrelsen. Nyvalg af lektor Dorrit Færg og museumsdirektør Bent Bang Larsen, Herning
Kl. 20:00 Museumsleder Hans Kruse fortalte om sine mange år som leder af Blicheregnens Mu­seum. (Hans Kruse gik af 1. marts 2010 efter 23 år som leder).
Derefter spiller professor John Damgaard værker af Robert Schumann i 200-året for komponisten (Kinderscenen m.m).

Årsfesten 10. okt. 2010 kl. 15 fandt sted på Frederiks­berg Slot i den gamle ridehal på Blichers 228. fødsels­dag. Rundvisning på Frederiksberg slot.
Kurser ved lektor Dorrit Færk Møller på Folkeuniversitetet i København og lektor Else Marie Laigård i Ebeltoft.

2011

Indbydelse til Sveriges rejse i Blichers fodspor ved Hans Kruse udsendt november 2010
Generalforsamling Torsdag den 14. april i Kompagnisalen.
Vi sang svenske sange i anledning af selskabets rejse til Sverige. Skuespiller Erik Kühnau læser uddrag af En Sommerreise i Sverige og digte fra Svithiod.
Sommerejsen begyndte den 11. juli og afsluttedes den 21. juli. Læs referat af rejsen her på hjemmesiden.
Der var Bogdag på Hald, hvor selskabets næstformand og bestyrelsesmedlem Peder Porse begge holdt foredrag. Vi fik flere nye medlemmer.
Formanden deltog i det den store nordiske litteraturkonference.
Klassikerdagen hyldede Klaus Rifbjerg der fyldte 80 år.

Ved en Blicheraften på Herningaholm præsenterede Erik Harbo Sommerreise i Sverrig og Svithiod.  Den blev også præsenteret ved et arrangement i Malvinas Hus i Spentrup med 60 deltagere. Her talte museumsleder Hans Kruse, bogen tilrettelægger og idemand, Helle Frisman og Erik Harbo
Seminar på Skærum Mølle i anledning af selskabets 60-årsdag. Her deltog, Helle Frisman, Henril Ljungberg, Erik Kühnau, Erik og Bente Harbo, James Lerche, Thorkild Borup Jensen, samt Johannes Nørregaard. Udflugt til Aunsbjerg og Thorning.
Årsfesten afholdtes 9. oktober i Teatermuseet. Forfatter Knud Sørensen talte i forbindelse med selskabets 60-årsdag. Ida Jessen modtog Blicherprisen motiveret af Johs. Riis, Gyldendal og lektor Helle Frismann. Der blev læst Blicher og Ida Jessen af Paul Hüttel og Erik Kühnau. Der blev spillet Mozart og Horneman af CORNERKVATETTEN. Uffe Henriksen og Erik Harbo sang bl.a. Gluntarne med Bente Harbo ved flyglet.

Foredragsholdere m.m.:
forfatter Knud Sørensen, lektor Henrik Ljungberg, lektor Gordon Albøge, seminarielektor Viggo Thirup, operasanger Erik Harbo, forfatter Johannes Møllehave, direktør Hans Edvard Nørregård-Nielsen, professor Søren Baggesen, cand. psych. Gudrun Aspel, lektor Helle Frisman, forfatter Jon Høgh, lektor Merete Møller Olesen, professor Torben Brostrøm, direktør Johs. Riis, Karl Ejby Poulsen, Torben Guldberg m.fl. lektor Else Marie Laigaard, lektor lic.phil. Jørn Erslev Andersen.
Blicherprisen tildeltes: 2002: lektor Viggo Thirup, 2003: forfatter Benny Andersen, 2005: forfatter Vagn Predbjørn Jensen, 2005: forfatter Johannes Møllehave, 2007: forfatter Jens Smærup Sørensen, 2009: litteraturforsker Anders Thyrring Andersen; 2011: forfatter Ida Jessen.

Blicherprisen tildeltes: 2002: lektor Viggo Thirup, 2003: forfatter Benny Andersen, 2005: forfatter Vagn Predbjørn Jensen, 2005: forfatter Johannes Møllehave, 2007: forfatter Jens Smærup Sørensen, 2009: litteraturforsker Anders Thyrring Andersen 20011: forfatter Ida Jessen

Publikationer

 • 2002 Viggo Thirup: ”Søren Kanne, En dansk helt”, ill, Poul Kristensens Forlag og Blicher-Selskabet Årsgave til medl.
 • 2003 Gordon Albøge: ”Blicher og Samfundet”, Blicher-Selskabet og Syddansk Universitetsforlag. Årsgave til medl.
 • 2004 ”Trækfuglene”, cd med 15 sange komponeret og sunget af Jesper Lund Jakobsen og Torben Guldberg m.fl., Årsgave til medl.
 • 2005 Hans Hansen: ”Blichers Barndom og Ungdom” og ”Studier over St. St. Blicher”, genudgivelse. Blicher-Selskabet og Syddansk Universitetsforlag. Årsgave til medl.
 • 2006 “Blicher-Blicher” Hele noveller og mange uddrag af Blichernoveller, red. selskabets bestyrelse, ill. Blicher-Selskabet og Gyldendal. Årsgave til medl.
 • 2007 Der Himmelberg, 12 noveller i tysk oversættelse ved Inger og Walter Methlagl ill. Povl Christensen. Blicher-Selskabet i samarbejde med Libelle.
 • 2008 Erik Harbo: “Frøkenen fra Hald”, ill. Historien om Charlotte Amalie Schinkel og “Eneste Barn” ill. af Jette Jørgensen, art. af Steen Vedel, Blicher-Selskabet og Gyldendal. Årsgave til medl.
 • Medudgiver af “Blichernoveller” ill. Mette Dreyer, Gyldendal.
 • 2009 “De tre Helligaftener”, med træsnit af Povl Christensen, art. af H.P. Rohde og Erik Harbo, forord og dagbogsoptegnelser af Martin A. Hansen, Blicher-Selskabet, Forening for Boghaandværk og Gyldendal. Årsgave til medl.
 • 2010 “Blicherkalender” (evighedskalender) rigt illustreret, med tekster på dansk, enegelsk, tysk og fransk.
 • Genudgivet “Steen Steensen Blicher Knud Sørensen fortæller” på DVD
 • 2011 Steen Steensen Blicher: “Sommerreise i Sverrig Aar 1836 og Svithiod”. Redaktion Hans Kruse, med indlæg af Erik Harbo, Knud Sørensen og Henrik Ljungberg. Illustrationer af O.J.Rawert.

2012—

 

Selskabets bestyrelser:

 

Den nuværende bestyrelse (2015):

Formand: Operasanger Erik Harbo, Næstformand: Fuldmægtig Peder Porse, Sekretær og kasserer: James Lerche, Mu­seumsdi­rektør Tinna Møbjerg, Museumsinspektør Karen M. Boe, Skuespiller Paul Hüttel, Lektor Henrik, Ljungberg, Lektor Dorrit Færk Møller, Lektor Thorkild Holm, Suppleant: Pastor Per Vibholm og Adjunkt Anders Gjesing

Andre medlemmer gennem årene bl.a. forfatterne Klaus Rifbjerg, Peter Seeberg og Knud Sørensen, professor Søren Baggesen, professor Peter Skautrup, bankdirektør C.B. Andersen og museumsleder Aksel Nielsen, advokat Gabriel Rohde, cand.mag. Marie Stoklund, lektor Gordon Albøge, forlægger og bogtrykker Poul Kristensen, efterskolelærer Aksel Refsgaard, cand. mag. museumsdirektør Ulla Thyrring, lektor Merete Møller Olesen, museumsdir. Bent Bang Larsen, museumsleder Hans Kruse, lektor Helle Frisman.

Sekretær- og kassererposten er gennem årene blev beklædt af bl.a. Th. P. Hejle, Jon Palle Buhl, Marie Stoklund, Gabriel Rohde og James Lerche, mens næstformandsposten har været beklædt af Svend Aakjær, Peter Skautrup, Gordon Albøge, Poul Kristensen, Helle Frisman og Peder Porse.

Selskabet har ca. 400 medlemmer. Kontingent: 150 kr. pr. husstand og 200 kr. pr. institution