Blicher Bibliografi

Litteratur om Steen Steensen Blicher

1986-2020

Ved Aage Jørgensen

Nedenstående udgør et supplement til fortegnelserne over Blicher-litteratur i Dansk Litteraturhisto­risk Bibliografi 1967-1986, udg. af Dansklærerforeningen 1989 (462 sider), og Dansk Litteratur­forskning i det 21. århundrede. Dansk Litteraturhistorisk Bibliografi 2000-2014, udg. af Det Kon­gelige Bibliotek og Museum Tusculanums Forlag 2015 (508 sider). Dispositionen er krono­lo­gisk bagudvendt. Udgaver er placeret lige efter årstallet uden forfatterangivelse. Nogle Niels Bli­cher-udgivelser er medtaget. Arbejdet, afsluttet 17.5.2020, inkluderer principielt ikke henvisnin­ger til Blichernoter, og ejheller til avisartikler.

2022

 • Harbo, Erik, Blicher-Selskabet gennem 70 år, 1951-2021. Hvad lavede de dog i al den tid?, 2022, 124 s.
 • Jessen, Ida, “Den onde muse. Om Erneste Blicher” / “Vidunderligt nederlag. Om Steen Steensen Blicher”. I hendes: Endnu en bog jeg aldrig skrev, 2022, 88-24 og 125-64. (Anm.: Ivan Z. Sørensen, Blichernoter, september 2022, 5-6.)
 • Ljungberg, Henrik, “Steen Steensen Blicher”. I: Ebba Hjorth, m.fl. (red.), Dansk Sproghistorie, bind 6: Forfatternes dansk, 2022, 197-208.

2021

 • Hosekræmmeren og Erindringer. Udg. af Jens Staubrand, 2021, 95 s. (Indledning, 7-9.)
 • Søren Kanne. En Vise om en Sømand og en Landmand. Illustreret af Fritz Syberg, 2021, 28 s. (For- og efterord af Erik Harbo.)
 • I Blichers fodspor en rejseskildring, ved Lars Ulrik Thomsen, 2021, 107 s. (Vestlig Profil af den Cimbriske Halvøe.)
 • Bardram, Lars, “Sildig Opvaagnen. Hvad har Elise tilfælles med Selinde og Adelheid? Et notat om to citater i St.St. Blichers ‘Sildig Opvaagnen'”. Sildig+Opvaagnen+-+Lars+Bardram.pdf [på hjemmesiden Blicher nu]
 • Dahl, Per, “Udgaver af Steen Steensen Blicher”. I: Johnny Kondrup (red.), Dansk Editionshistorie. Udgivelse af dansk litteratur, bind 3, 2021, 265-70.
 • Garde, Peter, Verdenslitteraturens jura, bind 2, 2021, 13-17. (Om “Præsten i Vejlbye”.)
 • Hass, Trine Arlund, “Latinere på landet. Epik (og lidt komik) i St.St. Blichers ‘Juleferierne’ (1834)”. I: Søren R. Fauth, m.fl. (red.), Lys og lærd. Til Ole Thomsen 75 år, 2021, 87-107. 
 • Henriksen, Aage, Litteraturen og hverdagens virkelighed Forelæsninger på Københavns Universitet, s. 19-32, 33-56, 197-217 og 235-47 (“Steen Steensen Blicher: ‘Præsten i Vejlbye'”, 1.10.1976; “Forførelse hos Blicher, Holberg og Ibsen”, 8.10.1976; “Introduktion [til delen “Noveller og hermeneutik”] & Blichers ‘Marie'”, 10.2.1978; “Steen Steensen Blicher: ‘Skytten paa Aunsbjerg'”, 26.5.1978.)
 • Moltesen, Mette & Dorrit Færk Møller, “Blicher længe leve! Et klassisk greb i en ny dansk roman om det intime og nære”. Dansknoter, 2021, nr. 2, 16-18.

2020

 • E Bindstouw. Fortællinger og Digte i jydske Mundarter. Træsnit af Povl Christensen, 2020, 98 s. (Forord af Erik Harbo, 6-10; rigsdansk oversættelse, 62-88; noter, 89-94; Torben Arboe, “Blicher og dialekterne”, 95-96; Erik Harbo, “Om Povl Christensen”, 97-98.)
 • Faber, Phillip s.m. Rikke Hyldgaard, Den danske sang, 2020, 220-29. (Om “Sig nærmer tiden”.)
 • Hertel, Hans, “Fra vores egne sydstater: Blichers blues”. I hans: Spotlight. Historier om kendte og ukendte bøger. Artikler og essays 1958-2021, 2021, 44-47. (< anm. af Noveller, 1992.)
 • Høgh, Jon, “Tipperne og Klitboerne, Heden og Røverne. En rejse i Hardsyssel med digteren St.St. Blicher anno domini 1838″. Hardsyssels Årbog, 2. rk., 54, 2020, 104-15.
 • Moltesen, Mette & Dorrit Færk Møller (udg.), Mesterfortællinger. Blichers noveller som værklæsning, 2020, 182 s. (“Teori”, 8-55; Mesterfortællinger: Brudstykker af en landsbydegns dagbog, Sildig opvågnen, Præsten i Vejlby”, 56-182.) (Anm.: Aage Jørgensen, Blichernoter, september 2020, 4-7.)
 • Simonsen, Henrik Bredmose, Da guldalderen kom til Søhøjlandet. Vilhelm Kyhn og andre landskabsmalere på Himmelbjergegnen, 2020, 13-16. (Anm.: Peder Porse, Blichernoter, november 2020, 14-16.)
 • Skyum-Nielsen, Erik, “Blichers ‘Trækfuglene’ er en af dansk litteraturs fornemste naturskildringer”. Information 18.7.2020.
 • Svendsen, Erik, “Angsten for indflydelse? Blichers ‘Hosekræmmeren’ som subtekst i J.P. Jacobsens ‘Et Skud i Taagen’?”, Spring, 47, 2020, 112-25.
 • Sørensen, Ivan Z., “Pigehjerter hos Steen Steensen Blicher og Karen Blixen”, Dansknoter, 2020, nr. 2, 50-53.

2019

 • Selvbiografi, 2019, 69 s. (Efterskrift og noter 52-65, oversigt over Blichers børn 66-68.)

2018

 • Ak! Hvor forandret! og 17 andre noveller, 2018, 289 s. (Indledning af Erik Harbo 7-8.)
 • Gergye, László, “The Appearance of Truth – The Truth of Appearance. Steen Steensen Blicher: ‘Præsten i Vejlbye'”, Folio Scandinavica Poznaniensia, 25, 2018, 89-100 (DOI: https://doi.­org/10.14746/fsp.2018.25.06)
 • Harbo, Erik, “Blicher og Randers Teater”, Historisk Aarbog fra Randers Amt, 112, 2018, 63-68.
 • Rosdahl, Johan, “Klassikeren Blicher”, Danmarks Biblioteker, 22:5, 2018, 36-37.
 • Straarup, Karen, “Steen Steensen Blicher. Årets klassiker 2018”, Historisk Aarbog fra Randers Amt, 112, 2018, 69-72.
 • “Steen Steensen Blichers Mindesmærke i Thorning” – “Afsløringshøjtideligheden i Gaar”, Brudstykker fra Blicheregnen, 39, 2018, 124-29. (< Kjellerup Avis 21.10.1919.)

2017

 • Munk, Kaj, Dänische Dramen, overs. Paul Gerhard Schoenborn, Wuppertal 2017, 412 s. (Incl. “Der Pfarrer von Vejlbye”, 351 ff.)
 • En landsbydegns dagbog, 2017, 86 s. (Forord ved Ida Jessen 5-11.)
 • Udvalgte værker, 2017, 120 s. (Efterskrift af Dorte Fogh 99-120.)
 • Appelros, Peter, “Ljusstöparen”, i hans: Kullabygden i de första besökarnas ögon. 31 berättelser från åren 1615-1860, Höganäs 2017, 242-53.
 • Boll-Johansen, Hans, Mellem lykke og moral. Et essay om pengenes psykologi, 2017, 49-51. (Om “Hosekræmmeren”.)
 • Harbo, Erik, Rejselyst, samt St.St. Blicher, Min Ørejse 1843, 2017, 128 s.
 • Harbo, Erik, “Herningsholm og Blicher-Selskabet”, Herning-bogen, 2017, 34-52.
 • Madvig, J.N., “Af: Anmeldelse af St.St. Blichers ‘Samlede Noveller'”. I: Malene Breunig og Lars Handesten (red.), Hvad med litteraturen? Dansk litterær kritik og poetik 1800-2016, 2017, 21-25. (University of Southern Denmark Studies in Scandinavian Lan­­guages and Lite­ra­tures, 129.)
 • Mašková, Anita, “Marie Grubbe, en litterær genganger. Gengangerens betydning for forholdet mellem forfatteren og helten”, Spring, 41, 2017, 77-104.
 • Pahuus, Mogens, Povl Christensen. Grafiker og illustrator, 2017, 25-32 (“Blicher-illustrationer”).

2016

 • If. Artikelbasen er der i årets løb blevet etableret internetadgang til bl.a.: Steen Steensen Blichers samlede Noveller og Skitser, ved Hans Hansen, 1905; Steen Steensen Blichers Noveller, i udvalg ved P. Hansen, 1871; Digte, ved P.L. Møller, 1847; Gamle og nye Noveller, ved P.L. Møller, 1846.
 • Bangsgaard, Poul Holm, Blichers Jylland, 2016, 132 s.
 • Harbo, Erik, Sådan var Aakjær også. 150 år 1866-2016, 2016, 143 s. (“St.St. Blichers Livs-Tragedie i Breve og Aktstykker”, s. 114-23; “Andre Blicherartikler”, s. 124-34.)
 • Møller, Mogens, Præsten i Vejlby og hans søn ofre eller mordere? Skyldig ved tre retsinstanser og frikendt af 14 præster, 2016, 228 s.
 • Pentz, Peter, “Digterpræstens lod”. Skalk, 2016, nr. 1, 27-30. (Om vikingetids-vægtlod indleveret til Oldsagskommissionen af B i 1825.)

2015

 • Trækfuglene. Naturkoncert, med træsnit af Johannes Larsen, 2015, 101 s. (Noter 80-83; Erik Harbo, “Blicher og ‘Trækfuglene'”, 84-92; Erland Porsmose, “Johannes Larsen og ‘Trækfuglene'”, 93-101.)
 • Madsen, Per, “Med udgangspunkt i ‘Hosekræmmeren'” / “Med udgangspunkt i ‘Hosekræmmeren’ – samme tidsrum, samme egn – en virkelig historie”, Hardsyssels årbog, rk. 2, 49, 2015, 20-23 og 24-32.

2014

 • De danske Træer. Sidestykke til Trækfuglene, 2014, 64 s. (Forord ved Erik Harbo 7-9.)
 • Andersen, Claus Esmann, “Lutherdom og teatralitet i Blichers ‘Præsten i Vejlbye'”. Danske Studier, 2014, 168-99.
 • Arboe, Torben, “Udgivelse på cd af St. St. Blicher: E Bindstouw [2012]”, Ord & Sag, 34, 2014, 54-59.
 • Møllehave, Johannes, Tilfældighed og skæbne. Fra statsbankerot til guldalder. Perioden 1813-24, 2014, 17-62. (Om “Brudstykker af en Landsbydegns Dagbog”.)
 • Møllehave, Johannes, “Blichers skæbnehistorier”, i hans: Hanengalemig. Lystrejser og lyksaligheder, 2014, 39-42.
 • Sørensen, Viggo, “Udgivelse på cd af St.St. Blichers ‘E Bindstouw'”, Ord & Sag, 34, 2014, 54-59.
 • Togeby, Ole, Bland blot genrerne ikke tekstarterne! Om sprog, tekster og samfund, 2014, 243-45. (Om “Brudstykker af en Landsbydegns Dagbog”, 1. optegnelse.)

2013

 • Vestlig Profil af den Cimbriske Halvøe fra Hamborg til Skagen, 2013, 72 s. (Noter 66-70, efterord 71-72.) (Anm.: Torben Arboe, Ord & Sag, 33, 2013, 52-60.)
 • Andreasen, Mogens Wenzel, Guldalderlæsebog. Mine ti yndlingsforfattere fra det 19. århun­dre­de, 2012, 22-32.
 • Bach, Hardy, “Fejltrin – en Blicher-novelle”, i hans: Syv romantiske fortællinger, 2013, 51-61 (< Dansk-Noter, 2012, 1, 60-65).
 • Jørgensen, Jens Anker, “En studie i sort. Steen Steensen Blicher, ‘Præsten i Vejlbye. En Criminal­historie’, 1829”, i: Jens Anker Jørgensen, Bjarne Sandstrøm & Knud Wentzel, Himmelstiger i dansk litteratur før Guds død, 2013, 73-85. (University of Southern Denmark Studies in Scandinavian Lan­­guages and Lite­ra­tures, 112.)
 • Porse, Peder, “Om Blichers første hosekræmmer”, Østjysk hjemstavn, 78, 2013, 60-62.
 • Simonsen, Karen-Margrethe, “The Confession of a Judge. On Narrative Desire and Law in Steen Steensen Blicher’s Early Crime Story ‘The Pastor of Vejlbye'”, i: Karen-Margrethe Simonsen (red.), Law and Justice in Literature, Film and Theater. Nordic Perspectives,Berlin/Boston 2013,  85-102. (Law and Literature, 5.)

2012

 • Anon., ”En vandring gennem Blichers verden”. Silkeborg Kulturhistoriske Museum, 2012, 19-28.
 • Jørgensen, Maria, ”Perversionens versioner. En psykoanalytisk læsning af retstematikken i Steen Steensen Blichers ’Præsten i Vejlbye’”. Danske Studier, 2012, 64-98.
 • Michaëlis, Bo Tao, “Morten Vinge”. I: Anne-Marie Mai & Erik Skyum-Nielsen (red.), Den store karakterbog. 151 portrætter af fiktive personer, 2012, 309-11.
 • Nielsen, Henrik Skov, ”Fiktion”, i: Lasse Horne Kjældgaard , m.fl. (red.), Litteratur. Introduktion til teori og analyse, 2012, 179-90, spec. 183-88.
 • Rossel, Sven Hakon, ”Den melankolske digter og den skarpsindige filosof. Steen Steensen Blicher og Søren Kierkegaard”, i hans: Litteratur på kryds og tværs. Af digtere til alle tider fra B.S. Inge­mann til James Joyce, 2012, 33-38. [2006.]
 • Rossel, Sven H., ”’Es ist auf Erden kein schwerer Leiden, denn wann zwei Herzlieb müssen schei­den’. Die Geschichte eines Blicher-Mottos” / “Steen Steensen Blicher. The Melancholy Poet of the Jutland Heath”, i hans: Deeds of the Dane. Festschrift für Sven H. Rossel, red. af Monica Wenusch og Roger Reidinger, Wien 2012, 13-29 og 51-68. [1979, 2009.]
 • Steensberg, Jens, ”Blichers læger. Steen Steensen Blichers sygdomme og lægerne i hans liv og noveller”, Bibliotek for læger, 204, 2012, 36-59.

2011

 • Sommerreise i Sverrig Aar 1836 og Svithiod, red. af Hans Kruse, 2011, 190 s. (Knud Sørensen, ”Et vendepunkt”, 13-19; Henrik Ljungberg, ”Svithiod: Det kendte i det fremmede”, 147-55; Hans Kruse, ”Rawert i Sverige”, 156-60; noter 167-90.)
 • Bonderup, Gerda, ”Pastor [Niels] Blichers be­svær med vaccinationen i 1807”, Dansk medicinhistorisk årbog, 2011, 35-40.
 • Borup-Jensen, Thorkild, St.St. Blicher. Portræt af forfatteren og forfatterskabet, 2011, 72 s.
 • Gregersen, Frans, ”Sildig Opvaagnen, men til hvad?”, i: Laurids Kristian Fahl, m.fl. (red.), Ord­magneten. Nitten tek­ster om sprog og litteratur til Jørn Lund i anledning af 65-års-dagen, 2011, 103-28.
 • Kjærgaard, Kristoffer, ”St.St. Blicher og jø­derne. Bli­chers politiske forfatterskab”, K & K, 111, 2011, 49-65.
 • Schmidt, Povl, ”Anstæn­dig­he­dens om­kostninger. St.St. Blichers ’Le Petitmaître d’École’”, i hans: Skandaløse historier. Seks litterære vidnesbyrd om udfordrende kærlighedsvilkår, 2011, 83-110. (University of Southern Denmark Studies in Scandinavian Languages and Literatures, 104.) [1992.]

2010

 • Andersen, Claus Esmann, ”’Den største sorg i verden her’. Blichers ‘Hosekræmmeren’ som et eks­periment med det tragiske“, Spring, 29, 2010, 130-62.
 • Harbo, Erik, ”Steen Steensen Blicher og Stockholmsrejsen 1836”, i: Jens Lund, m.fl. (red.), Bellman i billede og digt. Rapport fra Bellman­festivalen i København september-oktober 2006, 2010, 207-22. (Skrifter udg. af Selskabet Bellman i Danmark, 5.)
 • Høgh, Jon, “Steen Steensen Blicher og Hardsyssel. Hovedsageligt belyst igennem novellerne ’Hosekræmmeren’, ’Marie. En Erindring fra Vesterhavet’ og ’Fjorten Dage i Jylland’”, Hardsyssels årbog, 2. rk., 44, 2010, 39-58.
 • Jensen, Esben Overgaard, ”Hosekræmmeren i Over Simmelkjær. Hvem var ’Hosekræmmeren’?”, Brudstykker fra Blicheregnen, 31, 2010, 103-09.
 • Lerche, James, ”Indbydelse til et selskab [Himmelbjerg-Selskabet]”, Brudstykker fra Bli­cheregnen, 31, 2010, 110-12.
 • Meyer, Ole, ”’Jeg’ e ’man’: un rap­porto complesso. Ri­flessioni sul narratore narrato in Andersen, Blicher e Kierke­gaard”, i: Anna Ma­ria Segala (red.), Fiaba e Moder­nità in Hans Christian Ander­sen. Anti del Convegno Inter­nazionale di Studi, Roma, 24-26 ottobre 2005, Rom 2010, 61-85.

2009

 • Récits, overs. af Janine & Karl Ejby Poul­sen, Paris 2009, 454 s. (”L’Imagination exilée dans la vie. Steen Steensen Blicher (1782-1848)”, 13-59.)
 • De tre Helligaftener, 2009; 72 s. (Træsnit af Povl Christensen; forord af Martin A. Han­sen 7-15; H.P. Rohde, ”Povl Christensen og Steen Steen­sen Blicher”, 49-55; Erik Harbo, ”Martin A. Hansen og Blicher-Selskabet”, 57-58; ”I 100-året for Martin A. Hansen: Uddrag af Dagbogen 1955”, 59-66.) (1. udg., 1950.)
 • An­dersen, Claus Es­mann, ”Teorier om det tragiske – med særligt henblik på det moderne tragiske og med udblik til Blichers ’Hosekræmmeren’”, K & K, 108, 2009, 129-58, spec. 150-55.
 • Nielsen, Henrik Skov, ”At give ret, ret at give”, Passage, 61, 2009, 125-49. (Bl.a. om ”Præsten i Vejl­bye”.)
 • Nielsen, Henrik Skov, ”Æstetik, politik og etik i ’Præsten i Vejl­bye’”, i: Birgitte Ras­mussen Hornbek (red.), Det Æstetiske og Det Politiske, 2009, 143-67.
 • Pa­huus, Mogens, Lit­te­ratur og billedkunst – i et livs­filosofisk perspektiv, 2009, 118-26 (”For­tæl­ling og symbol i Bli­chers noveller”).
 • Poulsen, Christa Leve, ”Blicher hunne godt have givet hende en anden skæbne”, Forum for køn og kultur, 22.6.2009 (online-tilgængelig rapport om læsegruppedebat om ”Hosekræmmeren”).
 • Rossel, Sven Hakon, ”Steen Steensen Blicher. The Melancholy Poet of the Jutland Heath”, i: Jon Stewart (red.), Kierkegaard and His Danish Contemporaries, Tome III: Literature, Drama and Aesthetics, Farn­ham/Bur­lington 2009, 1-31.
 • Sanders, Karin, Bodies in the Bog and the Archaeological Imagination, Chicago/London, 2009, 94-96. (Om “Dronning Gunnild”.)

 

 

2008

 • Frøkenen fra Hald, udg. af Erik Harbo, 2008; 248 s. (Omfatter: B’s ”Eneste Barn”, 53-71; Char­lotte Amalie Schinkel, ”Bekendelser”, 73-91; Erik Harbo, ”Baggrund for historien”, 13-52; id., ”Ene­ste Barns historie”, 93-187; Steen Vedel, ”Om slægten Braëm i Danmark”, 189-208; ”Om­kring Eneste Barn”, 209-41.)
 • Juleferierne, 2008, 124 s. (Forord af Knud Sørensen 7-13, ef­ter­skrift af John Mogensen 114-20, noter 121-24.)
 • Noveller, ill. af Mette Dreyer, 2008, 192 s. (Forord af Jens Smærup Sørensen 7-15; noter 190-92.)
 • Auken, Sune, ”Den moderne tragiker – St.St. Blicher”, i: Klaus P. Mor­ten­sen & May Schack (red.), Dansk litteraturs historie, II: 1800-1870, 2008, 312-31.
 • Iversen , Stefan & Hen­rik Skov Nielsen, ”Narratologi”, i: Jo­hannes Fibiger, m.fl. (red.), Litteraturens tilgange, 2. udg., 2008, 209-41, spec. 226-39. (Om ”Bag­lænds”.)
 • Jørgensen, Aage, ”Mellem re­vo­lutioner. Knud Sørensen som sympatetisk biograf”, i: Jens Smæ­rup Sørensen (red.), Land­måle­ren. Knud Sørensens forfatterskab og dets baggrund, 2008, 111-44, spec. 112-27. (Om KS’s Bli­cher-bog.)
 • Kruse, Hans, ”Jeppe Aakjærs vers om Blicher”, Brud­styk­ker fra Blicheregnen, 29, 2008, 15-125.
 • Niel­sen, Hen­rik Skov, “Nar­rativ etik?”, K & K, 106, 2008, 56-69. (Om ”Præsten i Vejlbye” 65-68.)
 • Ole­sen, Merete Møller, ”Blicher på skole­bæn­ken”, i: Hans Henrik Møller & Mette Siersted (red.), Lit­te­ra­turhistorie i en kanontid. Klassiske tekster – praksis i undervisningen, 2008, 147-65.
 • Pedersen, Erik Helmer, ”Steen Steensen Blicher som landøkonom”, Brudstykker fra Blicheregnen, 29, 2008, 127-30.
 • Simonsen, Karen-Margre­the, ”Huma­nis­mens grænser. Om ju­stits­mordets dis­kur­sive logik i Steen Steensen Bli­chers ’Præsten i Vejl­bye’”, i: Clas Zil­lia­cus (red.), Gränser i nordisk litteratur / Borders in Nor­dic Literature. IASS XXVI 2006, Åbo 2008, 220-30.
 • Tolstrup, Jesper, ”Niels Blicher og bønderne. I hælene på en civilisationsagent”, Brudstykker fra Blicheregnen, 29, 2008, 40-51.

2007

 • Der Himmel­berg, overs. af Inger & Walter Methlagl, Lengwil 2007; 396 s. (Kommentarer 334-61, efterskrift om liv og værk af Erik Harbo 362-73 og om sprog­kunst af oversætterne 374-96.)
 • Min hjert­el­ske­de Ven. Venskabet mel­lem Inge­mann og Blicher. En dialog ved Erik Harbo og Niels Kofoed samt udvalgte digte og 23 breve fra Blicher til Ingemann 1817-1839, 2007; 95 s. (”Dialog”, 7-49.)
 • Gar­de, Pe­ter, Dommerens litteraturhi­sto­rie, 2007, 130-45 (”Blicher og den inha­bi­le dom­mer”).
 • Harbo, Erik, “Blichers debut som digter. Os­sian 200 år”, Blichernoter, marts 2007, 6-10.
 • Hel­toft, Lars, ”’Da følte jeg en blød Haand paa min Mund’ – en sprog­lig-pragmatisk be­grun­det læs­ning af ’En Landsby­degns Dag­bog’”, i: Henrik Jørgensen & Peter Widell (red.), Det bedre ar­gu­ment. Fest­skrift til Ole Toge­by 7. marts 2007, 2007, 217-32.
 • Pa­lu­dan, Char­lotte, “Steen Steen­sen Bli­cher og linned­hus­fli­den”, i: Spørg Bir­gitte! Festskrift til Bir­gitte Kjær, 2007, 122-36.
 • Pe­der­sen, Christian Bank, ”Ca­noni­sa­tions de l’intimité protestante. ’Le Journal d’un sacristain de cam­pagne’ de Steen Steen­sen Blicher”, Études Ger­ma­ni­ques, 62, 2007, 615-27.
 • Ras­mus­sen, René, ”Ube­stem­melig­heden i St.St. Bli­cher: ’Sildig Op­vaag­nen’”, i hans: Moderne litteratur­teori, en kritisk in­tro­duktion, bind 2, 2007, 63-73.
 • Rømhild, Lars Peter, ”Steen Steen­sen Blicher: ’En Landsbydegns Dagbog’”, i hans: Læseglæder. 100 bedste ro­ma­ner og fortællin­ger, 2007, 31-34.

2006

 • Blicher Blicher. Brudstykker og hele noveller, red. af Erik Harbo, 2006; 201 s. (Forord af Knud Sø­­rensen 7-8; ordforklaringer 198-201.) (Anm.: Niels Barfoed, Weekendavisen 8.12.2006; Arne Ma­­riager, Vejle Amts Folkeblad 5.12.2006; Mette Winge, Politiken 12.12.2006.)
 • Berg­ild, Jens, “Bli­cher-illustratoren Carl Thomsens motiver fra Viborg­egnen”, Brudstykker fra Bli­cher­­egnen, 27, 2006, 44-50.
 • Bjerre, Karen (red.), Sanghånd­bogen, 2006, 97, 216, 246, 292, 308, 325, 424. (Kom­mentarer til sangene i Højskole­sangbogens 18. udg.)
 • Bredsdorff, Thomas, “Kærlighed og tvangs­ægteskab. Blicher, ‘Hose­kræm­meren’”, i hans: Dansk litteratur set fra månen. Om sjælen i digt­ningen, 2006, 102-17.
 • Due, Aage Holm, “Mes­­singjens og Gabrielle de Bercon”, Bræd­strup­egnens Hjemstavnsforening. Årsskrift, 2006, 104-10.
 • Gem­zøe, Anker, “Tyske piger synger bedre, men … Den sammenlignende nationalfølelse hos Adam Oehlen­schläger med særligt henblik på ‘Hiemvee’ (1805) og med sideblik på St.St. Blicher og N.F.S. Grundtvig m.fl.”, i: Sven Hakon Ros­sel (red.), Der Norden im Ausland – das Ausland im Norden. Formung und Transformation von Konzepten und Bildern des Anderen vom Mittelalter bis heute, Wien 2006, 269-80, spec. 275-76.
 • Knuth-Win­terfeldt, Else, “Ved fornuftens grænse. Om det fremmede i Steen Steensen Blichers no­velle ‘Marie. En Erin­dring fra Vesterhavet’”, i: Sven Hakon Rossel (red.), Der Norden im Aus­land – das Ausland im Nor­den. Formung und Transformation von Konzepten und Bildern des An­deren vom Mittelalter bis heute, Wien 2006, 365-72.
 • Kong­sted, Lis­bet & Sten Øster­gaard, Scoop 10: Dra­matik og drømme. Vejledning og kommentarer, 2006, 29-36.
 • Møllehave, Johannes, ”Nu ken­der vi stykkevist. En Blicher-læsning”, i hans: Møllehave om glæden ved at læse, 2006, 45-71. (Op­rindelig i hans: Læsehest med æselører, 1979.)
 • Niel­sen, Henrik Skov, “En utrovær­dig for­tæller. Blichers selvfremstillinger”, i: Stefan Kjerkegaard, Hen­rik Skov Nielsen & Kri­stin Ørja­sæter (red.), Selvskreven – om litterær selvfremstilling, 2006, 49-68.
 • Rosiek, Jan, “U­autoriserede fortællere hos Blicher. En læsning af ‘Sildig Opvaagnen’ og ‘Hose­kræmmeren’”, Dan­ske Studier, 2006, 102-27.
 • Svarre, Ole, Steen Steensen Blicher – hedens fattige digter, 2006; 32 s.
 • Vejen, Hen­rik, “Steen Steensen Blicher: ‘Hose­kræm­meren’ (1829). Et un­dervisningsforløb”, Dansk, 2006, nr. 7, 3 og 6-7.

2005

 • Andersen, Bent, “Idyl – dæmoni – idyl. Om St.St. Blichers ‘De tre Helligaftener’ (1841)”, Plys. Årbog for børne- og ung­domslitteratur, 20, 2005, 111-26.
 • Andersen, Frank Egholm, Steen St. Blicher som ung, 2005; 71 s. (Anm.: Helle Frisman, Blichernoter, december 2005, 13-15.)
 • An­dersen, Lene, ”Fascinationen af eksotiske men­nesker. Forestillinger om tatere i Jylland i midten af 1800-tallet”, Fra Viborg Amt, 70, 2005, 123-55, spec. 127-38.
 • Hansen, Hans, Steen Steensen Bli­chers Barndom og Ungdom & Studier over Steen Steensen Blicher, 2005; 218 s. (Forord og efter­skrift af Erik Harbo, 7-10, 209-17.) (Oprindelig udgivet 1902 og 1898.)
 • Jo­han­sen, Ib, “Steen Steensen Blicher. En digter på Alheden”, Plys. Årbog for børne- og ungdoms­litte­ra­tur, 20, 2005, 147-52.
 • Jørgensen, Aage, Litteratur om Steen Steensen Blicher 1987-2004, 2005; 8 s. (Udg. af Blicher-Selskabet marts 2005 som supplement til Blichernoter.)
 • Kon­drup, John­ny, i: Jens Anker Jørgensen & Knud Wentzel (red.), Hoved­sporet. Dansk litteraturs historie, 2005, 335-38.
 • Kruse, Hans, “Blichers pibe”, Brudstykker fra Blicher­egnen, 26, 2005, 100-06.
 • Mose, Susan, Peter Ny­ord & Ole Ravn, “Flertydighedens fortæller”, i: Danske forfatter­skaber, 1: 1660-1870. Fra barok til ro­man­tik, 2005, 223-28. (Hertil tekster, 229-53.)
 • Mylius, Jo­han de, “Blicher og kri­stendom­men”, Nordica, 22, 2005, 249-51. (Om Jesper Langballes B-bog, 2004.)
 • Nielsen, Henrik Skov, “Blicher som dekon­struk­tiv læser? Dekonstruktion og etik”, Reception, 57, 2005, 19-24.
 • Nielsen, Henrik Skov, “I dækning om drab, dåb og dækket direkte tale i ‘Skytten på Aunsbjerg’”, i: Teo­rien om alt og andre artikler om sprog og filosofi, 2005, 79-90.
 • Vad, Ver­ner, “Bind­stouw-min­der”, Brud­stykker fra Blicher­eg­nen, 26, 2005, 63-72.

2004

 • Andersen, Bent, “Røverfælden. Lidt om St.St. Blichers ‘Røver-stuen’”, Plys, 19, 2004, 191-206.
 • Arboe, Torben, “To Blicher-sange set under dialektgeografisk synsvinkel”, Dansk talesprog, 5, 2004, 59-82.
 • Baggesen, Søren, Fire veje til Blichers novellekunst, 2004; 108 s.
 • Fogtdals Illu­streret Tidende. Guldalderen, 2004, nr. 5, 10-11 og 24-25.
 • Frederiksen, Maja Bissenbakker, “At fiksere de dansende ansigter. Dans og Andet i St.St. Blichers ‘Kjeltringliv’”, Spring, 22, 2004, 143-56.
 • Halling, Hans, Studier i St.St. Blichers ”Skytten paa Aunsbjerg” – et af Blichers fem tragiske ho­ved­værker. [2004.] 30 s.
 • Hansen, Peter Rye, “Begærets benægtelse. En læsning af Steen Steen­sen Blichers Sildig Opvaagnen’”, Nordica. 21, 2004, 21-46.
 • Henriksen, Aa­ge, “Den eneste ene”, i hans: Den ene­ste ene og andre essays, 2004, 31-58, spec. 34-35.
 • Ingwersen, Niels, “Steen Steen­sen Blicher”, i: Danish Writers from the Reformation to Decadence, 1550-1900, Detroit 2004, 87-98 (Dictionary of Literary Biography, 300.)
 • Jensen, Peder Hjorth & Hans Kruse (red.), ‘Men­ne­sket skal huske sin Fortid’. Femogtyve år med Blicheregnens Muse­um 1979-2004, 2004 (Knud Sørensen, “Blicheregnen som museum”, 9-12; Erik Harbo, “Blicher-Selskabet og Blicher­egnens Museum”, 79-86; Jesper Langballe, “At møde Blicher i Thorning. Træk fra museets tilblivel­sestid – om de døde ting og den levende historie”, 87-91).
 • Langballe, Jesper, An­langendes et menneske. Blichers for­fat­terskab – selvopgør og tidsopgør, 2004; 554 s. (University of Southern Denmark Studies in Scandinavian Languages and Literatures, 67.)

2003

 • Albøge, Gordon, Blicher og samfundet, 2003; 225 s.
 • Brostrøm, Torben, “Flyvesand og sandhed. Noveller fra romantikkens tid”, i hans: ‘Uden titel’. Litterære essays i udvalg, 2003, 86-111 (bl.a. om “Marie”) [1997].
 • Frandsen, Johs. Nørregaard, i: Gads danske litteraturleksikon, 2003, s. 65-69, samt i: Litteraturens stemmer, 2. udg., 2003, 44-47.
 • Frisman, Helle Bie, “Om at læse Blicher i gymnasiet”, Dansk Noter, 2003, nr. 1, 54-56.
 • Hedlund, Tom, “‘Danmark! Fostermoder kjære!’ Steen Steensen Blicher och Himmel­bjergs­festerna”, Nordisk tidskrift för vetenskap, konst och industri, 79, 2003, 321-30.
 • Jensen, Peder Hjorth, “Det Vilde og det Tamme”, Brudstykker fra Blicheregnen, 24, 2003, 43-51.
 • Svane, Marie-Louise, “Landskab og luftsyner hos St.St. Blicher”, i hendes: Formationer i europæisk romantik, 2003, 215-33 [1995].
 • Vinggaard, Hans Erik, “Fire Fotografer”, Årsskrift for Purhus Lokalarkiv, 2003, spec. 13-16. (Om sognepræst Hans Poul Christensen, Spentrup.)

2002

 • Diana, 2002; 201 s. (Forord af Uffe Ellemann-Jensen, 11-14.)
 • Halling, Hans, Studier i Blichers ‘Brudstykker af en Landsbydegns Dagbog’, Holbergs ‘Epistel nr. 89’, H.C. Andersens ‘Hønse-Grethes Familie’ og J.P. Jacobsens ‘Fru Marie Grubbe’, [2002]; 39 s.
 • Sander, Ulrike-Christine, “‘Den lykkelige Ørken’. Spuren narrativer Aporetik in St.St. Blichers Novelle ‘Hosekræmmeren’”, Skandinavistik, 32, 2002, 119-31.
 • Thirup, Viggo, Søren Kanne. En dansk helt. Steen Steensen Blichers digt i samtidig og nutidig belysning, 2002; 156 s.

2001

 • Trækfuglene. Naturkoncert, 2001; 101 s. (Efterord af Erik Harbo, 84-92; Erland Porsmose, “Jo­han­nes Larsen og ‘Trækfuglene’”, 93-101.)
 • Andersen, Jens Kristian, i: Dansk Forfatterlek­si­kon, 2001, Biografier 41-42, Værker 4-5, 27-28, 74, 142, 232-33, 243 og 250-51.
 • Bøggild, Jacob, “Fortællin­gens røde tråd. En læsning af St.St. Blichers ‘Hosekræmmeren’”, Spring, 17, 2001, 175-93.
 • Chri­stensen, Erik M., “Den blicherske tolkning?”, i hans: Zurückbleiben. Tryk 1943-2001, Berlin 2001, 124-45. (Om “Skytten paa Aunsbjerg”.) [1967.]
 • Halling, Hans, Studier i Blichers ‘Præsten i Vejlbye’, Kleists ‘Das Bettelweib von Locarno’ og Mérimées ‘La Vénus d’Ille’, 2001; 43 s.
 • Jensen, Axel Bisgaard, “Poltergeist til polterabend! Jan Sonnergaard, Blicher og magisk realisme”, Dansk Noter, 2001, nr. 3, 48-53.
 • Jensen, Peder Hjorth, “Haren på skrivebordet jægeren Blicher”, Brudstykker fra Blicheregnen, 22, 2001, 28-42.
 • Olsen, Jørgen P., Skolen i Gassum”, Årsskrift for Purhus Lokalarkiv, 2001, 7-12.
 • Toubro, Jørgen, “En romantisk og tragisk historie”, Østjysk Hjemstavn, 66, 2001, 77-82. (Om Malvina Steensdatter Blicher.)

 

2000

 • Garde, Peter, ”Dommeren i skøn­­litteraturen”, i: Peter Garde, m.fl. (red.), Dommeren i det 20. århundrede. Dom­merforenin­gens 100 års jubilæum, 2000, 714-17.
 • Halling, Hans, Studier i St.St. Blichers ‘Hosekræmmeren’, 2000; 26 s.
 • Langballe, Jesper, Niels Bli­cher. En 1700-tals præst – hans betydning for søn, sogn og fædreland, 2000; 133 s. (Kir­ke­hi­sto­ri­ske Studier, III:6.)
 • Nielsen, Erik, “Brødrene Qvistgaards gave til St.St. Blicher”, Årbog for Historisk Samfund for Sorø Amt, 87, 2000, 50-53. (Om sølvopsats, 1839.)

 

1999

 • Blichers røverhistorier, 1999; 319 s. (Indledning af Niels Birger Wamberg, 7-13.)
 • Frandsen, Johs. Nørregaard, i: Litteraturens Stemmer, 1999, 53-57 og 602.
 • Graff, David A.H., “Dualismens motiv. Dualismen som litterært hovedbegreb fra Blicher til Holm”, Ibid. (udg. af Institut for Nordisk Sprog og Litteratur, Aarhus Universitet), 1, 1999, 143-64. (Bl.a. om “Sildig Opvaagnen”.)
 • Harbo, Erik, Steen Steensen Blicher og Himmel­bjerget. Himmelbjergfesternes historie & Steen Steensen Blicher, Himmelbjerget. Et Eventyr paa Himmelbjerget i 1843, 1999; 176 s.
 • Jensen, Peder Hjorth, “Manuskripter eller afskrifter?”, Brud­stykker fra Blicheregnen, 19, 1998, 40-42.
 • Jørgensen, Aage, “Fordækt seksualitet og for­trængt lidenskab”, i hans: Bøgens Fædreland – og andre guldalderstudier, 1999, 35-62, spec. 47-53. (Om “Sildig Opvaagnen”.) [1990.]
 • Jørgensen, Aage, “Steen Steensen Blicher”, ibid., 147-62 [1994].
 • Ottosen, Leo, “Sildig Opvaagnen”, i hans: 53 skitser om kønsforholdet, 1999, 10-29.
 • Otzen, Benedikt, “‘Ud gaaer Du nu paa Livets Vej’. Blichers miskendte salme og ‘Siraks Bog’”, i: Ordet og livet. Festskrift til Christian Thodberg, 1999, 141-55.

1998

 • Fjorten Dage i Jylland, 1998; 157 s. (Efterskrift af Knud Sørensen, 143-52; noter ved Erik Harbo, 153-57.)
 • Damsholt, Tine, “Kærlighed til Fædrelandet”, Dansk Kirketidende, 150, 1998, 196-202. (Om “Kær est du, Fødeland”.)
 • Harbo, Erik, “Blicher og det engelske”, Rotunden, 10, 1998, 7-31.
 • Harrits, Flemming, “Desuden. Steen Steensen Blicher: ‘Skytten paa Aunsbjerg’”, i: Læsninger i dansk litteratur 1820-1900, 1998, 52-68 og 334-36.
 • Hedin, Henrik Stamer, “Himmelbjergspillet (1998)”, i hans Søhøjlandets Egnsspil 1988-1998, 1998, 72-78.
 • Jensen, Peder Hjorth, “Manu­skripter eller afskrifter?”, Brudstykker fra Blicheregnen, 19, 1998, 40-42.
 • Schnack, Asger, ”Me­lan­koli og rastløshed – et fugledigt. Steen Steensen Bli­cher”, i hans: Digte – læs og forstå, 2. udg., 1998, 16-17.

1997

 • Barlby, Finn, Det hemmelige liv. Om romantikken og ‘det Interessante’. Analyser af tekster af Christian Winther, St.St. Blicher, Nathaniel Hawthorne og H.C. Andersen, 1997, 61-74. (Om “Sildig Opvaagnen”.)
 • Knudsen, Ida Harboe, “Når Blicher er bedst”, Dansk Noter, 1997, nr. 4, 42-44.
 • Møllehave, Johannes, “Simpel, enfoldig, trolig og naturlig”, i hans: Da alting blev anderledes. Udvalgte tekster 1958-96, 1997, 135-44. [1982.]
 • Vinggaard, Hans Erik, Steen Blichers Plantage”, Årsskrift for Purhus Lokalarkiv, 1997, 16-27.
 • Aakjær, Jeppe, “Blicher og Himmelbjærgmøderne”, i hans: Fra Undergrunden. Artikler og Taler, 1997, 51-66 [1912].

 

1996

 • The Diary of a Parish Clerk and Other Stories, London 1996; xvi, 187 s. (Oversat af Paula Hostrup Jensen; indledning af Margaret Drabble, ix-xiii; efterskrift af Knud Sørensen, 179-85.)
 • Barlby, Finn, “Det dobbelte jeg. Om St.St. Blicher og ‘Sildig Opvaagnen’ fra 1828”, BUM/Børne- og ungdoms-litteratur magasinet, 14:3-4, 1996, 53-58.
 • Drabble, Margaret, “A Danish Classic now in English”, Danish Literary Magazine, 10, 1996, 12-14. Fibiger, Johannes & Gerd Lütken, Litteraturens veje, 1996, 140-44. (2. udg., 2003, 158-61.)
 • Jensen, Peder Hjorth, “Steen Steensen Blicher og bøndernes brændevin”, Brud­stykker fra Blicheregnen, 17, 1996, 42-51.
 • Ljungberg, Henrik & Morten Mikkelsen, “Den laby­rintiske hede”, i: Fornyelse af de kulturhistoriske fags formidlingsformer, 1996, 169-73. (Om “Præ­sten i Thorning”.)

 

1995

 • En Landsbydegns Dagbog og andre Noveller, 1995; 287 s. (Efterskrift af Knud Sørensen, 272-87.)
 • Niels Blichers Avtobiografi. Den udtjente Sognepræst Niels Blichers Levnet […], 1995; 28 s.
 • Bag­gesen, Søren, Den blicherske novelle, 2. opl., 1995; 303 s. (1. opl., 1965.)
 • Bernd, Clifford Al­brecht, Poetic Realism in Scandinavia and Central Europe 1820-1895, Columbia 1995, 22-32.
 • Frandsen, Steen Bo, Opdagelsen af Jylland. Den regionale dimension i Danmarkshistorien 1814-64, 1995, 109-17 og 173-75.
 • Knudsen, Mogens, “Blicher og den danske provins”, i hans: Bøgernes volière. Essays om menne­sker, byer og bøger 1940-85, 1995, 91-94. [1948.]
 • Permin, Henrik, “Lægen i litteraturen på godt og ondt. Steen Steensen Blicher: ‘Landsby­doc­to­ren’”, Månedsskrift for praktisk lægegerning, 73, 1995, 1417-20.
 • Svane, Marie-Louise, “Landskab og luftsyner hos St.St. Blicher”, Ny poetik, 4, 1995, 22-31.
 • Ørberg, Paul G., “Niels Blichers kirkebøger”, Fra Viborg Amt, 1995, 68-90.

 

1994

 • Bredsdorff, Thomas, “Struktur og retorik i den klassiske novelle”, Danske Studier, 1994, 100-18 (optryk i: Hindsgavl Rapport. Litteraturteori i praksis, 1995, 223-38 og 347-48).
 • Egeberg, Ole, ”Parodi og læsning. Om Per Højholts digte: & Ewald, & Blicher, & Baggesen”, Passage, nr. 17, 1994, 133-44. (Digtene aftrykt s. 129-31.)
 • Sørensen, Knud, “Bonden i Blicher”, “Præsterne i Vejlby”, Hvor bor kulturen?, 1994, 25-49
 • Hunosøe, Maria, “Den forholdsvis skyldige. Om St.St. Blichers ‘Præsten i Vejlbye’”, Synsvinkler, 8, 1994, 103-18.
 • Svane, Marie-Louise, “Landskab og luftsyner hos St.St. Blicher”, HS-Dansk, 52, 1994, 45-57.

1993

 • Bruchstücke aus dem Tagebuch eines Dorfküsters, Berlin 1993; 94 s. (Efterskrift af Walter Boeh­lich, 81-94.)
 • Christiansen, Helle, “Jyden er sej”, HS Dansk, 51, 1993, 40-43. (Om “De tre Hel­ligaftener”.)
 • Jensen, Henrik Fibæk, Jens Langkniv. En jysk Robin Hood?, 1993, 27-33.
 • Jør­gensen, Annemarie Gjedde, Charlotte Hviid, Anni Johansen, Connie Juul Jeppesen & Mette W. Jønson, St.St. Blicher. En bibliografi, 1993; xii, 644 s. (Registreringen slutter 1980!) (Anm.: Aage Jørgensen, Edda, 1994, 276-80.)
 • Kuhn, Hans, “Blichers Lieder”, Cæcilia, Årbog 1992-93, Musikvidenskabeligt Institut, Aarhus Universitet, 1993, 279-96.

1992

 • Noveller, 1992; 188 s. (Efterskrift af Søren Baggesen, 169-88.)
 • Steen Steensen Blichers Afskeds­prædiken som han holdt i Torning Kirke den 16. oktober 1825 […], 1992; 21 s. (Indledning af Johs. E. Tang Christensen, 5-9.)
 • Elbek, Jørgen, ”Faldet og følgerne”, i hans: På sporet efter en­hjør­ningen, 1992, 39-45.
 • Schmidt, Povl, “Om at gå analytisk i vandet”, Synsvinkler, 3, 1992, 87-105. (Kritisk gensyn med 1968-artikel, optrykt 89-102, om “Le Petitmaître d’École”.)

1991

 • The Diary of a Parish Clerk, Seattle 1991; vi, 50 s. (Efterskrift af Niels Ingwersen, 45-50.)
 • No­veller, 1991; 363 s. (Efterskrift af Henrik Ljungberg, 301-25; noter ved Esther Kielberg, 331-61.) (2. opl., 1999.) (Jf. http://www.kb.dk/elib/lit/dan/blicher.)
 • Albøge, Gordon, Blicher-Selskabet 1951-1991 – et tilbageblik, 1991; 12 s.
 • Jensen, Vagn Predbjørn, “Aftenrøde og midnat. En sammenlig­ning mellem H.C. Andersens og Steen Steensen Blichers biografier”, Janus, 7:3, 1991, 86-91.
 • Kristensen, Evald Tang & M.A.S. Lund, Steen Steensen Blichers Liv og Gerning, 1991; 177 s. (Op­tryk af 1. udg., 1882, suppleret med artikler offentliggjort i “Illustreret Tidende” 1882-83, “Nogle Smaabidrag […]” 1899 og håndskrevne 1918-noter til bogen; forord af Knud Sørensen, 9-12; ind­ledning af Johs. E. Tang Kristensen, 13-16.)
 • Ljungberg, Henrik & Bo Tao Michaëlis, Lyst og la­by­rint – en inspirationsbog, 1991, 51-58 (om “Brudstykker af en Landsbydegns Dagbog”), m.fl.st.
 • Nielsen, Aage, “Sange af Steen Steensen Blicher”, Dansk Sang, 43, 1991-92, nr. 2, 27-28, nr. 3, 12-13, nr. 4, 18-19.
 • Sokoll, Gabriele, “Frauengestalten in Steen Steensen Blichers Novellistik”, i: Nordische Romantik. Akten der XVII. Studienkonferenz der International Association for Scandi­na­vian Studies 7.-12. August 1988 in Zürich und Basel, 1991, 404-09.
 • Stounbjerg, Per, “Sensationen og hemmeligheden. Om køn og fortælling i ‘Sildig Opvaagnen’”, i: Køn og køn – imellem, 1991, 30-53. (Kulturstudier, 13.)

1990

 • Berthelsen, Carsten, “St.St. Blicher: tragedie eller komedie? eller Hvorfor Blicher er en livsnødvendighed”, Bogens Verden, 1990, 188-92. (Især om “Eneste Barn”.)
 • Harrits, Flemming, Digtning og læsning, 1990, 50-57 (om “De tre Helligaftener”), 58-80 (om “Sildig Opvaagnen”) og 115-20 (om “Præludium”).
 • Nielsen, Erling, “Blichers noveller”, i hans: Vor mand i Oslo, 1990, 53-67 [1966].
 • Spang-Thomsen, Erik, “En kriminalhistorie i ‘En Criminalhistorie’. Hvem myrdede mistænk­somhedens muse?”, Dansk Udsyn, 70, 1990, 52-58. (Om “Præsten i Vejlbye” og “Skytten paa Aunsbjerg”.)

1989

 • Ljungberg, Henrik, Dødens fortællere – om Blichers bedste noveller, 1989; 110 s. (Gyldendals Kulturbibliotek, 13.)
 • Ostenfeld, Ib, Blicher-Studier, 1989; 88 s.
 • Tang Kristensen, Johs. E., “Laust Skalle og St.St. Blicher”, Historisk Aarbog fra Randers Amt, 1989, 23-28.
 • Vad, Verner, “Brev fra Blicher!”, Blicheregnens Museumsforening Årsskrift, 10, 1989, 5-7.

1988

 • Schovsbo, Henrik, “‘… i min Faders Huus’ – om Blichers ‘Brudstykker’ endnu en gang”, Bogens Verden, 70, 1988, 319-21.

1987

 • En Landsbydegns Dagbog og to andre fortællinger, 1987; 111 s. (Efterskrift af Knud Sørensen, 115-22.)
 • Mylius Erichsen og Steen Steensen Blicher, 1987; 93 s. (Genoptryk af “Steen Blicher og Heden” fra Mylius Erichsen, Den jydske Hede før og nu” 1903; Felix Nørgaard, “Lidt om Mylius Erichsen”, 5-12; H.P. Rohde, “Valdemar Neiiendam som hedens tegner”, 13-17.)
 • Die Räuber­höhle. Drei Erzählungen, Rostoch 1987; 128 s. (Efterskrift af Gisela Perlet, 115-22; noter, 123-27.)
 • Albøge, Gordon, “‘Som Rygtet siger’. Om nogle formodede Blicher-tekster”, Danske Studier, 1987, 26-57.
 • Brask, Peter, “Hvordan tekster hænger sammen”, Fructus, 6, 1987, 22-24. (Om “En Landsby­degns Dagbog”, notat 1.)
 • Braunmüller, Kurt, “Probleme bei der Übersetzung von dialektaler Prosa. Am Beispiel von St.St. Blichers ‘E Bindstouw’”, i: Arbeiten zur Skandinavistik. 7. Arbeitstagung der Skandinavisten des deutschen Sprachgebietes, 4.8.-10.8.1985 in Skjeberg/Nor­wegen, Frankfurt a.M. 1987, 245-71.
 • Hansen, Poul Mandrup, “Blicher og Jens Lyngbye på Tunø”, Lokalhistorisk Forening og Arkiv for Tunø. Årsskrift, 1987, 5-18.
 • Jensen, Vagn Predbjørn, “Lutret til opstandelse. Den kristne reinkarnationstanke hos to danske digtere”, Janus, 3, 1987-88, 51-57. (Om Blicher og J.L. Heiberg.)
 • Matthiesen, Søren, “Noget om kærlighedens historie. Fru Marie Grubbe som eksempel”, Haderslev Stiftsbog, 1987, spec. 59-61.

1986 og før

 • Christensen, Hakon, “Med Steen Steensen Blicher på jagt”, Dansk Jagt, 102, 1985, nr. 3, 32-35.
 • Horskjær, Kristian, “Steen Steensen Blicher”, Dansk Jagttidende, 77, 1960-61, 397-401.
 • Ja­cob­sen, Erik, “Tode og Blicher”, Medicinsk Forum, 39, 1986, 69-72.
 • Jensen, Anne E., Rahbek og de danske digtere, 1960, 81-84.
 • Langballe, Jesper, “Guds grænse i Blichers digtning. Om kristen­tro­en ved roden af hans forfatterskab i 200-året for hans fødsel”, Viborg Stifts årbog, 1982, 51-73.
 • Møl­le­have, Johannes, “Steen St. Blichers stil: Simpel, enfoldig, trolig og naturlig”, Danmarkspo­sten, 63, 1982, nr. 6, 13-15.
 • Nielsen, Aage, “Sange af Steen Steensen Blicher”, Dansk Sang, 34, 1982-83, nr. 3, 12-14, nr. 4, 15-16, nr. 5, 20-22.
 • Rytter, Maria, “Fundet af ukendte Blicher­manu­skripter”, fram/Fra Ringkøbing Amts Museer, 1982, 112-15.
 • Thyrring, Ulla, “Blichermuseet på Herningsholm”, fram/Fra Ringkøbing Amts Museer, 1982, 116-26.

U.å.

 • Baggesen, Søren, “Steen Steensen Blicher”, Arkiv for Dansk Litteratur: http://adl.dk/adl_pub/forfatter/e_forfatter/e_forfatter.xsql?ff_id=40&nnoc=adl_pub.