Portrætter & billeder

Blicher Tegnet af William Gertner

Tegning af Blicher udført af William Gertner i 1845. Med Blichers underskrift og fødselsdata. Kobberstiksamlingen.

Maleri af Blicher

Maleri af Blicher udført af Blichers fætter Diedrich Chr. Blicher Blichermuseet på Herningsholm

Blicherlitografi1

Litografi anvendt i i Samlede Digte 1835 også i Noveller i Udvalg 1871

Tegning af Bøgh

Tegning af Jens Chr. Bøgh i tusch. Grundlag for litografi udført af Em. Bærentzen

Litografi af baerentzen

Litografi af Em. Bærentzen trykt i C. Carstensen-Portefeuillen 1840

Tegning af Nicoline Stockholm

Tegning af Nicoline Stockholm svigerinde til Blichers fætter og ven Jens Blicher, Vorning 1834

Blicher-statue

Blicher-statue i Latinerhaven i Viborg. Udført af Billedhugger Thielemann i 1866.

Fra E Bindstouw

Carl Thomsen. Forside fra E Bindstouw 1882 Billedet er et udsnit

Dalsgaard

Chr. Dalsgaard: Blicher på heden med de tre tatere. 1866 Frederiksborg-museet

Jægeren Blicher

Chr. Dalsgaard: Jægeren Blicher

Ernestine Blicher

Ernestine Blicher. Blichers hustru født 1792.

Niels Blicher

Niels Blicher Silhuet ukendt kunstner

Friderich Schinkel

Friderich Schinkel, Hald Hovedgård, kammerherre, landsdommer i Viborg

Edel Helene Margrethe Schinkel

Edel Helene Margrethe Schinkel gift med Friderich Schinkel, mor til Eneste Barn Charlotte Amalie

Steen de Steensen

Steen de Steensen, Blichers grandonkel indehaver af Aunsbjerg.

Elisabeth Steensen

Elisabeth Steensen, søster til Schinkel på Hald

Charlotte Amalie Schinkel

Eneste Barn, Charlotte Amalie Schinkel gift Bräem, tegnet af William Gertner i 1841

Blicher tegnet af Martin A. Hansen

Blicher tegnet af forfatteren Martin A. Hansen

Blichers levesteder og omgivelser i Jylland

Vium Kirke

Vium Kirke. 8. nov. 1782 blev Steens hjemmedåb bekræftet i kirken. Foto EH

Vium landsby

Vium landsby med kirke, præstegård og skole, maleri tilhører Blicher-egnens museum

Randlev Kirke

Randlev Kirke. Niels Blicher flyttede til Randlev i 1795. Foto EH

Randlev præstegård

Randlev præstegård. Fra 1811 var Steen forpagter i præstegården. Foto EH

Tegning af Randlev præstegård

Tegning af Randlev præstegård ved J. Kornerup. Trykt i Illustreret Tidende 1882

Thorning kirke

Thorning kirke. Blicher blev præst i Thorning i 1819. Foto EH

Lysgaard kirke

Lysgaard kirke. Hørte sammen med Thorning.

Spentrup Kirke

Spentrup Kirke. Blichers sidste embede. Han død 26. marats 1848

Spentrup Præstegård

Spentrup Præstegård. Her levede Blicher med Ernestine og sine 10 børn i gode og vanskelige år

Blicher og Ernestines gravsted

Blicher og Ernestines gravsted på Spentrup kirkegård

Malvinas Hus i Spentrup

Malvinas Hus i Spentrup

Amtstidendes bygning i Randers

Amtstidendes bygning i Randers hvor Blicher færdedes hjemmevant.

Lyshøjstenen

Lyshøjstenen. Fra højen, siger Niels Blicher, kunne man se 40 kirketårne

E Bindstouw i Lysgaard

E Bindstouw i Lysgaard

Herregårde, steder og byer hvor Blicher færdedes

 

Aunsbjerg Herregård

Aunsbjerg Herregård. Blicher tilbragte som barn lang tid på denne herregård i pleje hos de Steensens.

Hald Hovedgaard

Hald Hovedgaard. Her boede kammerherre og landsdommer Friedrich de Schinkel, svoger til de Steensen på Aunsbjerg

Tjele

Tjele. På denne herregård, hvor Blicher fandt stoffet til En Landsbydegns Dagbog levede Blichers far Niels i mange år som huslærer

Latinskolen i Randers

Latinskolen i Randers Helligåndshuset. Her gik Blicher i skole i tre år. Adjunkt i 1810-11.

Holgershaab

Holgershaab, Falster. Her opholdt Blicher sig fra 1801-03 som huslærer

Det classenske fideicomi

Det classenske fideicomi. Her un-derviste Blichers gode ven Olufsen, der gav ham den engelske original af Ossian

Helligåndshuset

Helligåndshuset i vores tid, nyrestaureret med buste og mindetavle af og om Blicher

Slaget på Rheden

Slaget på Rheden 1801. Blicher oplevede slaget fra Københavns volde.

Rundetårn og Trinitatís kirke

Rundetårn og Trinitatís kirke. Universitetets bibliotek havde til huse på kirkeloftet.

Københavns brand

Københavns brand oplevede Blicher som studentersoldat i 1807

Det Kgl. Teater

Det Kgl. Teater har Blicher beskrevet flere gange. Han fik premiere på sin tragedie Johanna Gray i 1825

Hald Hovedgaard, Charlotte Amalie Schinkel

Hald Hovedgaard tegnet af Charlotte Amalie Schinkel omkring 1790, akvarel. Viborg Stiftsmuseum

Nørre Vosborg

Nørre Vosborg. Her kendte Blicher godsejer Tang i forbindelse med Himmelbjergfes-terne