Blichermuseer

Silkeborg/Blicheregnen Thorning.

Blicheregnens MuseumEn del af af Museum Silkeborg. Egnsmuseum, hvor store dele af samlingen relaterer til Blicher og hans tid som sognepræst for Thorning/Lysgaard (1819-1825).

Omfatter også erindringer om hans barndom i Vium/Lysgaard, hvor faderen Niels var sognepræst, samt om hans nære forhold til herregårdene Aunsbjerg og Hald som dele af hans familie ejede. (Steen de Steensen og Friderich de Schinkel).

Man bør også se på egnens kirker, Thorning, Vium og Lysgaard.

Historie: Museet blev oprettet i 1979 af en kreds af interesserede på egnen med kørelærer Aksel Nielsen (der blev museets første leder) i spidsen og med hjælp fra Viborg Stiftsmuseum. Derefter tiltrådte museumsleder Hans Kruse. Nuværende leder af museet er museumsinspektør Karen Margrethe Boe

Forening: Blicheregnens Museums-forening. Formand Bente Sørensen.

Se åbningstider på http://www.blicheregnensmuseum.dk/

Blichermuseet på Herningsholm.

HerningsholmFin samling Blicherminder anbragt på byens gamle herregård. Museet rummer en enestående samling af originale manuskripter, udgivelser og bogillustrationer foruden en række af forfatterens ejendele og indbo. Forening: Herningsholms Venner. Se åbningstider på http://www.museummidtjylland.dk/
Mail:   museummidtjylland@museummidtjylland.dk

Historie: Museet, der hører under Midtjyllands Museum, blev oprettet i 1980 på initiativ af museumsdirektør Ulla Thyrring, og en støttegruppe bag museet reddede den gamle bygning fra nedrivning.

Blichers mindestue i Malvinas hus, Spentrup

Malvinas Hus i SpentrupSamlingen rummer bl.a. effekter samt billeder og manuskripter fra Blichers tid, der blev samlet af pastor H.P. Christensen, Spentrup. Samlingen har åbent i sommertiden. Se åbningstider på www.purhusnet.dk/blichersmindestue Ved siden af den gamle præstegård, der er bygget i Blichers barndom af hans farbror Peder Daniel, ligger det gamle hus (nyrestaureret 1982), hvor Blichers datter Malvina boede med sin mand, mens de var forpagtere af Blichers præstegård. Blicher var præst i Spentrup fra 1826 til sin død i 1848.

E Bindstouw i Lysgaard

E Bindstouw i LysgaardSamlingen hører under Viborg Stiftsmuseum. Ligger ved siden af Lysgaard kirke og oldtidsmindet Lyshøj, som ofte er omtalt af Blicher. Den gamle skolestue fremtræder som man har tænkt sig den var i Blichers barndom. Her lader Blicher E Bindstouws handling udspille sig. Samlingen har åbent i sommertiden. Se åbningstider på http://www.viborgstiftsmuseum.dk/