Selskabets historie

Blicher-Selskabet har fejret sin 70 års fødselsdag

70 år med det formål at fremme og uddybe interessen for Steen Steensen Blichers liv og værker.

Felix Nørgaard, selskabets første formand fortalte ved selskabets 40-års jubilæum om stiftelsen, at direktør Thomas P. Hejle mødte op på hans kontor i Radiohuset og sagde: “Hør mester – jeg har gået og tænkt på, om det var en ide at stifte et Blicher-Selskab?”. Nu har Hejle nok haft en formodning om, at tanken ikke var mig helt fremmed. Jeg sprang op af stolen og udbrød: “Naturligvis skal vi have et Blicher-Selskab”. Efter et par formøder og udarbejdelsen af vedtægter udsendtes en invitation til 27 adresser underskrevet af programredaktør Felix Nørgaard, direktør for Dansk Skolescene Th.P. Hejle og skuespillerne Kai Holm, Albert Luther og Thorkild Roose til at give møde på Blichers fødselsdag den 11. okt. 1951.

Tilstede var ovennævnte med undtagelse af Albert Luther, lektor Johs. Nørvig, redaktør Anker Kirkebye og stadsarkivar Svend Aakjær, og de dannede den første bestyrelse, der dagen efter suppleredes med overborgmester H.P. Sørensen, landsretssagfører Jon Palle Buhl og professor Hans Brix.

På generalforsamlingen redegjorde Felix Nørgaard for de grunde, der var til at oprette et Blicher-Selskab; han gennemgik kort Blicher-forskningen indtil 1950 og pegede på en række opgaver, som burde løses.

Felix Nørgaard blev valgt som formand, Svend Aakjær næstformand, Thomas P. Hejle kasserer og Jon Palle Buhl sekretær. Nørgaard blev selskabets formand gennem 38 år. Mødet fulgtes op af aviserne, Erik Stender tegnede i Ekstrabladet i grafikeren Povl Christensens stil bestyrelsen som en kopi af røverne fra Blichers “De tre Helligaftener” . Ja selv Radioavisen omtalte mødet, så mange kendte og ukendte Blicher-elskere meldte sig ind. Af breve fra tiden forstår man at selskabet opfyldte et behov.

Fra begyndelsen var formålet at fremme og uddybe interessen for Steen Steensen Blichers liv og værker, og selskabet skulle tjene sit formål ved afholdelse af aftener med kunstnerisk tolkning af digterens værker, ved afholdelse af foredrag og lejlighedsvis udgivelse af publikationer.

Det var begyndelsen.

1951-1961

I den første 10-års periode var hovedvægten lagt på medlemsaftener med kunstnerisk underholdning. I foråret 52 lagde man ud med en velbesøgt oplæsningsaften og i 53 holdtes en E Bindstouw‑aften. Man trak på de “fine gamle navne” inden for oplæsningskunsten Th.P. Hejle, Th. Roose, Albert Luther, Svend Aakjær, Johs. Nørvig og de yngre Kaj Holm og Ingeborg Brams, alle store kendere af den jyske dialekt, skuespillere der sammen med sangere og musikere skulle være med til lægge farve på selskabets musik- og oplæsningsarrangementer i de kommende år. I 1960 talte Klaus Rifbjerg og Palle Kjærulff‑Schmidt om deres TV‑ tilrettelæggelse af “Præsten i Vejlby”. Ved en jysk aften i Odd Fellow Palæets store sal fejredes Blicher‑Selskabets 10 års fødselsdag med i alt 950 gæster, der fik et fornemt program med tidens førende kunstnere med tekster af Blicher og andre jyske digtere.

Blicherprisen blev en realitet i 1955. Den tildeltes i perioden fem af den ældre årgang:

 • 1955: professor Hans Brix,
 • 1956: museumsforstander H.P. Hansen, Herning,
 • 1957: maleren Johannes Larsen,
 • 1959: J. Finderup Jacobsen, Thorning, og
 • 1961: forfatteren Hans Povlsen.

Publikationer

Blicher-Selskabet udgav eller indkøbte mange bøger som blev foræret medlemmerne. I disse år skabte grafikeren Povl Christensen mange værker i samarbejde med Louis Rasmussen, Ringkøbing

 •  1954 “Marie”, St.St. Blicher, med træsnit af Povl Christensen
 • 1955 “Hosekræmmeren”, St. St. Blicher med forord af Hans Brix ill. af Sikker Hansen Blicher-Selskabet, trykt hos Simon Gullander. 200 eksemplarer som gave til Blicher‑Selskabet
 • 1957 “From the Danish Peninsula” digte af Blicher og “Præsten i Vejlby” på engelsk med træsnit af Erling Juhl
 • 1959 “Blicher i breve”, Johs. Nørvig, Blicher‑Selskabet, trykt hos Louis Rasmussen, Ringkøbing

Herudover fik man stillet til rådighed som gave fra Louis Rasmussen følgende bind:

 • 1962 “Den svundne drøm” ungdomsdigte i udvalg ved Johs. Nørvig, træsnit: Povl Christensen Tilbudt medlemmerne til favørpris: 1952 Hans Povlsen: “St. St. Blicher”, træsnit: Povl Christensen, G.E.C. Gads Forlag
 • 1954 “Trækfuglene” med Johannes Larsens træsnit, Den danske Radeerforening
 • 1954 “E Bindstouw” m. overs. og kommentar v. Peter Skautrup. Universitetsforlaget i Aarhus
 • 1956 “Steen Steensen Blichers tro” H.P. Christensen, G.E.C. Gads Forlag
 • 1960 Erling Kristensen “I ledtog med livet” Gave til medl.

1962-1971

Ved et tilskud fra Tipsmidlerne og Jorcks fond lykkedes det at stifte Blicherfonden af 1962, formue 24.000. Det var Jon Palle Buhl og Felix Nørgaard, der stod i spisen for dette arbejde. Efter oprettelsen af fonden gik det nu lettere med at skaffe midler til Blicherprisen og nye udgivelser. Man arbejdede fortsat på at forhøje fondsbeløbet og det var svært. Fra en af datidens største og rigeste fonde indløb formandens lakoniske svar: “Denne sag har slet ikke min sympati”!

I løbet af årene var der stor diskussion om Blicher-mindestuen i Spentrup præstegård, der var blev nedlagt. Blicherfondens formue voksede til 41.000 kr. i 1971.

Medlemsmøder

Efter Hejles, Brix´ og Rooses død var det svært at fortsætte med den kunstneriske “jyske” underholdning. Nye kunstnere kom dog til, herunder Sam Besekow, Martin Hansen, Kirsten Rolffes, Asta Esper Andersen, Henry Jessen, Elith Pio og Anna Ratleff.

Man havde en vellykket aften i 1962 i Aalborghallen og i 1964 ved en fest i Aarhus Universitets aula (500 tilhørere). Ved et møde i 1968 fortalte Peter Seeberg om sin tilrettelæggelse af “En Landsbydegns Dagbog” for TV. I 1969 i 150 år for Blichers kaldelse til præst for Lysgaard/Thorning menigheder foranstaltedes en mindejagt på Kongenshus med besøg i E Bindstouw i Lysgaard og en højtidelighed i Thorning kirke.

Blicherprisen tildeltes 1963: lektor Johs. Nørvig, 1964: professor Peter Skautrup, 1965: Kai Holm, 1967: skuespiller Ingeborg Brams, 1968: pastor H. P. Christensen, Spentrup og 1969: bogtrykker Louis Rasmussen, Ringkøbing,

Publikationer

 • 1962 “Studier i E Bindstouw”, redigeret af Anders Bjerrum, Gordon Albøge og Christine Heiede. Tilbudt medlemmerne til favørpris
 • 1963 “Povl Christensen og St. St. Blicher”, H.P Rohde, Blicher-Selskabet. Gave til medl.
 • 1965 “Den blicherske novelle”, Søren Baggesen, Blicher-Selskabet, Gyldendal. (Ikke tilsendt medlemmerne)
 • 1965 “Vestlig Profil af den cimbriske Halvøe”, Louis Rasmussen. Gave til medl.
 • 1968 Tilbud til medl. på “Eneste Barn” fra Louis Rasmussen. Indkøbt 100 eks.
 • 1969 “Strejflys over Blichers Liv og Digtning”. Foredrag af Felix Nørgaard. Gave til medl.

1972-1981

I denne periode åbnede to Blichermuseer i Jylland, eller museer med tilknytning til Blicher. Den 25. august 1979 åbnede Blicheregnens Museum i Thorning. Det var en fem år gammel ide, der hermed blev realiseret. Bag ideen stod først og fremmest Aksel Nielsen, der overbeviste Kjellerup kommune med sit smittende engagement. Han blev den første leder indtil sin død i 1986.

Året efter i 1980 åbnede Blichermuseet på Herningsholm under stor festivitas og i overværelse af dronning Ingrid.

En jysk Blicher-kreds søgte at danne et jysk Blicher-Selskab, men det endte med et samarbejde med BS. I anledning af 200-året for Blicher i 1982 nedsattes en komite (Felix Nørgaard, Peter Seeberg, Aksel Nielsen, Ulla Thyrring og Marianne Bro Jørgensen).

Tre af selskabets stiftere døde: Svend Aakjær, Albert Luther og Johs. Nørvig. Udvidelse af Blicher-onden til 118.000.

Medlemsmøder

Man begyndte at afholde årsmøde i Teatermuseet (Hofteateret) og i 1973 kunne medlemmerne opleve uropførelsen af Svend S. Schultz’ opera “Hosekræmmeren” i uddrag med komponisten med klaveret og en række solister fra Radiokoret. Man indledte et samarbejde med Københavns Strygekvartet. I 1975 holdt lektor Viggo Thirup et lysbilledforedrag “I Blichers fodspor” og samme efterår talte Klaus Rifbjerg og Jonas Cornell om deres TV-udgaven af “En Landsbydegns Dagbog”. I 1976 fejrede man Selskabets 25-års jubilæum i Domus Technica med uddrag af “E Bindstouw” og “Trækfuglene”. Ind imellem var der beklagelser over at medlemmerne ikke mødte op.

Blicherprisen tildeltes 1972: forfatteren Erik Aalbæk Jensen, 1974: forfatteren Jacob Paludan, 1976: professor Aksel Steensberg, 1978: antikvarboghandler Poul Skadhauge, 1980: bogtrykker Poul Kristensen*, 1981 Museumsleder Aksel Nielsen*.

*I forbindelse med nogle af prisoverrækkelserne var der også arrangementer i Jylland.

Publikationer

 • 1973 “Viborg Amt” (udgivet af Historisk Samfund, Viborg) Gave til medl.
 • Ny folder (forside med træsnit af Povl Christensen)
 • 1975 “Under Blichers Himmel”, Fortolkere af Blichers digtning, Felix Nørgaard, ill., privattryk hos Poul Kristensen. Gave til medl.
 • “I Blichers fodspor” Viggo Thirup, Poul Kristensen. Tilbud til medl.
 • 1976 “Blicher illustratorer”, H.P. Rohde, Blicher-Selskabet, trykt hos Poul Kristensen. Gave til medl.
 • “En Landsbydegns Dagbog” i engelsk oversættelse, Poul Kristensens forlag. Tilbud til medl.
 • 1977 “Den korte Livets Sommer” (Blichercitater), Felix Nørgaard. Gave til medl.
 • Tre fortællinger i “E Bindstouw” læst af Kai Holm, Herning Museum. Tilbud på kassettebånd
 • 1978 “Topographie over Vium Præstekald”, Niels Blicher, ved Elna Jensen. Gave til medl. 1981 “Digte til Steen Steensen Blicher, samlede på litteraturens mark”, ved Johs. E. Tang Kristensen. Poul Kristensen. Gave til medl.
 • 1981: “Blichers Landsbydegn og TV” foredrag af Borup Jensen. Gave til medl.

1982-1991

Blichers 200 årsdag den 11. okt. 82 var den vigtigste begivenhed i denne periode. En folder på flere sider fortalte om de mange arrangementer.

Ved et arrangement i Spentrup den 11.10 var der indvielse af det nyrestaurerede Malvinas Hus og der blev nedlagt kranse på Blichers grav .

Efter 38 års formandsvirksomhed afgik F. Nørgaard 1989 som formand for selskabet. Han takkede sine bestyrelser og især Jon Palle Buhl, Marie Stoklund, Gordon Albøge og Gabriel Rohde. Han omtalte den støtte han havde haft i bogtrykkerne Louis Rasmussen og Poul Kristensen og de mange kunstnere, der havde medvirket ved arrangementer.

Ny formand blev operasanger Erik Harbo. I 1990 indgik man aftale med Biblioteksskolen om at udgive en Blicher-bibliografi. Aftale om en Blicher-video i samarbejde med Orla Harregaard og Knud Sørensen (75.000 kr. fra Kulturfonden). Drøftelser om at afholde et Blicherseminarer. Selskabets revisor gennem 29 år Carl Dunn afgik ved døden i 1982. I denne periode døde også professor Peter Skautrup 1983, skuespiller Kai Holm 1986 og museumsleder Aksel Nielsen 1986.

Medlemsmøder

Periodens årsmøder fandt næsten alle sted i Teatermuseet ofte med deltagelse af Københavns Strygekvartet, og en række nye kunstnere tog over og læste og sang Blicher: bl.a. Erik Mørk, Paul Hüttel, Pouel Kern, Joen Bille, Lotte Horne, Erik Harbo, Frits Helmuth, Lise Ringheim, Julie Wieth, Sam Besekow, Bodil Gøbel, Elsebeth Lund, Edith Guillaume, Kirsten Olesen og John Hahn Petersen. Den 11. okt. 82 fejredes 200 året for Blicher med deltagelse af forfattere som Hans Hartvig Seedorff, Peter Seeberg og mange kendte kunstnere. I 1990 holdt Niels Birger Wamberg foredrag om Blicher og kritikken. Heiberg Selskabets medlemmer var indbudt.

I 1991 fejrede Blicher-Selskabets 40 års jubilæum. Felix Nørgaard udnævntes til æresmedlem.

Blicherprisen tildeltes 1982: programchef Felix Nørgaard, 1983: Peter Seeberg*, 1984: skuespiller Martin Hansen, 1985: Klaus Rifbjerg, 1986: professor Søren Baggesen, 1988: forfatter Tage Skou Hansen, 1989: museumsdirektør Ulla Thyrring*. 1991: komponist Sv. S. Schultz.

*I forbindelse med nogle af prisoverrækkelserne var der også et arrangement i Jylland.

Preben Juhl Kjær ophørte i 1992 som selskabets statsanerkendte revisor. I stedet valgtes statsautoriseret rev. Jens Jørgensen. Tidligere programchef i Danmarks Radio Felix Nørgaard, Blicher-Selskabets medstifter og formand gennem 38 år døde den 25. maj 1997.

Publikationer

 • 1982 “Udvalgte Værker” i 4 bind, St. St. Blicher, Blicher-Selskabet, Gyldendal, trykt hos Poul Kristensen. Tilbud til medl.
 • “E Bindstouw ” med Folk fra Thorning og LP med Erik Harbo, der synger Blicher-sange. Tilbud til medl.
 • 1984 Kommentarer til Steen Steensen Blichers “E Bindstouw” Jon Høgh, Poul Kristensens Forlag og “Steen Steensen Blicher – en socialdemokrat”, Per Larsen. Tilbud til medl.
 • 1985 “Trækfuglene” ill. Leif Ragn Jensen, Blicheregnens museum. Tilbud til medl.
 • 1987 “St. Blicher og Heden”, Mylius Erichsen, Årsgave til medl.
 • Ny medlemsfolder, red. af Erik Harbo
 • 1988 “De tre Helligaftener” og “Trækfugledigte”, indlæst af Martin Hansen. Årsgave til medl.
 • 1989 “En Blichersangbog”, Kaj Juhl Jørgensen, Viborg Stiftsmuseum. Årsgave til medl.
 • 1990 “Blicher-studier”, Ib Ostenfeld. Poul Kristensens Forlag, Årsgave til medl.
 • 1991 “Blichers Liv og Gerning” E. Tang Kristensen og M.A.S. Lund, Blicher-Selskabet, red. Erik Harbo, forord Knud Sørensen, ill. trykt hos Poul Kristensen. Årsgave til medl.
 • “- et tilbageblik -” Blicher-Selskabet 1951-1991 ved Gordon Albøge, selskabets historie i pjeceform. Årsgave til medl.

1992-2001

I denne periode blev vægten også lagt på en række Blicherseminarer for vore medlemmer. Desuden udkom endelig i 1993 “St.St. Blicher – En bibliografi”, et savnet redskab i forskningen.

Selskabets største projekt til 350.000 kr. “En Blicher video” 1993, blev og er stadig en meget stor succes, vist på DR og foræret og solgt i et stort antal eksemplarer. I 1996-98 foretog man et fremstød i England og USA med en plancheudstilling og en udgivelse af 7 noveller “The Diary of a Parish Clerk” oversat af Paula Hostrup Jessen.

150-året for Blichers død prægede året 1998. 26. marts var der et mindearrangement i Spentrup. Vandreudstillingen Steen Stensen Blicher “Fuglen og Fangen” (to sæt på hver ti plancher) åbnede den 26. marts på Randers Bibliotek og på Blicheregnens Museum. Udstillingen blev produceret af Erik Harbo og James Lerche. Tekster af Knud Sørensen og Erik Harbo. Den er siden vist overalt i landet. Blicher-Selskabet afholdt stilekonkurrence i 1997 “Når Blicher er bedst” i samarbejde med Dansklærerforeningen. Priserne var skænket af Lida og Oskar Nielsens Fond. Priserne overrakt af kulturministerens afløser Henrik Svane. Førsteprisen blev vundet af Ida Harboe Knudsen, Fjerritslev Gymnasium. Jyllandsposten trykte stilen om En Landsbydegns Dagbog som kronik. Samarbejde med Selskabet til fremme af Levende Kultur i Skolen om en række oplæsningsarrangementer bl.a. Blicheraften i Christianskirken på Christianshavn med skuespiller Paul Hüttel. I 1992 vellykket tur til Jylland i samarbejde med Berlingske omegnsblade med besøg på de vigtigste Blichersteder.

Medlemsmøder

Medlemsmøder holdtes i denne periode i Forfatterforeningens hus og i Kompagnisalen. Årsfesterne holdtes i Teatermuseet, når dette ikke var lukket. Samarbejdet med Københavns Strygekvartet var ikke muligt længere, da kvartetten ophørte pga. dødsfald. Andre kunstnere kom til: Puk Schaufuss, Paul Hüttel, Tage Axelson, Kirsten Olesen, Kjeld Nørgaard, Nis Bank-Mikkelsen, Søren Rode, Waage Sandø, Erik Kühnau, Peter Elbæk, Elsabeth Westenholz, Maiken Bjerno, Tobias Durholm m.fl. Blicher-Selskabets årsfest 1999 blev holdt i Teatermuseet. Årsfestens program var udformet som en moderne Himmelbjergfest i 160–året for den første Himmelbjergfest og i 150-året for Grundloven. Der mødte over 200 op i Hofteatret.

Seminarer

Blicher-Seminar afholdt i samarbejde med HOFs Kunst- og Kulturhøjskole i 1992, 1994, 1995, 1996 og Folkeuniversitetscentret Skærum Mølle 1994, 1996, 1997, 1999, 2000 og på Hald Hovedgaard (Viborg) 2000

Foredragsholdere: forfatter Knud Sørensen, lektor Henrik Ljungberg, lektor Gordon Albøge, instruktør Sam Besekow, forfatter Peter Seeberg, seminarielektor Viggo Thirup, skoleleder Bent Alsinger, operasanger Erik Harbo, forfatter Johannes Møllehave, universitetslektor Simon Lægaard, direktør Hans Edvard Nørregård-Nielsen, professor Søren Baggesen, cand. psych. Gudrun Aspel, journalist Henrik Denman, lektor Helle Frisman, forfatter Jon Høgh, forfatter Knud Erik Pedersen, universitetslektor Hans Vammen, arkivar Paul G. Ørberg og professor Torben Brostrøm m.fl.

Blicherprisen tildeltes 1992: Bogudgiver, murermester Oskar Nielsen, Esbjerg, 1993: Forfatterne til udgivelsen “St.St. Blicher – En bibliografi” Annemarie Gjedde Jørgensen, Charlotte Hvid, Anni Johansen, Connie Juul Jeppesen og Mette W. Jønson, 1994: forfatter Knud Sørensen, 1995: sceneinstruktør Sam Besekow, 1996: oversætter Paula Hostrup Jessen, 1997: forfatter Knud Pedersen,1998: forfatter Anne Marie Løn, 2000: forfatter Henning Mortensen

Publikationer

 • 1992 “Steen Steensen Blichers Liv fortalt af ham selv” og “Trækfuglene”, Oskar Nielsen (gave til selskabet) og “Afskedsprædiken i Thorning Kirke”, Blicher-Selskabet, Årsgaver til medl.
 • 1993 “Steen Steensen Blicher – Forfatteren Knud Sørensen fortæller” Video. Årsgave til medl.
 • 1993 “Steen Steensen Blicher – En bibliografi” Blicher Selskabet og Danmarks Biblioteksskole
 • 1994: “Diana” i udvalg, Steen Steensen Blicher Oskar Nielsen, (gave til selskabet) Årsgave til medl.
 • 1995 Søren Baggesen: “Den blicherske novelle”, forord Erik Harbo, Blicher-Selskabet og Odense Universitetsforlag. Årsgave til medl.
 • 1996 “Fire perioder og andre noveller”, Oskar Nielsen. Årsgaver til medl.
 • “A Diary of a Parish Clerk and other Stories”, Overs. Paula Hostrup Jessen. Introduktion Margareth Drabble, forord Erik Harbo, ill. Povl Christensen, BS og Athlone i London, 1996
 • Blicher plancheudstilling på engelsk
 • 1997 “Brudstykker af en Landsbydegns Dagbog” læst af Thorkild Roose, MC, gave til medl.
 • 1998 “Fuglen og Fangen” Blicher planche-udstilling, vist over hele Danmark
 • 1998 “Fjorten Dage i Jylland” med fotos af Kirsten Klein, forord Knud Sørensen, Blicher-Selskabet og Gyldendal. Årsgave til medl.
 • 1999 Erik Harbo: “St. St. Blicher og Himmelbjerget”, Blicher-Selskabet og Fisker & Schou. Ill. Årsgave til medl.
 • 2000 Jesper Langballe: ”Niels Blicher”, Reitzels Forlag. Årsgave til medl.
 • 2001 ”Trækfuglene” med Johs. Larsens træsnit. Poul Kristensens Forlag, Johannes Larsen-museet og Blicher-Selskabet. Årsgave til medl.

2002-2011

Seminarer, årsfester m.m og medlemsmøder
Forårsmøde med generalforsamling
afholdtes nu i Lærerstandens gode lokaler Kompagnisalen. Årsfesterne holdtes forsat i Teatermuseet indtil 2007. I 2008, 2009 og 2010 flyttede man til Frederiksberg Slots nyrestaurerede Ridehus. Her kunne tilbydes moderne tekniske midler i forbindelse med afholdelse af møder. Fra 2011 er vi tilbage i Teatermuseet, Hofteatret i København. Også i denne periode blev vægten lagt på en række Blicherseminarer for vore medlemmer. Desuden udkom en lang række væsentlige bøger.

2002

Blicher-Seminar afholdt i København
Generalforsamling 10.4 i Kompagnisalen. Formanden orienterede om Jubilæumsåret og den gode modtagelse af Trækfuglene.
Foredrag ved Frederik Dessau. Erik Kühnau læste novellen Marie.
Klassikerdagen
den 24. sept. på Københavns Hovedbibliotek. Årets klassikernavn var fru Gyllembourg. Her deltog mellem 100 og 120 i et arrangement, der begyndte sidst på eftermiddagen med et foredrag af Kirsten Dreyer. Derefter var der indlæg fra de fem deltagende litterære selskaber og en kort spørgerunde og diskussion. Efter en pause læste skuespiller Christian Steffensen forskellige tekster af guldalderdigterne udvalgt af selskaberne. Efter afbud fra Studentersangerne sang Erik Harbo til eget guitarakkompagnement sange af de omtalte digtere.
Folkeuniversitetscentret Skærum Mølle 28.9.2002 Blicher forvandlet. Filmseminar Blicher og medierne. Der blev vist sekvenser fra de kendteste Blicherfilm og filmlektor Jens Pedersen gav på fremragende vis sammen med Erik Harbo nøglen til forståelse af, hvad der drev instruktørerne i deres arbejde, når Blicher skulle “forvandles”. Der vistes Præsten i Vejlbye fra 1931. Årsfest: Årsfesten fandt sted i Hofteatret 13. okt. 2002. Ca. 165 medlemmer med gæster. Blicherprisen blev givet til lektor Viggo Thirup, Herning og motiveredes af museumsdirektør Ulla Thyrring, Herning, der især heftede sig ved det store arbejde Thirup havde gjort for Museet på Herningsholm, og af formanden Erik Harbo. Der oplæsning, sang og musik ved Paul Hüttel, Christine Marstrand og Kaja Bundgaard. En fin buffet i Folketingets restaurant.
I forbindelse med Søren Kanne bogen afholdtes et arr. i Grenaa med deltagelse af  borgmester Gert Schou og  Børge Kjær, Lokalarkivet der havde leveret mange oplysninger. Grenaa Museum viste en udstilling med Søren Kanne effekter og Grenaa Bibliotek viste Blicher-Selskabets udstilling Fuglen og Fangen.
Klassikerdagen 24. september på Københavns Hovedbibliotek: Fru Gyllembourg
I løbet af året stor diskussion om den nye salmebog, med indlæg fra Blicher-Selskabet.
Årsgave til medl.Viggo Thirup: ”Søren Kanne, En dansk helt”, ill. Poul Kristensens Forlag og Blicher-Selskabet

2003

Jaruplund Højskole 3.6. april seminar: Blicher i Slesvig Holstein. Det var første gang at selskabet gæstede skolen. Dieter Küsser holdt foredrag den første aften. Erik Harbo talte om Vestlig Profil, og Helle Frisman talte om novellen Telse. Erik Harbo holdt foredrag om Himmelbjergfesterne. Der var udflugt til Slevig Domkirke, udflugt til Noldemuseet, Mikkelsberg, Husum og Ditmarsken.
Generalforsamling 9. april i Kompagnisalen. Rikard Dahl Nielsen trak sig på grund af alder som revisor. Nyvalgt blev Arne Rohmann, Roskilde.
Merete Møller Olsen holdt foredrag om Dansens rytme i Blichers noveller
Jesper Lund Jacobsen og Torben Guldberg underholdt med en afdeling sange fra Trækfuglene.
I august afholdtes der en Bogdag på Hald, Erik Harbo repræsenterede selskabet.
Årsfesten 12. oktober modtog Benny Andersen Blicher-Prisen, motiveret på strålende vis af Johannes Møllehave. Oplæsning ved Paul Hüttel. Elisabeth Westenholtz spillede Carl Nielsen, Schubert og Beethoven. Benny Andersen spillede en lille parafrase over den svenske melodi til ”Den største sorg” fra Hosekræmmeren.
I oktober var der en filmaften i Grenaa omkring den gamle stumfilm Præsten i Vejlby fra 1922, med arkivar Børge Kjær og Erik Harbo.
Filmseminar i november på Filmmuseet i København i samarbejde med Claus P. Hornemann, 2003
Der var Blicherdage på Ry Højskole og på Asmild Kloster Landbrugsskole.
Årsgave til medl.Gordon Albøge: ”Blicher og Samfundet”, Blicher-Selskabet og Syddansk Universitetsforlag.

2004

Generalforsamling 14. april: Albøge trak sig fra bestyrelsen. Nyvalgt Lektor Henrik
Ljungberg.
Samme aften var der indlæg og diskussion om Blicher og Højskolesangbogen i forbindelse med udgivelsen af 18. udgave i 2006. Ved Erik Harbo og organist Bente Harbo. Skuespiller Erik Kühnau læste Hosekræmmeren.
Skærum Mølle 4. til 6. september. Blicherseminar: Foredrag og studiekredse om en række Blicher-emner. Medvirkende: forfatter Knud Sørensen, lektor Henrik Ljungberg, professor Søren Baggesen, navneforsker Gordon Albøge, lektor Helle Frisman og skuespiller Erik Kühnau. Seminaret blev ledet af selskabets formand operasanger Erik Harbo.
14. aug. Bogdagen på Hald Hovedgaard
2004 ”Trækfuglene”, cd med 15 sange komponeret og sunget af Jesper Lund Jakobsen og Torben Guldberg m.fl., Årsgave til medl

2005

Generalforsamling 13. april 2005 i Kompagnisalen
Marie Stoklund og Poul Kristensen trådte ud af bestyrelsen. Nyvalgt lektor Merete Møller Olesen og skuespiller Paul Hüttel.
Lektor Henrik Ljungberg talte om H.C. Andersen og Blicher. Program ”Blicher og Andersen passage” ved skuespiller Paul Hüttel og operasanger Erik Harbo, ved flyglet Bente Harbo.
Den Fynske Opera spillede Svend S. Schultz’s opera Hosekræmmeren i april måned.
Ved et arrangement i Odense 22.6. tildeltes forfatter Vagn Predbjørn Jensen Blicherprisen.
Vi afholdt et tre dages seminar på Folkeuniversitetscentret Skærum Mølle fra 2.- 5 september (referat af dette i BN dec. 04).
Årsfesten fandt først sted den 16. januar pga. ombygning.
Først holdt Asger Schnack (Asger Braun) et godt og engageret foredrag om ”at læse Trækfuglene”. Torben Guldberg læste Blichers novelle Skinsyge. Jesper Lund Jakobsen og Torben Guld­berg sangene fra deres cd.
Blicher-Selskabet deltog i Bogfo­rum, da Modersmålsselskabet gratis (tak for det) havde tilbudt os plads på deres stand.
Der var 25 års jubilæum på Bliche­r-egnens Museum i Thorning. Re­ception og historisk middag.
Purhus Lo­kalarkiv havde også 25-års jubilæum.
Årsgave til medl. Hans Hansen: ”Blichers Barndom og Ungdom” og ”Studier over St. St. Blicher”, genudgivelse. Blicher-Selskabet og Syddansk Universitetsforlag.

2006

Seminar i Sorø på Akademiet. Søndag den 28. maj. Foredragsholdere: Niels Kofoed, Erik Harbo, ,Nina Christensen, koncert med Chr. Christiansen og John Damgaard.
Generalforsamling mandag den 3. april 2006 i Kompagnisalen
Valg af revisor Svend Aage Korning. Marie Stoklund udnævntes til æresmedlem.
Lektor Merete Møller Olesen talte om Blichers kvindeskikkelser i novellerne. Erik Harbo talte om Blicher og Mozart med enkelte musikeksempler. Ved flyglet Bente Harbo.
Seminar: Blicherdage i Sydslevig torsdag den 6. april kl. 17.00 til 9. april kl. 14.00
Foredrag af forstander Dieter Küssner, lektor Karin Johannsen-Bojsen, Knud Sørensen: Om romanerne En tid og En befrielse, Erik Harbo: Blicherforedrag, Ulla Thyrring: Om forfatterinden Henriette Nielsen. Studiekredse ved lektor Helle Frisman, lektor Henrik Ljungberg,
Udflugt til Dannevirke og til Slesvig Domkirke og Gottorp Slot.
Oplæsning (Erik Kühnau). Sangaften: Jeppe Aakjær i 100 året for Rugens sange ved Bente og Erik Harbo.
Blichermuseet på Herningsholm fejrede 25 års jubilæum. Mere end 800 mennesker var mødt op. Byens borgmester, formanden for Blichermuseet på Herningsholm P.F.Tøttrup og tidligere museumsdirektør Ulla Thyrring talte. Hilsen fra Blicher-Selskabet. Underholdningen bl.a. Bnete og Erik Harbo.
Bogdag på Hald 15. august. Aksel Refsgaard og Erik Harbo deltog.
Klassikerdag 27. september: H.C. Andersen. Arrangement bl.a. på Det Kongelige Bibliotek. Her talte formanden for Samrådet for de Litterære Selskaber Søren Sørensen, professor Klaus P. Mortensen. Formanden for H.C. Andersen Samfundet Claus Tilling introducerede samfundets Andersen oplæsningskonkurrence, og vinderen Christian Hjort læste Det er ganske vist. Prins Gustav Ensemblet unerholdt med romancer af H.C. Andersen.
Årsfesten i Teatermuseet den 9. oktober. Blicherprisen gik til Johannes Møllehave. Der var stuvende fuldt i museet. Oplæsning ved Erik Kühnau og Paul Hüttel i et program om Blicher, Andersen og Møllehave tilrettelagt af Erik Harbo.
Filmseminar på Folkeuniversitetscentret Skærum Mølle den 29. oktober 2005. Emne var Blichers novelle Hosekræmmeren på film, tv, teater, radio og som opera. Medvirkende instruktør Solveig Weinkouff, Lektor Jens Pedersen og operasanger Erik Harbo.
Årsgave til medl 2006  Blicher-Blicher. Hele noveller og mange uddrag af Blichernoveller, red. selskabets bestyrelse, ill. Blicher-Selskabet og Gyldendal.

2007

Generalforsamling onsdag den 11. april 2007 i Kompagnisalen
Foredrag ved magister i litteraturvidenskab Poul Holm Bangsgaard: Blichers noveller – fortælleren og syndefaldet. Oplæsning ved skuespiller Paul Hüttel: Uddrag af Blicher-Blicher
Præsentation af Der Himmelberg. Det tyske oversætterpar Universitetsprofessor og leder af Forskningsarkiv ved Universitet Brenner Walter og bibliotekar Inger Methlagel blev præsenteret. De har i mere end 25 år arbejdet med Blicher.
Heinzes Boghandel Roskilde, torsdag 26. april Erik Harbo: Nyt syn på Blicher
Søndag 2. september Københavns Bymuseum kl. 13. -15.30 Københavns Bombardement set gennem digternes briller: St.St. Blicher – B.S. Ingemann – C. Hauch m.fl. Foredrag, oplæsning, musik og sang.
I samarbejde med Ingemann-Selskabet og Københavns Bymuseum.
Årsgave til medl. 2007 ”Min Hjertelskede ven”, Venskabet mellem Ingemann og Blicher. En dialog ved Erik Harbo og Niels Kofoed. samt 23 breve fra Blicher.  Gyldendal
2007 ”Der Himmelberg”, 12 noveller i tysk oversættelse ved Inger og Walter Methlagl ill. Povl Christensen. Blicher-Selskabet i samarbejde med Libelle

2008

Generalforsamling onsdag den 9. april 2008 kl. i Kompagnisalen.
Tak til Aksel Refsgaard der trak sig efter mere end 10 år i bestyrelsen. Valg af Peder Porse. Valg af ny revisor Birgit Bonde, Roskilde.
Afbud fra forfatteren Mette Winge: Hvorfor skal Blicher stå på biblioteket. Remplaceret af Erik Harbo som oplæg til diskussion om ”Skal Blicher stå på biblioteket.”
Blicher-sange i sangens år og oplæsning m.m. ved skuespiller Paul Hüttel, Aksel Refsgaard og Erik Harbo. Ved flyglet: Bente Harbo
Æresmedlem blev Birthe Enevoldsen, daglige leder af Malvinas Hus i Spentrup (25. års jubilæum)
Der blev udgivet to bøger. I februar Der Himmelberg, forlag Libelle.
Omtale hjemmeside til undervisningsbrug i Herning. Et samarbejde og en fællesansøgning fra de to Blichermuseer i Thorning og Herning gav penge til denne sag.
Udflugt til Falster i samarbejde med B.S.Ingemann-Selskabet. Besøg på gården Holgershåb, Gundslev forsamlingshus. Rundvisning i Gundslev kirke. Museet Fuglsang. til Torkildstrup præstegård med kaffe i haven og havekoncert med Drengekoret.
Ved årsfesten på Frederiksberg (Ridehuset) modtog forfatteren Jens Smærup Sørensen Blicherprisen.
Årsgave til medl.2008 Erik Harbo: “Frøkenen fra Hald”, ill. Historien om Charlotte Amalie Schinkel og “Eneste Barn” ill. af Jette Jørgensen, art. af Steen Vedel, Blicher-Selskabet og Gyldendal.
Medudgiver af “Blichernoveller” ill. Mette Dreyer, Gyldendal.

2009

9. februar arrangerede Det litterære Sam­råd et møde i Bakkehuset med ind­læg af Søren Sørensen, Erik Harbo og Stig Holsting om Paludan Müller, der fyldte 100 år.
På van­dring med Blicher, En stor hjemmeside til undervisnings­brug fra Blicheregnens Museum i Thorning (ved Hans Kruse) og Herning Museum (ved designer Finn Nielsen) blev sat i gang i jan. 2009. Med­lemmer af Blicher-Selskabets bestyrelsen har skrevet en række artikler. Paul Hüttel, Erik og Bente Harbo deltog i underholdningen.
Generalforsamling onsdag den 15. april 2009 i Kompagnisalen.
Foredrag ved direktør ved Det danske studenterhus i Paris og oversætter af 19 Blichernoveller til fransk Karl Ejby Poulsen om sit arbejde med at oversætte Blicher.
Forfatter og skuespiller Torben Guldberg fortæller om sin bog Teser om eksistensen af       kærlighed og læser udvalgte steder.
Arrangement med Historisk Samfund for Viborgegnen i anledning af udgivelsen af Frøkenen fra Hald på Niels Bugges kro. Historisk middag efter opskrifter fra Eneste barns mor Edel Helene Margrethe Moldrups kogebog fra 1770-erne holdt Erik Harbo et kort foredrag om bogen og Eneste barns efterkommer Steen Vedel fortalte om slægten Braëm. Dorthe Kaldal, der har udskrevet den gamle kogebog havde givet forslag til de mange retter.
Bogdag på Hald Hovedgaard 8. august. Foredrag om Martin A. Hansen og grafikeren Povl Christensen i forbindelse med lanceringen af årets bog De tre Helligaftener ved Erik Harbo.
Nordisk konference på Biskops Arnö arrangeret af De Litterära Sällskapens Sa­marbetsnämnd i Sverige (DELS) i sam­arbejde med Foreningen Norden Leve de nordiska klassiker­na. 21. – 23. august 2009 Erik Harbo deltog som foredragsholder.
25. august 2009 holdt Blicheregnens Museum i Thorning  30-års jubilæum. Det blev en festlig begivenhed, hvor alle sejl var sat til med deltagelse af Museumsforeningen, museets personale og bestyrelse. Billedhuggeren Jens Erik Kjeldsen ny skulptur ”Jyden” blev afsløret. Middag i forsamlingshuset på Dorthe Kaldal initiativ.
Samme aften åbnede en udstilling af 21 originale træsnit af Povl Christensen. Originalerne til de træsnit der er brugt i bogen De tre Helligaftener. Billederne tilhører Blichersamlingen i Malvinas hus i Spentrup og er oprindelig en foræring fra kunstneren til pastor H. C. Christensen i Spentrup.
Udstillingen kunne 2010 ses i Roskilde Kunstforening.
Klassikerdagen tirsdag 22. september 2009, hvor Martin A. Hansen blev fejret deltog selskabet i et arrangement på Københavns Hovedbibliotek. Digteren fyldte 100 år den 20. august og lektor Henrik Ljungberg deltog som repræsentant for selskabet ved mindefesten i Strøby.
14. november 2009 arrangerede Det litterære Sam­råd en festaften for Oehlenschläger i Møstings Hus med deltagelse af bl.a. formanden for samrådet forfatteren Søren Sørensen, Niels Kofoed og Erik Harbo (sang og guitar)
Årsfesten 11. okt. 2009 kl. 15 fandt også i år sted på Frederiks­berg Slot på Blichers 227. fødsels­dag.  Blicherprisen blev givet til forfatteren Anders Thyrring Andersen for hans store arbejde med at udgive Martin A. Hansens dagbøger til­bage i 1999. Bag motiveringen stod dir. Johs. Riis, Gyldendal, Henrik Ljungberg og Helle Frisman. Paul Hüttel læste fra De tre Helligaftener og Erik Kühnau læste Martin A. Hansens novelle Strudsen.
Årsgave til medl.2009 “De tre Helligaftener”, med træsnit af Povl Christensen, art. af H.P. Rohde og Erik Harbo, forord og dagbogsoptegnelser af Martin A. Hansen, Blicher-Selskabet, Forening for Boghaandværk og Gyldendal.

2010

Generalforsamling onsdag den 14. april i Kompagnisalen
Vedtægtsændringer vedtaget.
Lektor Merete Møller Olesen og museumsdirektør Ulla Thyrring udtrådte af bestyrelsen. Nyvalg af lektor Dorrit Færg og museumsdirektør Bent Bang Larsen, Herning
Kl. 20:00 Museumsleder Hans Kruse fortalte om sine mange år som leder af Blicheregnens Mu­seum. (Hans Kruse gik af 1. marts 2010 efter 23 år som leder).
Derefter spiller professor John Damgaard værker af Robert Schumann i 200-året for komponisten (Kinderscenen m.m).

Årsfesten 10. okt. 2010 kl. 15 fandt sted på Frederiks­berg Slot i den gamle ridehal på Blichers 228. fødsels­dag. Rundvisning på Frederiksberg slot.
Kurser ved lektor Dorrit Færk Møller på Folkeuniversitetet i København og lektor Else Marie Laigård i Ebeltoft.

2011

Indbydelse til Sveriges rejse i Blichers fodspor ved Hans Kruse udsendt november 2010
Generalforsamling Torsdag den 14. april i Kompagnisalen.
Vi sang svenske sange i anledning af selskabets rejse til Sverige. Skuespiller Erik Kühnau læser uddrag af En Sommerreise i Sverige og digte fra Svithiod.
Sommerejsen begyndte den 11. juli og afsluttedes den 21. juli. Læs referat af rejsen her på hjemmesiden.
Der var Bogdag på Hald, hvor selskabets næstformand og bestyrelsesmedlem Peder Porse begge holdt foredrag. Vi fik flere nye medlemmer.
Formanden deltog i det den store nordiske litteraturkonference.
Klassikerdagen hyldede Klaus Rifbjerg der fyldte 80 år.

Ved en Blicheraften på Herningaholm præsenterede Erik Harbo Sommerreise i Sverrig og Svithiod.  Den blev også præsenteret ved et arrangement i Malvinas Hus i Spentrup med 60 deltagere. Her talte museumsleder Hans Kruse, bogen tilrettelægger og idemand, Helle Frisman og Erik Harbo
Seminar på Skærum Mølle i anledning af selskabets 60-årsdag. Her deltog, Helle Frisman, Henril Ljungberg, Erik Kühnau, Erik og Bente Harbo, James Lerche, Thorkild Borup Jensen, samt Johannes Nørregaard. Udflugt til Aunsbjerg og Thorning.
Årsfesten afholdtes 9. oktober i Teatermuseet. Forfatter Knud Sørensen talte i forbindelse med selskabets 60-årsdag. Ida Jessen modtog Blicherprisen motiveret af Johs. Riis, Gyldendal og lektor Helle Frismann. Der blev læst Blicher og Ida Jessen af Paul Hüttel og Erik Kühnau. Der blev spillet Mozart og Horneman af CORNERKVATETTEN. Uffe Henriksen og Erik Harbo sang bl.a. Gluntarne med Bente Harbo ved flyglet.

Foredragsholdere m.m.:
forfatter Knud Sørensen, lektor Henrik Ljungberg, lektor Gordon Albøge, seminarielektor Viggo Thirup, operasanger Erik Harbo, forfatter Johannes Møllehave, direktør Hans Edvard Nørregård-Nielsen, professor Søren Baggesen, cand. psych. Gudrun Aspel, lektor Helle Frisman, forfatter Jon Høgh, lektor Merete Møller Olesen, professor Torben Brostrøm, direktør Johs. Riis, Karl Ejby Poulsen, Torben Guldberg m.fl. lektor Else Marie Laigaard, lektor lic.phil. Jørn Erslev Andersen.
Blicherprisen tildeltes: 2002: lektor Viggo Thirup, 2003: forfatter Benny Andersen, 2005: forfatter Vagn Predbjørn Jensen, 2005: forfatter Johannes Møllehave, 2007: forfatter Jens Smærup Sørensen, 2009: litteraturforsker Anders Thyrring Andersen; 2011: forfatter Ida Jessen.

Blicherprisen tildeltes: 2002: lektor Viggo Thirup, 2003: forfatter Benny Andersen, 2005: forfatter Vagn Predbjørn Jensen, 2005: forfatter Johannes Møllehave, 2007: forfatter Jens Smærup Sørensen, 2009: litteraturforsker Anders Thyrring Andersen 20011: forfatter Ida Jessen

Publikationer

 • 2002 Viggo Thirup: ”Søren Kanne, En dansk helt”, ill, Poul Kristensens Forlag og Blicher-Selskabet Årsgave til medl.
 • 2003 Gordon Albøge: ”Blicher og Samfundet”, Blicher-Selskabet og Syddansk Universitetsforlag. Årsgave til medl.
 • 2004 ”Trækfuglene”, cd med 15 sange komponeret og sunget af Jesper Lund Jakobsen og Torben Guldberg m.fl., Årsgave til medl.
 • 2005 Hans Hansen: ”Blichers Barndom og Ungdom” og ”Studier over St. St. Blicher”, genudgivelse. Blicher-Selskabet og Syddansk Universitetsforlag. Årsgave til medl.
 • 2006 “Blicher-Blicher” Hele noveller og mange uddrag af Blichernoveller, red. selskabets bestyrelse, ill. Blicher-Selskabet og Gyldendal. Årsgave til medl.
 • 2007 Der Himmelberg, 12 noveller i tysk oversættelse ved Inger og Walter Methlagl ill. Povl Christensen. Blicher-Selskabet i samarbejde med Libelle.
 • 2008 Erik Harbo: “Frøkenen fra Hald”, ill. Historien om Charlotte Amalie Schinkel og “Eneste Barn” ill. af Jette Jørgensen, art. af Steen Vedel, Blicher-Selskabet og Gyldendal. Årsgave til medl.
 • Medudgiver af “Blichernoveller” ill. Mette Dreyer, Gyldendal.
 • 2009 “De tre Helligaftener”, med træsnit af Povl Christensen, art. af H.P. Rohde og Erik Harbo, forord og dagbogsoptegnelser af Martin A. Hansen, Blicher-Selskabet, Forening for Boghaandværk og Gyldendal. Årsgave til medl.
 • 2010 “Blicherkalender” (evighedskalender) rigt illustreret, med tekster på dansk, enegelsk, tysk og fransk.
 • Genudgivet “Steen Steensen Blicher Knud Sørensen fortæller” på DVD
 • 2011 Steen Steensen Blicher: “Sommerreise i Sverrig Aar 1836 og Svithiod”. Redaktion Hans Kruse, med indlæg af Erik Harbo, Knud Sørensen og Henrik Ljungberg. Illustrationer af O.J.Rawert.

2012-21

2012

Generalforsamling afholdt den 11. april 2012. På valg var Erik Harbo, James Lerche, Henrik Ljungberg og Peder Porse. Alle genvalgt. Samtidig genvalgtes Thorkild Holm og Anders Gjesing som suppleanter og som ekstern revisor: Birgit Bonde. Selskabet har 380 husstandsmedlemmer.

Efter pausen talte forhenværende embedslæge Jens Steensberg om Steen Steensen Blichers sygdomme og om lægerne i hans liv og noveller. Paul Hüttel læste Blichers novelle Vaagekonen.

Forinden havde lektor Henrik Ljungberg introduceret Blichers novelle.

Vort bestyrelsesmedlem Hans Kruse så vi sidste gang ved generalforsamlingen. Hans sygdom, som blev konstateret i eftersommeren 2011, udviklede sig desværre, og vi måtte sige farvel til Hans i juli måned.

I juni måned gik direktøren for Silkeborg kulturhistoriske Museum Chr. Fischer af. Peder Porse repræsenterede Blicher-Selskabet til afskedreceptionen, han kunne samtidig berette om fundet af Blichers krudthorn.

Bogdagen på Hald lørdag den 14. august 2012 foregik i flot sommervejr. Det var et broget marked, og det er da altid interessant at deltage. Der er et meget stort bogmarked, hvor jyske bogkrejlere udbyder en mængde bøger til meget billige priser, men udover det, og det er det vigtigste for os, er der en lang række litterære indslag, foredrag og musik. Krejleriet går ud over de selskaber, der er med, men man får da talt med mange mennesker og drøftet forholdene med de øvrige deltagere.

Årsfesten 13. okt. 2012 kl. 16.30 på Blichers 230. fødselsdag fandt sted i Teatermuseet i Hofteatret. Desværre var vejret meget dårligt, så selv om der var mange tilmeldte, var der nogle, der udeblev. Henrik Ljungberg indledte programmets første del med et causeri om Blichers poesi.

Paul Hüttel læste indledningsdigtet af Svidthiod. Efter pausen, hvor gæsterne nød et glas vin, var der et sang- og oplæsningsprogram.

Med Bente Harbo ved flyglet sang Erik Harbo Den mørke sky, (Den gamle lærkes efterårssang) mel. Erik Harbo og Yndigt er dit lys, (Ossians Sang til Aftenstjernen) mel. Peter Heise.

I programmet Blicher og musikken blev der læst uddrag af Blichernoveller, hvor musikken var i centrum: 1/ Fjorten Dage i Jylland fra 2. kap. Langebæk præstegård, Paul Hüttel 2/ Himmelbjerget, fra slutningen, Erik Kühnau 3/ Juleferierne: a/ Comtessen, Hvorfor tøver du så længe, Th. Laub, Erik Harbo b/ fra kapitlet Alice, Paul Hüttel 4/ Høstferierne a/ fra kapitlet Pe Sywspring, Erik Harbo, b/ Høstgildet, Erik Kühnau.

Helle Frisman fortalte lidt om Asta Esper Andersen og læste Hosekræmmerkonens fortælling og Erik Harbo sang Faawal Marri fra E Bindstouw, Peter Heise.

27. okt. var det Ordets Dag i Randers.

Blichernoter indeholdt: Dorrit Færk Møller: Læse-anbefaling: Skytten paa Aunsbjerg, 1839 Henrik Ljungberg: Sne og evighed. Peder Porse: Om Blichers første hosekræmmer. Erik Harbo: Om illustrationer til Juleferierne. Arne Katholm: Kirkebogen i Vivild fortæller historie. Helle Frisman: Hvidsten Gruppen

Årets udgivelser: Det lykkedes at få digitaliseret E Bindstouw-optagelsen fra omkring 1980, udgivet første gang i 1982. Den har fået en fin anmeldelse i Nordjyske. Det samme gjaldt cd’en med Blichersange sunget af Erik Harbo

 

2013

Generalforsamling afholdtes den 10. april 2013 i Kompagnisalen.

Beretning: Formanden takkede Bent Bang Larsen for hans arbejde for BS i de forløbne år og omtalte det store arbejde som Hans Kruse havde gjort for selskabet, ikke mindst i forbindelse med Blichers Sverigesrejse. Der har været god kontakt til de øvrige litterære selskabers sammenslutning. Man har nu påbegyndt en fastere struktur for sammenslutningen. Der var genvalg af suppleanterne Thorkild Holm og Anders Gjesing og ekstern revisor Birgit Bonde.

Asta Esper Andersen døde den 24. juni 2012. Hun var et stort aktiv for selskabet.

Valg: Vore nye bestyrelsesmedlemmer. Nyvalgt blev Tinna Møbjerg, direktør, lic.phil, leder af Midtjyllands Museum (Herning) og Line Højgaard, museums­inspektør på Blicheregnen. Line forlod museet i efteråret 2013 og i stedet til­trådte museumsformidler Anja Høegh, ansat ved Museum Silkeborg/Blicher-egnen.

Program: Det efterfølgende program En aften i Søren Kierkegaards, Steen Steensen Bli­chers og Mozarts tegn indledtes med fo­redrag af lektor Anders Holm, Københavns Universitet. Desuden talte lektor Henrik Ljungberg og Erik Harbo om forholdet mellem Blicher og Kierke­gaard og Paul Hüttel læste udvalgte pas­sager af Blicher og Kierkegaard.

Se referat i Blichernoter.

Bogdagen på Hald: Peder Porse holdt foredrag for en fyldt sal og hjalp formanden med at passe standen på pladsen. Der var mange litterære selska­ber og vejret var nogenlunde, men efter 14.30 druknede arrangementet i høj grad i regn, og vi måtte pakke sammen.

Seminaret på Skærum Mølle med em­net: Blichers noveller – Ingemanns eventyr og fortællinger blev rigtig godt. Desværre var det meget småt med deltagelsen fra Ingemann-Selskabet, men de er heller ikke vant til at holde seminarer. Ledere, foredragsholdere og studiekredsledere var Erik Harbo, Niels Kofoed, Bodil Sørensen, Helge Torm, Dorrit Færk Møller, Henrik Ljungberg, Kirsten Jensen Holm, James Lerche, Kristian Nielsen og Gudrun Aspel.  For oplæsning stod skuespiller Paul Hüttel. Man var meget begejstret for besøget på museet i Kaj Munks præstegård.

Klassikerdagen fandt sted 24. septem­ber. Årets klassiker var Søren Kierke­gaard, født for 200 år siden. Åbningsar­rangementet fandt sted på Københavns Hovedbibliotek, Krystalgade 15.

Årsfest i Teatermuseet i Hofteatret søndag den 13. oktober kl. 16:30 forløb udmærket. Blot gjorde det kraftige regn­vejr, at der var nogle af vore ellers trofa­ste medlemmer, der måtte blive hjem­me. Vi var omkring 65 i alt. Aftenen tog udgangspunkt i udgivelsen af Vestlig Pro­fil, der blev præsenteret af formanden. Forfatteren Søren Sørensen causerede om sin hjemegn Thy, en af de egne, som Blicher besøgte.
Ved festen havde vi besøg af Elisabeth Westenholz, der spillede Schubert og Mozart. Paul Hüttel læste novellen Marie fra 1833. Se det fyldige referat i Blichernoter for november 2013.

Blichernoter indeholdt: Johs. Thomsen: Blicher, Linné og fuglene. Magne Juhl: Lidt om Blicher og læger i Viborg og Skive. Jon Høgh: Litteratur på kryds og tværs. Erik Harbo:  Om Præsten i Vejlbye. Blicheregnens Museum: Ny udstilling. Midtjyllands Museum: Ny udstilling Søren Kierkegaard, P.L Møller og St. St. Blicher. Uddrag af Blichers digt til Ingemann 1819. Artikel om Johan Hvidtfeldt, arkivar i Viborg og tegneren Svend Erik Ihle. Den liderlige Italiener” ved Søren Sørensen. Guldalderlæsebog ved Mogens Wenzel Andreasen. Bente Harbo anmelder: Knud Sørensen: Først nu – digte. Erik Harbo: Ingemann efter 1817. Johs. Thomsen: En vellykket Blichervandring, Viborg.

Seminar på Skærum Mølle, referat. Erik Harbo: Seminaret på Skærum Mølle med emnet: Blichers noveller – Ingemanns eventyr og fortællinger blev rigtig godt. Desværre var det meget småt med deltagelsen fra Ingemann-Selskabet, men man er heller ikke vant til at holde seminarer. Ledere, foredragsholdere og studiekredsledere var Erik Harbo, Niels Kofoed, Bodil Sørensen, Helge Torm, Dorrit Færk Møller, Henrik Ljungberg, Kirsten Jensen Holm, James Lerche, Kristian Nielsen og Gudrun Aspel. For oplæsning stod skuespiller Paul Hüttel. Man var meget begejstret for besøget på museet i Kaj Munks præstegård.

Ved årets julemøde i E Bindstouw i Lysgaard talte Peder Porse om Blicher.

Årets udgivelser: Vestlig Profil af den cimbriske Halvøe. Blicher-Selskabet og Gyldendal. Fra den 24. til den 27. oktober blev Vestlig Profil af den Cimbriske Halvøe præsenteret i Ringkøbing, Herning, Thi­sted og Spentrup. De forskellige museer havde støttet bogudgivelsen forinden. Anmeldelser af Vestlig Profil har kun­net læses i Blichernoter (nov.) og i Ord og Sag ved Torben Arboe, Århus Universitet.

2014
Generalforsamling blev afholdt den 10. april i Kompagnisalen.

Beretning:

Valg: Erik Harbo, James Lerche, Peder Porse og Henrik Ljungberg blev genvalgt. Ny­valg af An­ja Høegh, Blicheregnens mu­seum og af lektor Thorkild Holm. Som suppleant valgtes Helle Frisman og An­ders Gjesing. Birgit Bonde blev genvalgt som eks­tern revi­sor.

Program: En kavalka­de af digte i anledning af 200-året for Bli­chers digtdebut med Digte I 1814 blev læst og sun­get bl.a. af Claus Tilling, Kirsten Dreyer, skuespillerne Erik Kühnau og Paul Hüt­tel, Dorrit Færk Møller, Henrik Ljung­berg, Peder Porse, James Lerche, Bente og Erik Harbo (se Blichernoter for sept. 2014).

København læser på Kø­benhavns hovedbibliotek. Her deltog Erik Harbo og Paul Hüttel.

Vort bestyrelsesmedlem lektor Helle Frismans død den 25. april 2014 efter læn­gere tids sygdom berørte Blicher-Selskabets bestyrelse stærkt. Begravel­sen fandt sted i Spentrup kirke 2. maj og en stor skare var mødt op for at sige far­vel til dette sjældne og vidende menne­ske. Helle stod bl.a. i spidsen for arbejdet omkring Blichers mindestue i Malvinas Hus i Spentrup. Hun deltog i selskabets mange semina­rer og bidrog også til Blicherforsknin­gen.

Bogdagen på Hald tog vores næstfor­mand Peder Porse sig af. Desværre druk­nede dagen i regn.

Ved klassikerdagen blev Gustav Wied fejret på Københavns Hovedbibliotek.

Årsfesten fandt sted den 5. oktober. Professor Sven H. Rossel modtog Blicherprisen, der blev motiveret af red. Je­sper Beinov, der betegnede Rossel som dansk litteraturs gesandt i udlandet, hvorefter Rossel talte over te­maet ”Om at undervise i St.St. Blicher i udlandet og andet godt”.

Vor med­lem John Damgaard sammen med sin datter Benedikte spillede aldeles fremragen­de to Mozartssonater for violin og klaver.

Lektor Henrik Ljungberg talte om Bli­chers digte, Dorrit Færk Møller om Trækfuglene, Paul Hüttel læste af Jyl­landsreise i sex Døgn og Erik og Bente Harbo fortalte om den nye udgivelse De danske Træer og læste udvalgte digte.

I Blichernoter blev der bl.a. skrevet Om Blicher-noveller der har tilknytning til Vestlig Profil. Henrik Ljungberg: Eneboeren på Bolbjerg. Dorrit Færk Møller: Kniplerinden. Erik Harbo: Marie 1836. Lars Bardram: Vandstøvler og Andesteg til Frokost Museumsformidler Anja Høegh: Hvad skal vi med ham Blicher? Erik Harbo: En rytterskole i Spentrup på Blichers tid. Torben Arboe: Anmeldelse af Vestlig Profil i Ord & Sag nr. 33 Preben Strange/Erik Harbo: Chresten Sørensen Thomaskjær. Paul Hüttel skrev om Blicher og de unge. Kjeld B. Jensen refererede en radioudsendelse H.P.Christensen ”HAN VAR IKKE NOGEN RINGE MAND”. Lektor Else Marie Laigaard skrev om Hans Gustav Blicher (en af Blichers sønner). Kultursociolog Jean Arnold Fischer, fortalte om sin slægt der er beskrevet i novellen Fruentimmerhaderen. Jesper Beinov: “Dansk litteraturs sande gesandt i udlandet. Trækfuglene (nye digte) udkom på Asger Schnacks forlag. Hedelærkens Velkommenhjem til Nattergalen. Jon Høgh skrev om Muntre historier om St. St. Blicher. Erik Harbo fortalte om den franske forfatter Eugene Sue, som Blicher ikke brød sig om. Bente Harbo om det med småt i den nye udgivelse De danske Træer. Erik Harbo skrev om Skamlingsbanken og en ide om at mindes Blicher her, da det var ham, der fandt på ideen med at holde møder på banken.
Udgivelser: I november udkom Blichers sidste digtsam­ling De danske Træer i samarbej­de med Gyl­dendal. For det redaktionelle stod Bente og Erik Harbo.

2015
Generalforsamling
afholdtes onsdag 15. april i Kompagnisalen. Et medlemstal på 325 husstande.

Valg: Her følger en oversigt over bestyrelsen: Formand: operasanger Erik Harbo, næstformand: fuldmægtig Peder Porse, sekretær og kasserer: James Lerche, mu­seumsdi­rektør Tinna Møbjerg, museumsinspektør Karen M. Boe, skuespiller Paul Hüttel, lektor Henrik Ljungberg, lektor Dorrit Færk Møller, lektor Thorkild Holm, suppleant: pastor Per Vibholm og adjunkt Anders Gjesing.

Beretning: Man mindedes afdøde forfatter Klaus Rifbjerg, der gennem næ­sten 20 år var medlem af selskabets be­styrelse og sluttede med at modtage Bli­cherprisen i 1985. Man mindedes også afdøde næstformand Helle Frisman, for hendes store arbejde for selskabet.

Bagefter præsenterede Erik Harbo den nye video Vestlig Profil af den Cimbriske Halvøe, og Paul Hüttel læste af novellen Marie.

I februar døde navneforsker Gordon Albøge i en alder af 90 år. Albøge var ansat på Københavns Universitet som navneforsker og underviser. Han var medlem af bestyrelsen fra 1963-2004 i 2 perioder. Han bidrog med foredrag og udgivelser, og han skrev bogen Blicher og Samfundet i 2003. I bogen påpegede han Blichers store betydning som samfundsreformator og nytænker, en side af Blicher, der ofte glemmes i dag. Albøge var et stort naturmenneske. Han blev begravet i Søllerød kirke den 11. februar.

På Herningsholm afholdt man 1. april et arrangement i forbindelse med åbningen af Herningsholm. Museum Midtjylland tilbyder et væld af arrangementer i løbet af sommeren. Man genoptog, at Herningsholm skulle holde åbent enkelte dage, så de store samlinger kunne ses af interesserede. Samtidig præsenterede man årets boggave fra Blicher-Selskabet Trækfuglene i nytryk. I marts/april var der en fugleudstilling på Johannes Larsen museet i Kerteminde i forbindelse med nyudgivelsen af Trækfuglene.

Store bogdag på Hald Hovedgård foregik den 30. maj. Blicher-Selskabet var til stede også med foredrag.

Klassikerdag på Københavns Hovedbibliotek 22. 9. Her fejredes Sophus Claussen m. foredrag m.m.

Blicher-Selskabets årsfest i Teatermuseet i Hofteatret afholdtes søndag 11. oktober på Blichers 233 års fødselsdag. Det blev en god fest med mange deltagere. Programmet omfattede en indledning ved professor Johs. Nørregaard Frandsen. Derefter talte de fire foreningsformænd om ’deres’ digter: Niels Kofoed (Ingemann), Kirsten Dreyer (Heiberg), Erik Harbo (Blicher-Selskabet) og Claus Tilling (H.C. Andersensamfundet). Operasangerne Trine Vestergaard, Uffe Henriksen og Erik Harbo sang tekster af de fire digtere akkompagneret af pianisterne Henrik Metz og Bente Harbo. Næstformand i Blicherselskabet Peder Porse, skuespiller Paul Hüttel og Erik Harbo læste udvalgte passager af bl.a. Heiberg og Blicher.

I Blichernoter var der bl.a. nyt om et Blicherbrev og Jon Høgh skrev om Kaj Munk og Hans Brix’ drama Præsten i Vejlby. Omtale af Lone Hørslevs roman Dyrets år. Nekrolog over vort mangeårige bestyrelsesmedlem Gordon Albøge og tv-produceren Orla Harregaard.

Tårnbiblioteket blev åbnet på Hald Hovedgård. Trykt mindeord om Rifbjerg ved Henrik Ljungberg. Omtale af Diana med oprindelsen til Jægersangen Løft højt dit bæger, ved Erik Harbo (Tekst og melodi). Anmeldelse af Diana udgivet af Gyldendal (forord Uffe Ellemann Jensen). Marianne Engberg skrev om en Blicherslægt og nogle billeder (fotograf Ussing, Randers). Erik Harbo: Artikel om Jonas Almquist. Peter Rannes: Om de fem Halder. Magne Juhl: Præste-, degne- og jordemoderost. Env. på opfordring af Paul Hüttel uddrag af JOURNAL holden i Grønland i Aarene 1830 – 1840, af Kolonibestyrer Wilhelm Christian Han­sen. Reenskreven af min Søn Christian, til dels af mig selv.  Kjøbenhavn den 8. Juni  –  Hansen.

Kulturarven 1/ Johs. Nørregaard Frandsen 2/ Blicherselskabet Erik Harbo 3/ B.S. Ingemann-Selskabet Kofoed, 4/ Heiberg-Selskabet ved Kirsten Dreyer, 5/ H.C. Andersen Samfundet ved Claus Tilling.

Udgivelser: Trækfuglene i samarbejde med Johs. Larsens Museum

2016

Tirsdag 12. april 2016. Forårsmøde med generalforsamling afholdtes i Kompagnisalen.

Bestyrelsen: Anders Gjesing og Per Vibskov Nielsen nyvalgt. Som ny suppleant valgtes cand.mag. Else Marie Laigaard, Ebeltoft. Regnskabet blev forelagt af vores nye revisor Benny Pilgaard, Roskilde. Birgit Bonde ønskede at fratræde som ekstern revisor. Som ny revisor valgtes tidligere VUC-lærer Tove Kristiansen.

Under eventuelt udnævntes skuespiller Erik Kühnau som æresmedlem. Han læste Søren Kanne digtet ”Der blæste en storm”.

Museumsdirektør Tinna Møbjerg talte om Midtjyllands Museum og Herningsholm. Dernæst præsenterede Poul og Ida Bangsgaard Blichers Jylland – En guide.

Aftenen sluttede med oplæsning af bogens Blichercitater ved Paul Hüttel og Erik Harbo. Ved flyglet Bente Harbo.

 1. marts kl. 19. Blicheregnens Museum: Præsentation af Blichers Jylland ved Poul Bangsgaard og Erik Harbo.
 2. april kl. 14 Herningsholm: samme arrangement. Der var pænt besøg. I Thorning sagde man, at så mange biler havde der ikke været på parkeringspladsen siden juleaften!

Udflugt i Blichers Jylland 24.-27. maj 2016: Overnatning i Viborg på Danhostel. Der var 49 deltagere. Kørte med bus de næste tre dage efter bogens opskrift.

Klassikerdag: Tirsdag 20. september. Forfatterne Johannes Jørgensen og Jeppe Aakjær var årets klassikere i anledning af deres 150-års fødselsdag. Vi deltog ved arrangement på Københavns Hovedbibliotek kl. 17.00. Formand for Klassikerkomitéen Søren Sørensen bød velkommen. Johan Rosdahl var konferencier. Erik Harbo ledede to fællessange af Jeppe Aakjær og Johannes Jørgensen. Ved klaveret Bente Harbo. Professor Johannes Nørregaard Frandsen holdt under titlen Hjemme og ude en engageret tale om de to meget forskellige forfattere. Tre danske forfattere Signe Gjessing, Thomas Boberg og Pia Juul læste op. Formanden for Aakjær-Selskabet Henning Linderoth bidrog med en udstilling af Aakjærbøger. Formand for Danmarks Biblioteksforening Michel Steen-Hansen afsluttede aftenen.

Årsfest i Teatermuseet i Hofteatret søndag 9. oktober 2016: Vi havde i år valgt at fokusere på 150-året for Jeppe Aakjærs fødsel. I 1901, hvor han stod som en talentfuld forfatter med tre udgivelser bag sig, foruden med en interessant journalisttilværelse i sigte ved landets radikale avis Politiken, kastede han sig efter en indskydelse over emnet St. St. Blicher for at give en retfærdig beskrivelse af denne digters liv som poet, novelleforfatter og samfundsopdrager, og han udgav St.St. Blichers Livs-Tragedie 1904. Erik Harbo talte om Jeppe Aakjær ud fra sin nye bog Sådan var Aakjær – også. Professor John Damgaard og hans datter Benedikte Damgaard medvirkede med musik af Strawinsky og Fini Henriques. Oplæsning af Aakjærværker ved Paul Hüttel, Jens Kristian Lings, Peder Porse, og sang og musik ved Erik Harbo og Bente Harbo. Der var mødt knap 100 medlemmer.

I Blichernoter: H. Ljungberg: Hvordan og hvorfor en litterær kanon. Blichers lærkedigte og H.H. Seedorff: Opklaring af en gåde: Georg Brandes og hans omtale af Blicher i Danske Digtere 1877, Omtale af ny bog: Præsten i Vejlbye. Jon Høgh: At undervise i Blicher. Erik Harbo: Om Jeppe Aakjær (150-året) Bente Harbo: Referat af rejse 2016. Henrik Hagemann skrev om Dansk, nordisk eller… Anders Straarup om Blicher, der hjalp to unge til at blive gift. Et indlæg i samfundsdebatten – Stakkels Louis, Erik Harbo. James Lerche fortalte om Blichersamleren Holger Hjersing.

Udgivelser: Blichers Jylland udkom i april.

2017

Året 2017 begyndte med succes med et Blicher-arrangementet i Randers den 17. februar arr. af Randers Amts Historiske Samfund og Blicher-Selskabet. Vi skylder samfundet en stor tak. De havde netop fejret deres 100-års jubilæum i 2016.

Generalforsamling afholdtes i Kompagnisalen, København den 5. april 2017 kl. 19:00.

Beretning: Om årets arbejde.

Bestyrelsen: Genvalg af Paul Hüttel, Dorrit Færk Møller, Tinna Møbjerg og Karen Margrethe Boe.

Ved mødet talte provst Per Vibskov om Luther og Blicher. Vi havde besøg af musik-entusiasten og forfatteren Mogens Wenzel Andreasen, der fortalte om den 200 år gamle Niels W. Gade. Denne blev oprindelig inspireret af Ossians Digte til sin berømte Ossianouverture, måske en ide fra Blichers berømte udgave. Gades senere korværk Comala blev skrevet i Leipzig i 1846, men med en tysk tekst af Julius Klengel. Altså skrevet efter den tyske oversættelse af Ossian. I 2017 var det 200 år siden at Jyllandsrejse i sex Døgn udkom.

Klassikerdagen på Københavns Hovedbibliotek: Tirsdag 20. september kl. 17:00: Tove Ditlevsen.

Årsfesten 8. okt. i Teatermuseet, Tema 175 år for Jyllandsrejse i sex Døgn. Her medvirkede: operasanger Uffe Henriksen, bratschist Per Nørby Hansen, Pianist Elisabeth Kragh, skuespiller Paul Hüttel, operasanger Erik Harbo, pianist Bente Harbo.

Program: Benedetto Marcello (1686 –1739): Sonate for bratsch og klaver. St. St. Blicher: Om Jyllandsrejse i sex Døgn. Fra 1. Døgn: Ensom jeg laae, A. Krygell, Fra 5. Døgn: Bombebøssen, Fra 6. Døgn: Nu stille her! Lad ikke mig ile forbi dig. N.W. Gade: Fantasistykker op. 43. Andantino con moto, Per Nørby Hansen og Elisabeth Kragh, Peter Heise: Gold er den jord som lyngen bær, Jens Chr. Hostrup, Peter Heise: Ossians Sang til Aftenstjernen. Uddrag af Høstferierne: 2. kap. Nye Ansigter 3. kap Pe Sywspring, N. W. Gade: Fantasistykker op. 43. Ballade moderato, N.W. Gade: På Sjølunds fagre sletter, B.S. Ingemann/C.E.F. Weyse: Den mørke nat, Borgvægterens sang af Macbeth, Fr. Schiller, Carl Nielsen: Jeronimus sang af Maskarade, St.St. Blicher: En Aften-Underholdning paa Dagbjerg Dos.

 1. 10. Fest på Himmelbjerget. Henrik Bredmose Simonsen holdt foredrag. Peder Porse læste med stor succes Blicher fra E Bindstouw.

Blichernoter indeholdt bl.a. Forelsket i Aaret 1962 H.H. Seedorff. Anmeldelse af Modermordet i Fjaltring – Roman af Jens Kr. Lings, Vinhandleren og Herremanden – en Blichernovelle ved Tove Kristiansen. Erik Harbo: Randers Teater og et kunstnerbesøg af fru Heiberg. Nekrolog over Povl Riis, Erik Harbo: Grundtvigs skolegang i Jylland, Blicher-seminar i Randers – referat, Da Blicher var i vælten, (Samlede noveller 1833). Frede Tramm: Luther og Blicher, Henrik Ljungberg: UDKANTER om Heinesen, Magne Juhl: Blicher og jordemødre samt fødekvinder, Peter Appelros: Kullabygden i de första besökarnas ögon, Asger Berg: Gottfried August Bürger: Lenore. Svar fra en forfatter Mogens Møller: Mere om præsten i Vejlbye, Kunstnere og Dansk Vestindien juni 2017 af Michael Kjeldsen. Kjeltringeballet på Ørre hede beskrevet af Poul Holm Bangsgaard.

Årets udgivelse Erik Harbo: Rejselyst og St. St. Blicher: Min Ørejse, Blicher-Selskabet og Olufsen Bøger

2018 

Blicher som årets klassiker

Forårsmøde i Kompagnisalen med generalforsamling: Tirsdag d. 10. april 2018 kl. 19:00.

Bestyrelsen: Tinna Møbjerg blev afløst af Jesper Meyer Christensen og Karen Margrethe Boe af Marianne Gjørtz Hougaard, Blicheregnens Museum. Suppleant Else Marie Laigaard afløstes af stud.theol. Mads Jacob Iversen. Jesper Meyer Christensen og Marianne Gjørtz Hougaard præsenterede sig selv.

Program: Dorrit Færk Møller fortalte om et nyt Blicher-undervisningsprojekt til gymnasiet, og teaterleder og skuespiller Christian Steffensen fortalte om sit Marie Grubbe projekt og læste om Marie Grubbe (I.P. Jacobsen m.m.).

Seminar: Blicherdage på Jaruplund: Torsdag den 6. 9. – søndag 9. 9. Emner: Dels det litterære om Blicher og andre forfattere. Dels det aktuelle om landsdelen med grænselandsaspekter og kulturel identitet. Udflugter til Slesvig domkirke m.m. og til marsken og Nolde­museum. Foredrag ved lektor Henrik Ljungberg, Dor­rit Færk Møller, Paul Hüttel, James Ler­che, Erik og Bente Harbo.

Tirsdag den 18. 9. kl. 17 – 19 Københavns Hovedbibliotek. Medvirkende: lektor Johan Rosdahl, Hen­rik Ljungberg. Oplæsning af to danske forfattere Mette Moestrup og Simon Frue­lund. St. St. Blichers univers: En præsen­tation af Blicher-Selskabets formand Erik Harbo. Afslutning ved Michel Steen-Hansen, Dan­marks Biblioteksforening.
Klassikerdagen 2018 på Her­ningsholm: En fortælling om St. St. Blichers liv og levned ved Finn Nielsen. 

Klassikerdagen på Roskilde Bib­liotek: Torsdag den 20. 9. 2018 kl. 19:30 Lektor Henrik Ljungberg, Erik Harbo, skuespiller Paul Hüttel, pianist Bente Harbo.

Klassikercafé – Blicher og Blixen ved lektor Ivan Z. Sørensen, Tårnby Hovedbibliotek 19. 9. 16:00-18:00

Blicherdag på Hald Hovedgård: 2. oktober kl. 10 til 11: Velkomst Peter Rannes, universitetslek­tor Torben Arboe, overlæge Magne Juhl, Erik Harbo. E Bindstouw ved Ruth Dein, Johannes Thomsen, Peder Porse og Erik Harbo.

Blichers fødselsdag: Torsdag den 11. oktober 19-21.  Blichereg­nens Museum og Museumsforeningen: Universitetslektor Torben Arboe.

Årsfest i Teatermuseet i Hofteatret: Søndag d. 14. oktober kl. 16:30 Medvirkende: Studentersangerne dirigeret af Jørgen Fuglebæk, lektor Johan Rosdahl, skuespiller Paul Hüttel, operasanger Erik Harbo og pianist Bente Harbo. Paul Hüttel læste sit mindeord om afdøde forfatter og Blicherprismodtager Benny Andersen og udvalgte stykker. Formand for de Litterære Selskaber Johan Rosdahl talte om Blicher i Klassikeråret. Studentersangerne sang ”Vort modersmål er dejligt, Sig nærmer tiden, da jeg må væk, Hulde engel, Som en rejselysten flåde”. Erik Harbo talte om den nye bogudgave ”Ak! hvor forandret! og 17 andre noveller” og præsenterede tegneren Henrik Monved. Paul Hüttel læste af ”Skytten paa Aunsbjerg – Ak! Hvor forandret! – Eneste barn og Baglænds”. Studentersangerne sang ”Moders navn, Ramund, Mads Doss, Hurra kammerater” (Peter Heise).
Bogpræsentation: Fredag den 26. 10.  kl. 16-18 Blicheregnens Museum og Museums­foreningen, Thorning: Ak! hvor forandret! og 17 andre noveller. Bente og Erik Harbo. Vært: Marianne Hougaard og Bente Sø­rensen

Bogpræsentation: Lørdag den 27. 10 kl. 14-16 Blicherarrangement på Her­ningsholm. Bl.a ved Erik og Bente Harbo og deltagelse af forfatter og oversætter Karin Bang og Karsten Sand Iversen. Vært Jesper Meyer Christensen.

Bli­cherdag på Skærum Mølle Søndag den 4. nov. kl. 10-16.  Medvirkende: Professor Søren Bagge­sen, Finn Nielsen, Herning, lektor Torkil Funder, Erik  Harbo, vært: Gudrun Aspel

Blichernoter indeholdt: De tre store i Randers, referat af møde. Klassikeren Blicher: Johan Rosdahl, Anmeldelse af Rejselyst ved Knud Mogensen, 300-året for Marie Grubbes død, København Læser 2018 referat, Nordlyset – Foredrag ved Erik Harbo, Der Pfarrer von Vejlby af Paul Gerhard Schoenborn.

Årets udgivelse: Ak! hvor forandret! og 17 andre noveller, Blicher-Selskabet og Olufsen Bøger

2019
Forårsmøde i Kompagnisalen med generalforsamling 11. 4.

Beretning: Omtale af Klassikeråret for Blicher, PostNord besværligheder og priser.

Bestyrelsen: Genvalg af Erik Harbo, James Lerche, Peder Porse og Per Vibskov Nielsen. Nyvalg af lektor Ivan Z. Sørense., Kontingentforhøjelse til 200 kr.

Program: Det var ikke muligt at se filmen Hosekræmmeren, da Kompagnisalens anlæg ikke længere kan tage så store filer. Flere tog ordet for at takke, bl.a. Peder Porse, James Lerche, Mads Jacob Iversen og Kirsten Dreyer (Heibergselskabet). Erik Harbo causerede i stedet, og vi sang et par Blichersange.

Seminar Blicher 200 år i Thorning: Lørdag den 9. marts 2019 kl. 9.00-16.00: I anledning af 200-året for Blichers tiltrædelse i sit nye embede i Thorning i 1819. Blandt foredragsholderne er tidl. udenrigsminister Per Stig Møller, litteraturprofessor Henrik Skov Nielsen, pastor Jørgen Løvstad. Erik Harbo: Blicher og Musikken m.fl. 88 deltagere

Søndag den 13. oktober 2019: Årsfest i Hofteatret i Teatermuseet: Medvirkende var Studentersangerne dirigeret af Jørgen Fuglebæk, lektor Johan Rosdahl, skuespiller Paul Hüttel, operasanger Erik Harbo og pianist Bente Harbo. Kær est du Fødeland. Paul Hüttel fortalte et mindeord om afdøde forfatter og Blicherprismodtager Benny Andersen og læste udvalgte stykker. Formand for de Litterære Selskaber Johan Rosdahl talte om Blicher i Klassikeråret. Studentersangerne sang Vort modersmål er dejligt, Sig nærmer tiden, da jeg må væk, Hulde engel og Som en rejselysten flåde dirigeret af Jørgen Fuglebæk. Erik Harbo: Om den nye bogudgave Ak! hvor forandret! og 17 andre noveller og præsenterede tegneren Henrik Monved. Paul Hüttel læste af Skytten paa Aunsbjerg – Ak! Hvor forandret! – Eneste barn og Baglænds. Studentersangerne sang Moders navn, Ramund, Mads Doss og Hurra kammerater til Peter Heises melodi.

Blichernoter: Blicher som årets klassiker. Lektørudtalelse: Om novelleudgivelsen. Samling som fint afspejler Blichers mangfoldige forfatterskab. Oplysende kommentarer og indledninger til alle bo­gens historier ved Erik Harbo. Hen­rik Monveds humoristiske stregtegninger står sig godt.
Claus Grymer, KD: Den fortrolighed, som formanden for Blicher-Selskabet, Erik Harbo, har med Steen Steensen Blichers forfatterskab, sætter ham i stand til på en måde, der både virker overraskende og meningsfuld at trække uventede noveller frem af de cirka 94, som han skrev. Det er der kommet et nyt udvalg ud af – ”Ak! Hvor forandret! og 17 andre noveller”, redigeret af Harbo og med hans kommentarer.
Knud Mogensen Randers Amtsavis: Den er illu­streret af tegneren Henrik Monved, der leverer det lille kunststykke at tegne Bli­cher i en langt yngre udgaver end dem, man vanligt ser. Bogens forside er et ek­sempel. Kurt H. Jørgensen: Erik Harbo er meget vidende om Bli­chers liv og forfatterskab. Han for­står at læse teksterne og aflure forfatte­rens forskellige kommentarer til dette og hint. Man bliver med andre ord klogere på både Blichers liv og novellerne ved at læse Harbos kommentarer sammen med novellerne. Korrespondancen mellem Grundtvig og Blicher Mads Jacob Iversen. Fraseologi – en uddybende kommentar ved Aage Jørgensen. Erik Harbo: Knud Hjortø og Hans Kirk, Julius Bomholt om Richardt Gandrup. Erik Harbo: St. St. Blichers univers.  Ny opera: Kærlighed Unlimited eller Hosekræmmeren, musik: Sv.S. Schultz. Erik Harbo: Blicher og Skandinavien apropos Foreningen Nordens 100-årsjubilæum., 200-året for Meïr Aron Goldschmidt 1819­-1887. Erik Harbo: anm. af Kirsten Dreyer: Kamma Rahbek og livet på Bakkehuset – Et kulturelt miljø i Guldalderen. Referat af seminar i Thorning, referat af Blicher-Selskabets forårs-møde, generalforsamling og årsfest. Årets boggave: Blichers Selvbiografi, Ivan Z. Sørensen: At rejse er at skrive, H.C Andersens Sveriges rejse, Blicher i begivenhedernes centrum, Peder Porse: Tale ved indvielsen af Blichers Mindelund i Lysgård 20.10.2019. Erik Harbo: Art. om den danske maler Johannes Wilhjelm, Den danske højskole fylder 175 år.

Årets udgivelse: Blichers Selvbiografi, red. Erik Harbo, Blicher-Selskabet og Olufsen Bøger

2020

Generalforsamlingen blev aflyst pga. covid.

Arrangementer: Fredag den 23. oktober kl. 16:00: Herningsholm. Præsentation af den nye udgave af E Bindstouw. Musik, oplæsning m.m. Jesper Meyer Christensen, Torben Arboe, Erik og Bente Harbo.

Søndag den 25. okt.: Blicheregnens Museum Thorning. Præsentation af den nye udgave af E Bindstouw. Musik, oplæsning m.m. Jens Mortensen, Erik Harbo, Bente Sørensen og Marianne G. Hougaard.

Blichernoter indeholder: Erik Harbo: Biblioteksloven 100 år. Sognepræst Jørgen Løvstad: En præst og jæger har ordet. Sognepræst Peter Ulvsgaard: Her på træk… i Blichers stuer. Jesper Meyer Christensen/ Marianne Gjørtz Hougaard: Vore Blichermuseer: Herningsholm Museum og Blicheregnen. Provst Per Vibskov: Provstemagt. Erik Harbo: Den gule ørken er et paradis. Bente Harbo: Kviksand. Mere om den 200-årige Goldschmidt. Mads J. Iversen: Et Fluedigt inspireret af Blicher. Erik Harbo: Danmark lammet af sygdom: Coronaen er over os! Om Blichers novelle Tvillingerne. Knud Sørensen: Horisonter. Aage Jørgensen: Mesternoveller. Erik Harbo: om Karin Bangs bog om Erling Kristensen. Bente Harbo: Knud Sørensen: Digte. Erik Harbo: Jens Kristian Lings: Himmel og Hav og Harboør. Erik Harbo: Roger Pihl: Kunsten at bestige Himmelbjerget. Hans Brix om E Bindstouw 1944. Hvad skrev aviserne om E Bindstouw. Erik Harbo: Blicher og Aleksandr Sergejevitj Pusjkin. Erik Harbo: Blicher og Blodbadet i Stockholm for 500 år siden. Peder Porse: Anm. af Da Guldalderen kom til Søhøjlandet. Henrik Monved: Den enarmede soldat. Erik Harbo: omtale af Ida Jessen: Kaptajnen og Ann Barbara.

Årets udgivelse Blicher: E Bindstouw, Blicher-Selskabet og Olufsen Bøger

 

2021   Blicher-Selskabet fylder 70 år

Generalforsamling og forårsmøde aflyst pga. Corona epidemi.

Digterruten indviet den 19. juni 2021. Det var meget festligt på Thorning Museum.

Seminar på Skærum Mølle 18.-19. sept. med fremragende foredragsholdere, alle medlemmer af Blicher-Selskabet: Forlagsdir. Johannes Riis, pastor og litteraturforsker Anders Thyrring Andersen og museumsdir. Jytte Nielsen, Thisted. Tak til Gudrun Aspel, der fik alt til at gå fremragende sammen med sine hjælpere.

Årsfest og forsinket generalforsamling 16.10. 2021: Årets generalforsamling skulle have været afholdt i april 2021, men blev udsat pga. corona-epidemien til den 16. oktober på Johannesgården, Blegdamsvej.

Efter formandens velkomst valgtes Per Vibskov til dirigent.

Beretning: Formanden aflagde beretning. Den stod trykt i Blichernoter for august 2021. Der var ikke meget ekstra at sige. Formanden omtalte sangheftet, der blev uddelt sammen med Blichernoter august. For årets boggave E Bindstouw modtog vi en smuk lektørudtalelse samt anmeldelse i Kristeligt Dagblad ved Claus Grymer (trykt i Blichernoter nov.2020) og en anmeldelse i Randers Amtsavis ved Knud Mogensen. 2021s boggave Søren Kanne omtaltes kort samt det store besvær med banken pga. persondataloven. Med hensyn til udbytte for vore medlemmer blev det ud over de meget fyldige Blichernoter til to arrangementer i november, på Herningsholm og på Blicher-egnens Museum. Referat af disse møder kan læses i Noter for november 2020. Regnskabet for året blev trykt i samme nr. Vi støttede Dansklærerforeningen med 30.000 kr. til udgivelsen af Mesternoveller.  Som formand takker jeg for den tålmodighed alle har udvist under coronaen samt tak for mange gaver.

Det reviderede regnskab blev fremlagt ved vores revisor Benny Pilgaard.

Genvalgt til bestyrelsen blev Dorrit Færk Møller, Paul Hüttel, Jesper Meyer Christensen, Marianne Gjørtz Hougaard. Siddende er Erik Harbo, James Lerche, Peder Porse, Per Vibskov og Ivan Z. Sørensen.

Valg af suppleanter: museumsinspektør Dorthe Kaldal, pastor Mads Jacob Iversen samt valg af ekstern revisor: Tove Kristiansen.

Blicher-Selskabets årsfest Kl. 16:30 Medvirkende var forhenværende minister og nuv. folketingsmedlem Bertel Haarder, skuespiller Paul Hüttel, operasanger Thomas Kragh, pianist Elisabeth Kragh, Erik Harbo og Bente Harbo.

Erik Harbo omtalte kort Blicher-Selskabets 70-års fødselsdag. En sangafdeling fra Helge Rodes skuespil Moderen, som blev opført på Det kongelige Teater i 1920 med musik af Carl Nielsen. Operasanger Thomas Kragh sang akkompagneret af pianist Elisabeth Kragh Prinsesse Tove af Danmark og Så bittert var mit hjerte. Som fællessang Som en rejselysten flåde.

Erik Harbo talte om Blicher og Sønderjylland ud fra sin bog Blicher og Himmelbjerget der udkom 1999.

Bertel Haarder talte om Det slesvigske spørgsmål i anledning af 100-året for Genforeningen. Han kom vidt omkring om emnet, hvordan forholdene for mindretalspartierne i Sønderjylland og Slesvig er blevet bemærket over hele verden og kan bruges som et godt eksempel på hvordan man løser problemer i grænseegne. Han omtalte de forskellige mislykkede forslag på at bringe Sydslesvig sammen med Danmark efter 2. Verdenskrig.

Paul Hüttel læste digtet Soven og Drømmen 1843. Derefter to sange af Peter Heise Armidas sang, med tekst af St. St. Blicher, Igennem bøgeskoven med tekst af Emil Aarestrup, Henrik Rung: Hvor Nilen vander med tekst af H.C. Andersen og N.W. Gade: Hr. Olufs ballade, med tekst af Chr. K. F. Molbech. Smukt men også med humor foredraget af Thomas Kragh og fornemt spillet af Elisabeth Kragh.
Paul Hüttel læste 3. kap. af De tre Helligaftener: Juleaften.
Indhold i Blichernoter:   Et notat om to citater i St. St. Blichers Sildig Opvaagnen. Erik Harbo: Angående pest i Danmark. Ivan Z. Sørensen: Mere om pesten. Lidt om Blichers novelle Livø. Levnedsbeskrivelser, Inge Bækgaard illustrationer til Trækfuglene. Mads J. Iversen: Hvor kom vi fra? Hvad skrev Blicher. Blicher i Højskolesangbogen.

En nekrolog om et mangeårigt medlem af bestyrelsen runolog Marie Stoklund, der døde 11. august 2021. Jens Kr. Lings: Hosekræmmeren. Marianne G. Hougaard: Blicher-ruten. Erik Harbo: H.C. Andersens romaner. Knud Mogensen: En sand perle fra Blicher-Selskabet. Bente Harbo: Knud Sørensens seneste digtsamling Gemmebogen. Blicherdage på Skærum Mølle. Leonore Christine. 1621-1698. Bente Harbo: Jørn Martin Steenhold. Lars U. Thomsen: I Blichers fodspor. Marianne G. Hougaard: Grathe Monumentet. Omkring familien Wammen. Ib Spang Olsen 100 år. Nyt museum for H.C. Andersen. Blicher-Selskabet 1951 -1991et tilbageblik: ved Gordon Albøge. Erik Harbo: Dostojevskij 200 år.

Årets udgivelse: Søren Kanne. Blicher-Selskabet og Olufsen Bøger

2022

Generalforsamling 20. april 2022 på Johannesgården, Blegdamsvej.

Dirigent: Peder Porse.

Beretning: Er trykt i Blichernoter for marts 2022. Efter et stille år (Corona) hvor en del medlemmer kørte gratis med, kunne vi dog afholde både et seminar på Skærum Mølle og en årsfest. Vi var repræsenteret ved indvielsen af Digterruten i Thorning. Om alt dette kan læses i Blichernoter. Der var en nekrolog for vort af døde bestyrelsesmedlem Marie Stoklund.

En vedtægtsændring har ændret Paragraf 1 (ny ordlyd: Selskabets navn er Blicher-Selskabet og det er et landsdækkende selskab, hvis hjemsted er, hvor den siddende formand bor.)

Nyt æresmedlem: Den tidligere formand for Blicheregnens Museumsforening Bente Sørensen blev meget fortjent udnævnt.

Valg til bestyrelsen: Erik Harbo, James Lerche, Peder Porse, Per Vibskov og Ivan Z. Sørensen. Siddende er Dorrit Færk Møller, Jesper Meyer Christensen, Marianne G. Hougaard. Valg af suppleanter: museumsinspektør Dorthe Kaldal, pastor Mads Jacob Iversen. Valg af ekstern revisor: Tove Kristiansen. Paul Hüttel trådte ud af bestyrelsen.

Program: I 2. afd. Marianne Hougaard fortalte om Digterruterne. Dorrit Færk Møller berettede om den nye bog Mesterfortællinger, som var udarbejdet af lektorerne Mette Molte­sen og Dorrit Færk Møller. Bogen udkom sidste år på Dansklærerforeningens Forlag og blev støttet med et stort beløb fra Blicher-Selskabet. Erik Harbo og Paul Hüttel sluttede med et program, hvor der blev læst og sunget af Blicherværker, der har tilknytning til digterruten.
Årsfest: Lørdag den 8. oktober kl. 15.00. Blicherprismodtager Paul Hüttel.

Paul Hüttel var desværre blevet syg og modtog prisen in absentia. De medvirkende var formand for Blicher-Selskabet Erik Harbo, næstformand Peder Porse, provst Per Vibskov, lektor Ivan Z Sørensen, pianist Bente Harbo, kgl. kapelmusica Benedikte Damgaard og pianist Emil Gryesten
I 1. afdeling efter den obligatoriske fællessang mindedes formanden afdøde Knud Sørensen, for hans store arbejde for Blicher og Blicher-Selskabet. Forfatteren Knud Sørensen  døde den 27. september 2022. Han modtog Blicherprisen i 1994. Han var medlem af Blicher-Selskabets bestyrelse i en årrække. Han har skrevet utallige artikler og forord i vore udgivelser og talt ved mange af vore møder. Først og fremmest var han ankermand i den store video om Blicher, som blev udsendt i 1994. For mig og min kone Bente blev det til et personligt venskab, et venskab vi aldrig kan glemme. Vi overværede hans bisættelse i kapellet i Nykøbing Mors den 5. oktober.

Derpå blev Blicherprisen motiveret af medlemmer af bestyrelsen. Provst Per Vibskov Nielsen talte om 150-året for Grundtvigs død. Lektor Ivan Z. Sørensen fortalte om sin nye bog, der handler om Blixen og islam.  Begge foredrag er aftrykt i Blichernoter. Erik Harbo sang Grundtvigs Kærmindesang om Peter Willemoes Kommer hid I piger små med Bente Harbo ved flyglet.

2. afdeling. Efter pausen og et glas vin talte Erik Harbo om Trækfugledigtene og læste udvalgte strofer. Duoen Benedikte Damgaard og Emil Gryesten spillede Henriques Vuggevise og derefter Beethovens Forårssonate.

Blichernoter indeholdt:  Anmeldelser af Søren Kanne ved Kurt Jørgensen, Herning Folkeblad og Knud Mogensen, Randers Amtsavis. Omtale af Peter Garde: Verdenslitteraturens Jura. Brug af Blichers navn til festligheder i Jelling. Ivan Z. Sørensen: Lille Grønnegadeteatret 300 år. Hvad skrev Blicher i 1821. Digtet Til det gjenfødte Grækenland. Hvad skrev Blicher i 1822. Erik Harbo: Om Ludvig Holberg. Ivan Z. Sørensen: Om Værdighed. Anmeldelse af Endnu en bog…, Ida Jessen. Niels Henrik Thorman: Blicher og hosebinderiet. Erik Harbo: Om Henrik Pontoppidan. Mindeord: Skuespiller Erik Kühnau, professor Søren Baggesen. Per Vibskov Nielsen: En mindehilsen i 150 året for Grundtvigs død., Hvad skrev Blicher i 1823. Ivan Z. Sørensen: Albondocani om Blixen og islam. Malvinas hus, 40-års jubilæum 1982-2022, her deltog Peder Porse.  Hvor intet navn er nævnt er teksten skrevet af Erik Harbo.

Årets udgivelse: Erik Harbo: Blicher-Selskabets historie. Blicher-Selskabet og Olufsen Bøger


Selskabets bestyrelser:  Se under de enkelte år.

Her nævnes medlemmer gennem årene efter den første bestyrelse, bl.a. forfatterne Klaus Rifbjerg, Peter Seeberg og Knud Sørensen, professor Søren Baggesen, professor Peter Skautrup, bankdirektør C.B. Andersen og museumsleder Aksel Nielsen, advokat Gabriel Rohde, cand.mag. Marie Stoklund, lektor Gordon Albøge, forlægger og bogtrykker Poul Kristensen, efterskolelærer Aksel Refsgaard, museumsdirektør Ulla Thyrring, lektor Merete Møller Olesen, museumsdir. Bent Bang Larsen, museumsleder Hans Kruse, lektor Helle Frisman, kursusleder James Lerche, mu­seumsdi­rektør Tinna Møbjerg, museumsinspektør Karen M. Boe, skuespiller Paul Hüttel, lektor Henrik Ljungberg, lektor Dorrit Færk Møller, lektor Thorkild Holm, lektor Anders Gjesing, museumsinspektør Marianne Gjørtz Hougaard, samlingschef Jesper Meyer Christensen, provst Per Vibskov Nielsen, lektor Ivan Z. Sørensen, pastor Peter Ulvsgaard, pastor Mads Jacob Iversen. Suppleanter: Arkæolog Dorthe Kaldal Mikkelsen og adjunkt Else Marie Laigaard.

Sekretær- og kassererposten er gennem årene blev beklædt af bl.a. Th. P. Hjejle, Jon Palle Buhl, Marie Stoklund, Gabriel Rohde og James Lerche, mens

Næstformandsposten har været beklædt af Svend Aakjær, Peter Skautrup, Gordon Albøge, Poul Kristensen, Helle Frisman og Peder Porse.
Formandsposten: Programsekretær Felix Nørgaard 1951-1989, operasanger Erik Harbo 1989-2023,  Peder Porse 2023-

Blicher-fonden

Selskabet bestyrer Blicher-fonden, der stiftedes i 1962. Den er grundlaget for uddelingen af Blicher‑prisen. Blicher‑prisen er uddelt 44 gange. Formue ca. 300.000 kr.